Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

June 9, 2011

Lập trình quét 6 led 7đoạn


Tương tự như bài trước,chip giới thiệu cho các bạn code lập trình quét 6 led từ 000000 -999999

CODE

ORG 00
MAIN:
MOV R2,#0
LAPLED:MOV R1,#0
LAPLAI:MOV R0,#0
LAP:CALL HIENTHI
INC R0
CJNE R0,#100,LAP
INC R1
CJNE R1,#100,LAPLAI
INC R2
CJNE R2,#100,LAPLED
JMP MAINHIENTHI:
MOV R7,#100
QUET:
MOV P3,#00H
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB

MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
SETB P3.4
CALL DELAY
CLR P3.4

MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.5
CALL DELAY
CLR P3.5
CALL DELAY


MOV A,R1
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
SETB P3.2
CALL DELAY
CLR P3.2

MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.3
CALL DELAY
CLR P3.3
CALL DELAYMOV A,R2
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
SETB P3.0
CALL DELAY
CLR P3.0

MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.1
CALL DELAY
CLR P3.1
CALL DELAY


RET
DJNZ R7,QUET
MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
RET

DELAY:
MOV R4,#35
LAP1:
MOV R5,#20

LAPA:
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R5,LAPA
DJNZ R4,LAP1
RET

END
Chúc các bạn thành công?

4 comments:

Anonymous said...
19/7/11

thank ban nha

ChipKool_Online said...
8/10/11

Chia sẻ kiến thức là niềm vui mà bạn?:((

Anonymous said...
9/1/12

Thiết kế chế tạo mô đun ứng dụng vi điều khiển điều khiển 8 led 7 thanh
Kết nối 2 nút ấn vào chân P3.1 và P3.2. Kết nối 8 LED 7 thanh vào 2 cổng P0 và P1. Cổng P0 xuất dữ liệu. Cổng P3 điều khiển các LED
Lập trình chương trình ứng dụng

Trung Nguyen Huu said...
26/1/13

CHip oi.Mình đang làm đồ án "thiết kế cửa cuốn gara oto. chip cho mình phần cứng mình tham khảo nha.
2 cảm biến xe vào , xe ra
1 động cơ "động cơ gạt nước
thank chip trước đó. gửi giúp mình qua mail : shadowfriends92@gmail.com
thank chip.

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P