Thủ thuật tạo Mega Menu Dropdown


Hôm nay chip gii thiu cho các bn 1 sub menu rt hay và đp mt,mi khi bn rê chut lên các menu chính s có hiu ng menu con kiu bng màu da cam.
►Bắt đầu thủ thuật:
1>Đầu tiên bạn truy cập vào Bảng điều khiển -> Chọn chỉnh sửa Html ->Nhấn Mở rộng mẫu tiện ích.

2>Bạn nhấn ctr + F điền mã code sau vào ô tìm kiếm ]]></b:skin>
sau đó bạn copy hết đoạn code bên dưới và paste trên đoạn code ]]></b:skin>tiếp đến bạn nhấn lưu mẫu lại.Như vậy là xong 1 nửa rùi.


/*Mega Menu Dropdown*/
.none {display:none!important;}
.subpage .colsub a {display:block;float:none!important;}
.subpage ul li a:hover{text-decoration:none!important;cursor: pointer;}
.subpage .colsub a, .colsub1 a {float:left!important;}
.subpage ul a.ico_home, .subpage ul a.ico_home:hover {background:url(http://data.fandung.com/img/fd-home-icon18x22.png) no-repeat 5px 2px;}
.subpage .colsub a, .alert, .subpage .colsub1 a {font-size:12px!important;}
.subpage ul li a {font-size:13px!important;}
.subpage{height:30px;background:#ebebeb url(http://data.fandung.com/img/megamenu-bg.png) repeat-x;border-top:1px solid #bbb;z-index: 12!important;}
.subpage ul{width:700px;height:29px;padding:4px 0px 0px 0px;display:block;z-index: 14;margin-top: 0;margin-right: auto;margin-bottom: 0;margin-left: auto;position: relative;}
.subpage ul li{display:inline;margin:0px;height: 29px;text-align: center;}
.subpage ul li a{font-weight:bold;color:#474747;height: 26px;text-align: center;display: block;padding:4px 14px 0 14px;z-index:10; float:left}
.subpage ul li a:hover, .subpage ul li .active{color:#fff;height: 25px;padding-top: 4px;text-align: center;display: block;z-index:10;}
.subpage ul a.ico_home, .subpage ul a.ico_home:hover{color:#efefef;border-right:1px solid #474747;width:32px;height:18px;display:block;padding: 5px 0 0 0!important;margin: 1px 3px 0 0;}
.subpage span{position:absolute;top:4px;right:0px;display:block;height: 23px!important;width: 95px;}
.subpage span{right:0px;}
.subpage span a, .subpage span a:hover{padding:0px!important;height: 23px!important}
.subpage .smenu, .subpage .smenu1{background:#ff7d00;padding:0 10px;border-left:4px solid #eee;border-bottom:4px solid #ddd;border-right:4px solid #eee;}
.subpage .bgmenu{height:1%;margin:10px 0;}
.subpage .bgmenu5{height:1%;margin:7px;}
.subpage .hsmenu{height:1%;margin:7px 0;}
.subpage .rssmenu{height:1%;margin:7px 7px 0 7px;background:url(http://data.fandung.com/img/subcrible-bg.png) no-repeat bottom right;}
.subpage .smenu{width:470px;top:29px;}
.subpage .smenu1{width:320px;top:29px;}
.subpage .smenu4{width:420px;top:29px;}
.subpage .ws2{width:230px!important;}
.subpage .ws4{width:350px!important;}
.subpage .ws5{width:300px!important;}
.subpage .colsub, .subpage .colsub1{padding-bottom:0px;}
.subpage .ws0, .subpage .ws1{display:block;padding-right:0px!important;}
.subpage .ws0{width:110px!important;}
.subpage .ws0 a{width:100px!important;display:block;}
.subpage .wsub {width:110px;}
.subpage .wsub2{width:112px;}
.subpage .wsub3{width:98px;}
.subpage .wsub4{width:108px;}
.subpage .wsub42{width:218px;}
.subpage .wsub5{width:140px;}
.subpage .wsub a, .subpage .wsub2 a, .subpage .wsub5 a{color:#f4f4f4;text-align:left;height:auto!important;padding:2px 0;margin:0!important;}
.subpage .wsub a{width:104px;}
.subpage .wsub2 a{width:112px!important;}
.subpage .wsub3 a, .subpage .wsub3 a:hover{text-align:left;height:auto!important;padding:2px 0;margin:0!important;width:112px!important;}
.subpage .wsub3 a{color:#f4f4f4;} .subpage .wsub3 a:hover{color:#6b636e;}
.subpage .wsub4 a, .subpage .wsub4 a:hover, .subpage .wsub42 a, .subpage .wsub42 a:hover{text-align:left;height:auto!important;padding:2px 0;margin:0!important;width:164px!important;}
.subpage .wsub4 a, .subpage .wsub42 a{color:#f4f4f4;} .subpage .wsub4 a:hover, .subpage .wsub42 a:hover{color:#6b636e;}
.subpage .wsub a:hover, .subpage .wsub2 a:hover, .subpage .wsub5 a:hover{background-color:transparent!important;padding:2px 0!important;margin:0!important;color:#6b636e;text-align:left;}
.subpage .titleTop{color:#fff;text-align:left;font-size:14px;font-weight:bold;}
.subpage p.titleTop {margin:0;padding-bottom:5px!important;}
.subpage .colsub a, .subpage .colsub1 a{font-weight:normal!important;}
.last {background:none!important;margin-right:0px!important;padding-right:0px!important;}
#fdmenu1:hover a#fdmenu1link, #fdmenu2:hover a#fdmenu2link, #fdmenu3:hover a#fdmenu3link, #fdmenu4:hover a#fdmenu4link, #fdmenu5:hover a#fdmenu5link{background: none repeat scroll 0 0 #ff7d00;color: #FFFFFF;display: block;height: 25px;padding-top: 4px;text-align: center;z-index: 10;}
#fdmenu1:hover #fdmenu1items, #fdmenu2:hover #fdmenu2items, #fdmenu3:hover #fdmenu3items, #fdmenu4:hover #fdmenu4items, #fdmenu5:hover #fdmenu5items {display: block !important;}
.abs {position:absolute!important;}
.fleft {float:left!important;}
.clr{clear:both;}
.noborder {border:0px!important;z-index:4;}
/*END Code menu ngang*/3>Bạn vào Thiết kế ->Phần tử trang -> Sau đó tạo 1 Widget - html/Javarscript
sau đó copy hết đoạn code sau và paste vào nhé;


<!-- Mega Menu Dropdown -->
<div class="subpage">
<ul>
<li class="last"><a href="http://www.chipkool.tk/" class="ico_home" title="Trang chủ"></a></li><!--MENU VI TINH-->

<li id="fdmenu3">
<a name="_mainMenu" id="fdmenu3link" class="w3" href="#">Vi tính</a>
<div style="left: 5px; z-index: 5645 ! important;" id="fdmenu3items" class="abs smenu1 w3 none"><div class="hsmenu">
       
<div class="colsub1 wsub3 fleft">
<p class="titleTop">Hệ Điều Hành</p>
<a href="/search/label/windows%207?max-results=10">Windows 7</a>
<a href="/search/label/windows%20XP?max-results=10">Windows XP</a>
<a href="/search/label/windows%208?max-results=10">Windows 8</a>
<a href="#">Windows Vista</a>
<a href="/search/label/h%C3%ACnh%20n%E1%BB%81n?max-results=10">Hình nền</a>
</div>
       
<div class="colsub1 wsub3 fleft noborder">
<p class="titleTop">Thủ Thuật</p>
<a href="/search/label/Thủ%20Thuật%20Vi%20tính">Computer</a>
<a href="/search/label/thủ%20thuật%20internet?max-results=5">Internet</a>
<a href="/search/label/MS%20Office?max-results=10">MS Office</a>
<a href="/search/label/Phần%20mềm%20vi%20tính?max-results=10">Software</a>
<a href="/search/label/USB?max-results=10">USB</a>
</div>

<div class="colsub1 wsub3 fleft noborder">
<p class="titleTop">Công Nghệ</p>
<a href="/search/label/Sức%20mạnh%20số?max-results=10">Sức Mạnh số</a>
<a href="/search/label/Diệt%20virut?max-results=10">Diệt Virut</a>
<a href="#">Khám phá</a>
<a href="#">GAMES</a>
<a href="/search/label/clip%20thủ%20thuật?max-results=10">Clip thủ thuật</a>
                </div>

<br class="clr" />
</div></div>
</li>
<!--MENU BLOG DIEN TU-->

<li id="fdmenu1">
<a name="_mainMenu" id="fdmenu1link" class="w1" href="#">Blog điện tử</a>
<div style="left: 0px; z-index: 5645 ! important;" id="fdmenu1items" class="abs smenu none"><div class="bgmenu">
        <div class="colsub wsub fleft">
         
<p class="titleTop">Ebook</p>
<a href="/search/label/ebook%20điện%20tử?max-results=10">Ebook điện tử</a>
<a href="/search/label/Ebook%20Đại%20Học?max-results=10">Ebook Đại Học</a>
<a href="/search/label/Ebook%20đồ%20án?max-results=10">Ebook Đồ án</a>
<a href="/search/label/Ebook%20Tin%20Học?max-results=10">Ebook tin học</a>
<a href="/search/label/Ebook%20Web?max-results=10">Ebook Web</a>
</div>

     
<div class="colsub wsub ws0 fleft">
<p class="titleTop">Kiến thức điện tử</p>
<a href="/search/label/Điện%20tử%20cơ%20bản?max-results=10">Điện tử cơ bản</a>
<a href="/search/label/Mạch%20điện%20cơ%20bản?max-results=10">Mạch điện cơ bản</a>
<a href="/search/label/Phần%20mềm%20điện%20tử?max-results=10">Phần mềm ĐT</a>
<a href="/search/label/IC%20Thông%20Dụng?max-results=10">IC Thông dụng</a>
</div>

     
<div class="colsub wsub ws0 fleft">
<p class="titleTop">Mạch IC số</p>
<a href="/search/label/IC%2074HC595?max-results=10">IC 74HC595</a> <a href="/search/label/Loi%20Khuyen">IC 555</a>
<a href="/search/label/Mạch%20tổ%20hợp%20MSI?max-results=10">IC LM324</a>
<a href="#">IC 74HC245</a>
<a href="/search/label/Vi%20mạch%20số?max-results=10">IC 74LS38</a>
</div><div class="colsub wsub ws0 fleft">
<p class="titleTop">ROBOCON</p>
<a href="/search/label/Rule%20robocon?max-results=10">Luật thi 2012</a>
<a href="#">Tài liệu Robo</a>
<a href="/search/label/Mạch%20Autorobo?max-results=10">Mạch Tự động</a>
<a href="/search/label/cảm%20biến?max-results=10">Mạch Cảm biến</a>
<a href="/search/label/FAQ?max-results=10">FAQ</a>
</div>

<!--MENU TẦNG 2-->

<div class="colsub wsub fleft">
<p class="titleTop">Linh Kiện</p>
<a href="/search/label/Tranzitor?max-results=10">Tranzitor</a>
<a href="/search/label/Tụ%20điện?max-results=10">Tụ điện</a>
<a href="/search/label/Tổng%20hợp?max-results=10">Diode</a>
<a href="/search/label/Trao%20đổi%20học%20tập">Cuộn cảm</a>
<a href="/search/label/Trao%20đổi%20học%20tập">Mosfet/Thy</a>
<a href="/search/label/Trao%20đổi%20học%20tập?max-results=10">Điện trở</a>
<a href="/search/label/VOM?max-results=10">Sử dụng VOM</a>
</div>

       

<div class="colsub wsub ws0 fleft ">
<p class="titleTop">Điện tử ứng dụng</p>
<a href="/search/label/Mạch%20thu%20phát?max-results=10">Mạch thu-phát</a>
<a href="/search/label/Mạch%20bảo%20vệ?max-results=10">Mạch bảo vệ</a>
<a href="/search/label/Mạch%20Led?max-results=10">Mạch LED</a>
<a href="/search/label/Mạch%20nguồn?max-results=10">Mạch nguồn</a>
<a href="/search/label/Mạch%20in?max-results=10">Mạch In</a>
<a href="/search/label/All%20datasheet?max-results=10">All datasheet</a>
</div>


<div class="colsub wsub ws0 fleft noborder last">
<p class="titleTop">Mạch IC logic</p>
<a href="/search/label/IC%20logic?max-results=10">IC Logic</a> <a href="/search/label/Loi%20Khuyen">Mạch ADC-DAC</a>
<a href="/search/label/Mạch%20tổ%20hợp%20MSI?max-results=10">Mạch tổ hợp MSI</a>
<a href="#">Mạch Op-Amps</a>
<a href="/search/label/Vi%20mạch%20số?max-results=10">Vi mạch số</a>
</div>

<div class="colsub wsub ws0 fleft noborder last">
<p class="titleTop">Top mạch</p>
<a href="/search/label/Mạch%20đồng%20hồ?max-results=10">Mạch đồng hồ</a>
<a href="/search/label/Mạch%20giao%20thông?max-results=10">Mạch giao thông</a>
<a href="/search/label/Mạch%20trái%20tim?max-results=10">Mạch trái tim</a>
<a href="/search/label/Mạch%20cube?max-results=10">Mạch led qube</a>
<a href="/search/label/Mạch%20đếm%20sản%20phẩm?max-results=10">Mạch đếm sản phẩm</a>
<a href="/search/label/mạch%20properler%20clock?max-results=10">Mạch led quay</a>
</div><br class="clr" />
</div></div>
</li>


<!--MENU LẬP TRÌNH-->

<li id="fdmenu3">
<a name="_mainMenu" id="fdmenu3link" class="w3" href="#">Lập Trình</a>
<div style="left: 125px; z-index: 5645 ! important;" id="fdmenu3items" class="abs smenu1 w3 none"><div class="hsmenu">
        <div class="colsub1 wsub3 fleft">
       
<p class="titleTop">Tài Liệu Lập trình</p>
<a href="/search/label/lập%20trình%20asembly?max-results=10">Lập trình ASM</a>
<a href="#">Lập trình C-89</a>
<a href="/search/label/Lập%20trình%20c-avr?max-results=10">Lập trình C-AVR</a>
<a href="#">Lập trình PIC</a>
</div>
       
<div class="colsub1 wsub3 fleft noborder">
<p class="titleTop">Code Lập trình</p>
<a href="/search/label/code%20ASM%2089xx?max-results=10">Code 89xx</a>
<a href="/search/label/Code%20C%208051?max-results=10">Code C-89</a>
<a href="#">Code C-AVR</a>
<a href="#">Code Robocon</a>
</div>
       
       
<div class="colsub1 wsub3 fleft noborder">
<p class="titleTop">Mạch nạp</p>
<a href="http://www.chipkool.tk/2011/05/mach-nap-avr-910-usb.html">Mạch nạp AVR</a>
<a href="http://www.chipkool.tk/2011/05/mach-nap-89xx-cong-com.html">Mạch nạp 89</a>
<a href="/search/label/Trao%20đổi%20học%20tập">Trao đổi học tập</a>
</div>       

<!--MENU GIAI TRI-->

<li id="fdmenu3">
<a name="_mainMenu" id="fdmenu3link" class="w3" href="#">Giải trí</a>
<div style="left: 125px; z-index: 5645 ! important;" id="fdmenu3items" class="abs smenu1 w3 none"><div class="hsmenu">


<div class="colsub1 wsub3 fleft">
<p class="titleTop">Truyện</p>
<a href="/search/label/truyện%20tình%20yêu?max-results=10">Love Story</a>
<a href="/search/label/Truyện%20tranh?max-results=10">Truyện tranh</a>
<a href="/search/label/Truyện%20cười?max-results=10">Truyện Cười</a>
<a href="/search/label/học%20đường?max-results=10">Học đường</a>
</div>

<div class="colsub1 wsub3 fleft noborder">
<p class="titleTop">BLOG</p>
<a href="/search/label/blog%20radio1">Blog Radio</a>
<a href="/search/label/entry%20blog?max-results=10">Entry Blog</a>
<a href="/search/label/Kỹ%20năng%20cuộc%20sống?max-results=10">Skill Life</a>
<a href="/search/label/đọc%20sách?max-results=10">Read Book</a>
<a href="/search/label/Handmadre?max-results=10">Handmade</a>
</div>


<div class="colsub1 wsub3 fleft noborder">
<p class="titleTop">Giải Trí</p>
<a href="/search/label/Phim%20online?max-results=10">Xem Phim</a>
<a href="http://www.chipkool.tk/2011/01/contact-me.html">Tivi online</a>
<a href="/search/label/Music%20Online?max-results=10">Music online</a>
<a href="/search/label/Auto%20Game?max-results=10">Auto Game</a>
<a href="/search/label/anh%20nền%20đẹp?max-results=10">Ảnh nền</a>
<a href="/search/label/Dịch%20Vụ?max-results=10">Dịch Vụ</a>
</div>

<br class="clr" />
</div></div>
</li>

<!--MENU HOC TAP-->

<li id="fdmenu5">
<a name="_mainMenu" id="fdmenu5link" class="w2" href="#">Học tập</a>
<div style="left: 232px;" id="fdmenu5items" class="abs smenu ws5 none"><div class="bgmenu5">
<div class="colsub1 wsub5 fleft">
<p class="titleTop">Hỗ trợ</p>                                                

<a href="/search/label/Học%20Orcad?max-results=10">Học Orcad|</a>
<a href="/search/label/Học%20Protues?max-results=10" target="_blank">Học protues</a>                                                                                                              
<a href="/search/label/học%20matlab?max-results=10" target="_blank">Học Matlab</a>
<a href="#">Học Codevison</a>
<a href="/search/label/học%20tiếng%20anh?max-results=10">Học Tiếng anh</a>
<a href="/search/label/Học%20photoshop?max-results=10">Học Photoshop</a>
<a href="#">Học Keil C</a>
                                                       
         <br class="clr" />
    </div>

<div class="colsub1 wsub5 fleft">
<p class="titleTop">Thủ Thuật</p>                                                   <a href="/search/label/thủ%20thuật%20blogger?max-results=10">Thủ thuật Blogger</a>                                                                                                                 <a href="/search/label/thủ%20thuật%20blogplus?max-results=10">Thủ thuật blogplus</a>
<a href="/search/label/kiếm%20tiền%20online?max-results=10">Kiếm tiền Online</a>                                                                                                                
<a href="/search/label/Domain%20Blog?max-results=10">Domain Blog</a>
<a href="/search/label/Hosting?max-results=10">||Hosting</a>                                                                                                         <a href="/2010/11/bang-ma-mau-hexa.html">Bảng mã màu</a>
                                                       
         <br class="clr" />
    </div>
           <br class="clr" />  
</div></div>
</li><!--MENU TỔNG HỢP-->

<li id="fdmenu3">
<a name="_mainMenu" id="fdmenu3link" class="w3" href="#">Tổng hợp</a>
<div style="left: 250px; z-index: 5645 ! important;" id="fdmenu3items" class="abs smenu1 w3 none"><div class="hsmenu">


<div class="colsub1 wsub3 fleft">
<p class="titleTop">Duyệt Web</p>
<a href="/search/label/Google%20Chorme">Google Chorme</a>
<a href="/search/label/FireFox?max-results=10">FireFox</a>
<a href="#">I-Explorer</a>
<a href="http://www.chipkool.tk/2011/12/trang-web-hay.html">Web Điện Tử</a>
</div>

<div class="colsub1 wsub3 fleft noborder">
<p class="titleTop">Kết nối</p>
<a href="/search/label/facebook">FaceBook</a>
<a href="https://plus.google.com">Google+</a>
<a href="/search/label/ghost?max-results=10">Ghost Win</a>
<a href="/search/label/Lost%20Win?max-results=10">Lỗi Win</a>
</div>


<div class="colsub1 wsub3 fleft noborder">
<p class="titleTop">Làm web</p>
<a href="/search/label/Simple%20CSS?max-results=10">Học CSS</a>
<a href="#">Forumotion</a>
<a href="/search/label/Forum%20VBB?max-results=10">Forum VBB</a>
<a href="http://www.chipkool.tk/2011/12/cong-cu-blogger.html">Tool Blog</a>
</div>

<br class="clr" />
</div></div>
</li>

<li id="fdmenu4">
<a class="w4" id="fdmenu4link" href="#" target="_blank">RSS Feed</a>
<div style="left: 272px; z-index: 5645 ! important;" id="fdmenu4items" class="abs smenu ws4 none"><div class="rssmenu">
<div class="colsub1 wsub4 fleft">
<a href="http://www.chipkool.tk/2011/04/lien-he-voi-chipkool.html">Ban quản trị</a>
<a href="http://www.chipkool.tk/2010/12/icon-blog.html">Contact Me</a>
<a href="http://www.chipkool.tk/2011/04/trao-oi-lien-ket-cong-ong-blogger-viet.html">Liên kết Blog</a>
<a href="http://blogger.com/">Enter Blog</a>
<a href="/search/label/Hướng%20dẫn%20member/">Help</a>
</div>
<div class="colsub1 wsub42 fleft noborder">
<p class="titleTop">Đăng ký nhận tin mới</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/BlogChipKool"><img src="http://feeds.feedburner.com/~fc/BlogChipKool?bg=99CCFF&fg=444444&anim=0" height="26" width="88" style="border:0" alt="" /></a></p>


<form border="0" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" target="popupwindow" method="post" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ThVinCode', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
<a href="http://www.chipkool.tk/2011/11/huong-dan-ang-ky-nhan-bai-viet-tu-blog.html" target="_blank">Xem hướng dẫn ở đây.</a>
<input style="width:140px" name="email" type="text" onblur="if (this.value == "")
{this.value = "Nhập Email của bạn ...";}" onfocus="if (this.value == "Nhập Email của bạn ...")
 {this.value = ""}" value="Nhập Email của bạn ..."/><input value="ThVinCode" name="uri" type="hidden"/><input value="en_US" name="loc" type="hidden"/><input value="Đồng ý" type="submit"/>
</form>
<a alt="BlOg Chipkool" href="http://www.chipkool.tk/view/sidebar" target="_blank"><img src="http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png" height="13" /> RSS Posts </a>
<a alt="BlOg FD" href="http://www.chipkool.tk/feeds/comments/default" target="_blank"><img src="http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png" / height="13" /> RSS Comments </a>
<a alt="BlOg Tips" href="http://www.chipkool.tk/p/sitemap-weblog.html" target="_blank"><img src="http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png" height="13" /> Sitemap Blog </a>

<br class="clr" />
<br class="clr" />
                </div>
        <br class="clr" />
</div></div>

</li>


</div></div></li></ul>
</div>
<!-- Mega Menu Dropdown -->


Các bạn cứ làm theo như vậy nhé?có gì Comment tớ sẽ chỉ dẫn tận tình!!

Blog Điện Tử | Tin Học
In bài này
Previous
Next Post »

45 comments

Click here for comments
Anonymous
admin
15/6/11 ×

Hướng dẫn mình tạo menu này với nhé.Cám ơn...:D Mail: Hoangnh510@gmail.com

Reply
avatar
28/7/11 ×

Liên kết ko bạn ơi

Blog bí ẩn : http://hangvanbian.blogspot.com/đã thêm liên kết bạn ,chúc phát triển!

Reply
avatar
2/8/11 ×

hay quá bạn gửi mail cho tôi nhé MinhHai.Dang88@gmail.com

Reply
avatar
4/8/11 ×

Chào bạn.Hiện tại Chip đang bận 1 số vấn đề.Chip sẽ hướng dẫn và gửi bạn 1 cách sớm nhất có thể.Chip cũng thấy 1 số blog viết về mega menu dropdown này nhưng quá phức tap.Chip sẽ gửi cho các bạn bài viết rất dễ hiểu.cảm ơn bạn đã ghé thăm blog :)

Reply
avatar
10/8/11 ×

Mình đã thay đổi liên kết rồi nhé

www.hieu89.tk

Reply
avatar
Vu Huong
admin
21/8/11 ×

blog của bạn rất tuyệt.rất vui khi mọi người ghé thăm http://www.vuhuong.com/

Reply
avatar
21/8/11 ×

Blog của bạn VuHuong hay thật đó.Bạn thiết kế Pro ghê.trông qua mình cứ nghĩ mình vào vietnamnet.vn:-c

Reply
avatar
22/9/11 ×

mình có file .js trên googlecode rồi giờ mình down về máy hay làm sao để lấy link hả bạn

Reply
avatar
22/9/11 ×

Bạn có file trên goolgecode na,bạn chỉ việc click chọn vào code đó,sau đó nó mở ra 1 cái hình đen đen,bạn nhìn xuống có 1 cái link,bạn nhẫn chuột phải lấy địa chỉ liên kết là ok,tớ sẽ viết bài nói rõ cái này sau.hic=))

Reply
avatar
23/9/11 ×

hi nhanh bạn nhé, khoản này bloger mới cần nhìu đaays

Reply
avatar
23/9/11 ×

mình đã viết bài chia sẻ rồi đó,bạn xem na:)

Reply
avatar
28/12/11 ×

Bạn ơi mình đã làm theo như bạn hướng dẫn, nhưng gặp trục trặc ở chỗ là blog mình có sẵn 1 cái menu rồi mà giờ nếu mình chèn thêm vô thì hình như bị xung đột code css hay sao á.
Sau khi chèn vô nó sẽ như thế này Xem Hình
Mà mình vô xoá các code kia mà xoá không hết không biết còn gì nữa mà vẫn bị, hjx, bác sang xem nhanh giúp em cái.@-)

Reply
avatar
28/12/11 ×

ok,cách của mình cực kì đơn giản mà lại đẹp,nếu bạn sang bên fandung cũng huwóng dẫn code này nhưng sẽ khá lằng nhằng,bạn gửi cho mình file temple .xml full nhé,mình edit cho,gửi sớm cho mình nhé,sẽ có hồi đáp cho bạn.ok:D

Reply
avatar
28/12/11 ×

OK tks bạn :))
Đây là em nó Download
Bạn giúp mình sớm nha, nếu đang online đó thì làm hộ mình luôn để mình kịp sửa lại cho templates của mình nữa.
À mà bạn có templates nào nhìn được được không :-SS
Giao diện giống của bạn á nhưng có các chân trang nữa thì càng hay :D
Có gì send mình luôn nha:-j

Send qua yahoo : ciabmt@yahoo.com
TKS:-b

Reply
avatar
28/12/11 ×

Temple mình gửi cho bạn 1 cái rồi đó,bạn xem được không thì up lên,SEO khá tốt,load nhanh,bạn về thêm mắm muối cho nó ngon na,tớ mới dưới quê lên nên hơi mệt,check blog mới thấy các bạn cần,tối tớ cải thiện cho,còn temple tớ dùng 2 năm rồi,nó cũng 3 cột chân trang,hơi cổ điển,hi,mình cho đầy đủ tiện ích của 1 blog,chỉ việc xài,còn nó lad nặng do tớ thích .js nên nén nó lại.:D

Reply
avatar
28/12/11 ×

mình phá tan hoang temple rồi,hehe.tớ sẽ vooc cho,hihi,tớ sẽ reply sớm,oke:)

Reply
avatar
Pika Rock
admin
28/12/11 ×

Chip ạ, alexa với thứ hạng trên google chẳng liên quan đến nhau mấy đâu, cho nên cũng đừng quan tâm quá đến alexa ranking, nó dù sao cũng chỉ là một bảng xếp hạng thôi mà. quan tâm đến nội dung,SEO trên google rank thì tốt hơn

Reply
avatar
29/12/11 ×

@Pika Rock Bác nói chính xác đó =))
alexa chẳng qua là vì lợi ích của chính nó thôi, mình chẳng được lợi, nó chỉ làm lợi cho chính nó mà thôi :((

Reply
avatar
29/12/11 ×

@ChipKool_OnlineHazz Bác sửa sớm hộ em, mà cái templates bác đưa mình chả ưng chút nào :-SS
Mặc dù vậy vẫn tks Bác kiếm cho mình:-b

Reply
avatar
29/12/11 ×

Cậu dậy sớm thế,tớ xóa mấy cái CSS nhưng vẫn bị lỗi,để tớ tìm hiểu tiếp cho.còn tặng cậu tem này,tó thử chèn code menu mega chạy ok.http://www.premiumbloggertemplates.com/2011/10/techzine-premium-blogger-template.html.nhừn bạn chèn tùy chỗ na.:D

Reply
avatar
29/12/11 ×

Trời sớm gì nữa, đó là nướng thêm 1 tiếng rồi đó :-SS
Tem đó mình xem rồi không phù hợp lắm, mình muốn tem nào mà dạng như Xem cái trang chủ như vậy á, để có thể post nhiều chuyên mục khác nhau mà nhìn nó vẫn đẹp, chứ nêu dùng tem cũ post nhiều chuyên mục cũng được nhưng nó cứ lôn tung lên nhìn không đẹp mắt chút nào. [-(

Reply
avatar
29/12/11 ×

Thế cậu có muốn giữ lại meunu cũ không?để tớ còn giữ,hay là cậu thích cả menu cũ và mới,hihihih^^:-?

Reply
avatar
29/12/11 ×

@-) Đương nhiên là xoá menu cũ làm menu mới rồi :-t
Nhưng ý mình nói là mình muốn có 1 tem giao diện giống trang lúc nãy mình cho bạn xem đó. Chỉ cần giao diện vậy là được không cần màu mè gì cả :D

Reply
avatar
29/12/11 ×

Ok,mình hiểu ý bạn rồi,hihi,mình hnay mấy đứa bạn rủ đi làm mạch điện nên hơi bận,:)

Reply
avatar
30/12/11 ×

Chip ơi sửa xong chưa vậy.
Mình add link blog của bạn vào rồi đó, bạn add blog mình vào với nha :-SS

Reply
avatar
30/12/11 ×

Chip thêm link Đức rồi na,chip ngồi làm led cube từ sang đến giờ chưa xong,giờ rip temple bạn đây.hihi:D

Reply
avatar
30/12/11 ×

Chip có vẻ siêng học nhĩ, và học cũng giỏi nữa, hjx chẳng bù với mình :-r

À sửa lại tem cho mình sớm nha :-t
Hjx mong bữa h :-r

Reply
avatar
30/12/11 ×

Vooc 1 tiếng chip xóa sạch CSS menu cũ xóa sạch java menu cũ,nhưng tình hình vẫn bị,để chip tìm hiểu tiếp,chip thử menu mega khác lại chạy ngon,nó bị ẩn sau widget nhưng khắc phục được rồi,còn menu kiểu như chip sẽ bổ sung cho bạn sau nhé.sản phẩm demo:http://demo-chipkool.blogspot.com/ =))

Reply
avatar
30/12/11 ×

Hjx cái menu nhìn không được đẹp cho lắm mà cũng được có thể đổi màu sau :(

Hazz lang thang mãi mà không tìm được cái tem nào như ý :(

Mong bác làm sớm nha:-SS

Reply
avatar
31/12/11 ×

Hazzz buồn quá chip ơi :( Mình vừa cho blog mình về thời kỳ đồ đá rồi
Không dùng tem rip của các bác kia nữa mà giờ dùng tem mặc định xong đó cải thiện từ từ :D
Có gì chip cho ý kiến nha :D
Đang trong quá trình hoàn thành thoai :D

Reply
avatar
31/12/11 ×

Bạn có ý tưởng vậy là rất tốt đó,chip sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn,hihi,bạn tìm các thủ thuật trên blog chip rồi tiến hành dần dần nhé,mất gần 1 năm chip vừa hoc vừa làm đến giờ mới có 1 blog này,nói chung tạm được,hihi,:)chip còn nâng cấp cho nó load nhanh nữa,giờ blog chip đủ tiện ích của 1 trang web rồi,hihi,chip ko thích những temple sẵn có vì nó có 1 nhược điểm là CSS và javar rất khó tương tác,đôi khi thiếu ,còn temple default thì nó lại đầy đủ nhưng cái cơ bản sơ khai nhất,việc chúng ta là cải tiến xây dựng cho nó pro tí,hihi,cố gắng nhé.:Dhôm nay chip mới hoàn thiên led ccube 5x5x5 mệt quá,nhưng cái do mình làm ra rất thích và mình gắn bó với nó hơn,cũng như bạn làm 1 trang blog do chính bạn làm sẽ thích thú và say mê hơn.hì hì:P

Reply
avatar
1/1/12 ×

:)) tks những lời động viên của bác :D
Mình cũng đang từ từ đây :))
Mình thích tem mà giống như bạn.Trên trang chủ chỉ có chia ra nhiều chuyên mục như vậy.
Vì đôi khi mình cũng post bài nhiều chủ đề mà nếu để lẫn lộn với các chuyên mục khác thì nhìn không đẹp mắt tí nào.
Blog mình tạm thời cho nghĩ để ăn tết :D ( mục đích là sửa tem )

Mà cái bài hướng dẫn này của bạn mình thấy cái code phần 2 nên loại bỏ bớt các link đi. Chứ cứ mấy cái link không đâu thì mấy bạn khác nhìn dễ bị @-) lắm.
Chẳng hạn như các bạn mới bước vào thế giới web/blog nhìn @-) có lẽ cũng nãn :((
Không thì bữa nào mình xin bài viết về tút tát lại cho nó hoành tráng tý :P

Reply
avatar
1/1/12 ×

ok,chip sẽ nắn chỉnh lại,chip cũng rất vui vì trong thời gian qua bạn đóng góp cho blog chip những ý kiến hữu ích,chip có sở thích chia sẻ không giấu giếm,hihi:D

Reply
avatar
Việt Nam
admin
1/1/12 ×

Chúc Chip 2012 sẽ nâng cao trình độ điện tử, trình độ code blogspot nữa nhé :((

Reply
avatar
1/1/12 ×

:(( Năm mới ngủ giờ mới dậy :((
Bác chip biết sửa tem congly không :D

Reply
avatar
1/1/12 ×

Chip giừo mới ngủ dậy nè,đúng 1h chiều.hehehe.=))Temple công lý rất đẹp,chip cũng thích,nhưng chưa động vào temple bên trong,bạn muốn vooc gì nào,hihi:)

Reply
avatar
1/1/12 ×

Trời 1h mới dậy à vậy là mới dậy cách đây 30 phút so với giờ mình comments đây:D
Ngủ gì mà ngủ gớm :-t
Thì giờ chỉ muốn đặt nhãn sao cho đúng thôi mà mình đặt mãi không được,
Đặt nhãn rồi nhưng số bài đăng hiển thị ra ngoài không hết với lại ... nói chung giờ chả biết nói sao cho rõ nữa.
CHip thử vọc tem đó xem sao nếu thành công pm bày lại cho mình :-j.
Giờ đang đóng cừa Blog đi học tập bữa nào sủa xong tem rồi viết bài tiếp :-j
Chứ để blog nhìn chán quá :-r

Reply
avatar
1/1/12 ×

Chip nói thât.,có nghịch mới biết,chip cái gì cũng phá,phá thì mới có thêm kinh nghiệm,mới biết cách khắc phục và sửa chữa,hihi:),chip sẽ dùng temple công lý xem sao,hihi,cậu cũng cố gắng nhé,đừng nản lòng,không có thất bại mà chỉ có kinh nghiệm,cố lên nhé...=D>

Reply
avatar
1/1/12 ×

:)) thì hôm qua ngồi quá tem nguyên một buổi cuối cùng chỉ có mỗi cái đặt nhãn sao để lúc tìm theo nhãn mà làm hoài nó chỉ hiện ra có vài bài :(
Thế mới nói.
Tem đó về hợp với mình cái giao diện còn nếu dùng sẽ sửa từ từ các "linh kiện" :((

Reply
avatar
1/1/12 ×

Chip thấy hầu như những temple có sẵn đều không phát triển dựa trên simple mà blogspot cung cấp,nhưng không sao,cứ vooc đi,còn phần label bann có thay đổi max-result thành 10 hoặc 15 không,bạn muốn có hiện đúng số luwọng bài viết thì bạn phải đăng số lượng lớn hơn,chip thấy nên để là 5 sau đó tùy chỉnh dần dần,khi số lượng bài viết lớn hãy nâng kết quả,vì hiện giờ bạn muốn theo dõi cách hoạt động của temple mới mà,chip đang thử thế nào,chỉ có 1 điều label nó dùng kiểu không dấu.:)

Reply
avatar
1/1/12 ×

ủa vậy là để tương đương bài viết của mình à. Hèn gì mình để cao quá mà bài viết chưa đủ :((
thì label mình đã chuyển hết về không dấu rồi :)
Cũng may là bài viết còn ít cho nên sửa nhanh.
Mà Chip biết vì sao không lưu lại được khi mình lưu tem không :-?
Ví dụ mìnht tạo một tiện ích và di chuyển nó tới chỗ khác mình muốn cho nó hiển thị thì lúc lưu lại nó báo lỗi :-y
không hiểu vì sao:-?

Reply
avatar
1/1/12 ×

Có phải khi bạn thay xong label nó sẽ báo lỗi không cho lưu temple đúng không,chuyện đó chip gặp rồi,còn nếu bạn xóa 1 tiện ích nào đó mà temple báo lỗi ko cho save thì có nghĩa bạn xóa chưa hết hoặc xoa còn sót lại thẻ đóng nên nó báo lỗi,chip cũng làm 1 trang phim dùng temple sẵn có nhìn hơi nản http://subviet.tk=))

Reply
avatar
1/1/12 ×

Chip ơi cái giao diện trang chủ của bạn á. Là tem nào vậy hay là dùng code gì, cho mình xin với được không. :(
Mình cần cái giao diện như vậy ở trang chủ để chia thành nhiều thể loại:D
Về mình sẽ chỉnh sửa thêm:P

Reply
avatar
1/1/12 ×

Thủ thuật mà chip áp dụng cho home page là cái này đây,bạn làm nhé.chip hướng dẫn cụ thể đó,.hihi http://www.chipkool.blogspot.com/2011/12/thu-thuat-recent-post-vnexpress.html.chúc bạn thành công.=D>

Reply
avatar
3/1/12 ×

Chip thấy 1 số temple này cũng rất đẹp,bạn thử xem nhé.Temple:D

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266