Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

April 1, 2011

Xét điểm O có nằm trong tam giác hay Không?

Đề bài:

Cho các số thực x1, x2, x3, y1, y2, y3. Gốc tọa độ có nằm trong tam giác được tạo bởi 3 đỉnh (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) hay không?

Thuật toán:

Để điểm O nằm trong tam giác ABC thì diện tích các tam giác ABO = ACO = BCO


#include <iostream.h>
#include <math.h>
# include <conio.h>
void main ()
{
float x1,y1,x2,y2,x3,y3,AC,AB,BC,AO,BO,CO,pABC,pACO,pBOC,pABO,SACO,SBOC,SABO,SABC;
cout<<"\n nhap toa do 1(x1,y1):";
cin>>x1>>y1;
cout<<"\n nhap toa do 2(x2,y2):";
cin>>x2>>y2;
cout<<"\n nhap toa do 3(x3,y3):";
cin>>x3>>y3;
AC = sqrt((x3-x1)*(x3-x1)+(y3-y1)*(y3-y1));
AB = sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1));
BC = sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2));
AO = sqrt((x1*x1)+(y1*y1));
BO = sqrt((x2*x2)+(y2*y2));
CO = sqrt((x3*x3)+(y3*y3));
pABC=(AB+AC+BC)/2;
pACO=(AC+AO+CO)/2;
pBOC=(BC+CO+BO)/2;
pABO=(AB+AO+BO)/2;
SABC=(pABC*(pABC-AC)*(pABC-AB)*(pABC*BC));
SACO=sqrt(pACO*(pACO-AC)*(pACO-AO)*(pACO*CO));
SBOC=sqrt(pBOC*(pBOC-BC)*(pBOC-BO)*(pBOC*CO));
SABO=sqrt(pABO*(pABO-AB)*(pABO-AO)*(pABO*BO));
cout<<"\n do dai canh AC:"<<AC;
cout<<"\n do dai canh AB:"<<AB;
cout<<"\n do dai canh BC:"<<BC;
cout<<"\n do dai canh AD:"<<AO;
cout<<"\n do dai canh BD:"<<BO;
cout<<"\n do dai canh CD:"<<CO;
cout<<"\n dien tich tam giac ACD:"<<SABC;
cout<<"\n dien tich tam giac ACD:"<<SACO;
cout<<"\n dien tich tam giac BDC:"<<SBOC;
cout<<"\n dien tich tam giac ABD:"<<SABO;
if (SABC=(SACO+SBOC+SABO))
{
cout<<"\n diem O nam trong tam giac ABC:";
}
else
cout<<"\n Diem O khong nam trong tam giac ABC:";

int getch ();
}

Đăng By ChipKool

1 comments:

ChipKool said...
2/4/11

Bài này chip ngĩ mãi mới ra.Mọi người thấy thế nào?Nếu bạn nào có cách giải hay thì post lên cùng tham khảo na.:-SS

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P