Home » » Auto Refresh Blogspot.

Auto Refresh Blogspot.

Written By Điện Tử ChipKool on April 17, 2011 | 5:46 PM

(ChipKool) - Nếu bạn muốn blog của bạn tự động "Reload" lại thì bài viết này sẽ rất có ích cho bạn. Đây là code sẽ giúp blog bạn tự động Refresh lại trong một khoảng thời gian nhất định mà bạn có thể cài đặt trước, đơn vị sẽ tính bằng giây. Tiện ích này sẽ có thêm phần đếm thời gian theo phương thức lùi "count down time", tức nếu bạn đặt là 60 giây thì nó sẽ đếm từ 60, 59, 58...1 và sau đó nó sẽ tự động Refresh blog.


» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (hay bố cục)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript và chèn vào nó code bên dưới


<script language="JavaScript">

var countDownInterval=30; //thi gian refresh page

//configure width of displayed text, in px (applicable only in NS4)

var c_reloadwidth=200

</script>

<ilayer id="c_reload" width=&{c_reloadwidth}; ><layer id="c_reload2" width=&{c_reloadwidth}; left=0 top=0></layer></ilayer>

<script>

var countDownTime=countDownInterval+1;

function countDown(){

countDownTime--;

if (countDownTime <=0){

countDownTime=countDownInterval;

clearTimeout(counter)

window.location.reload()

return

}

if (document.all) //if IE 4+

document.all.countDownText.innerText = countDownTime+" ";

else if (document.getElementById) //else if NS6+

document.getElementById("countDownText").innerHTML=countDownTime+" "

else if (document.layers){

document.c_reload.document.c_reload2.document.write('Website s t động <a href="javascript:window.location.reload()">refresh</a> trong <b id="countDownText">'+countDownTime+' </b> giây')

document.c_reload.document.c_reload2.document.close()

}

counter=setTimeout("countDown()", 1000);

}

function startit(){

if (document.all||document.getElementById)

document.write('Website s t động <a href="javascript:window.location.reload()">refresh</a> trong <b id="countDownText">'+countDownTime+' </b> giây')

countDown()

}

if (document.all||document.getElementById)

startit()

else

window.onload=startit

</script>


5. Save tiện ích lại

Chúc bạn thành công

Theo Traidatmui.com

0 comments :

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Search This Blog