Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

November 28, 2011

Giao tiếp 89C51 với LCDVideo Demo

Code


$MOD51
E BIT P3.2
RS BIT P3.1
RW BIT P3.0
ORG 00
MAIN:
LCALL SETUP

DONG2:

MOV DPTR,#DIS2
SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#0C0H
CLR E
LCALL WAIT
LCALL XUAT_CHU 

DONG1:

MOV DPTR,#DIS1

DICH:

LCALL DISPLAY1
LCALL DELEY
LCALL DELEY
INC DPTR
MOV A,DPL
CJNE A,#LOW(DIS1+40),DICH
MOV A,DPH
CJNE A,#HIGH(DIS1+40),DICH
SJMP DONG1

SETUP:

SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#38H ;cai dat ban dau
CLR E
LCALL WAIT

SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#0CH 
CLR E
LCALL WAIT

SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#06H
CLR E
LCALL WAIT
RET

DISPLAY1:

SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#80H
CLR E
LCALL WAIT

XUAT_CHU:
MOV R1,#0

LOOP:

MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
SETB E
SETB RS
CLR RW
MOV P1,A
CLR E
LCALL WAIT
INC R1
CJNE R1,#20,LOOP 
RET

WAIT: ;thoi gian doi 1ms

MOV TMOD,#10H
MOV TH1,#HIGH(-1000)
MOV TL1,#LOW(-1000)
CLR TF1
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
RET

DELEY: ;thoi gian de lay 1s
MOV R0,#100
CONT:
MOV TMOD,#10H
MOV TH1,#HIGH(-10000)
MOV TL1,#LOW(-10000)
CLR TF1
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
DJNZ R0,CONT
RET

ORG 100H
DIS1:
DB 'DEMO GIAO TIEP 8051-LCD '


ORG 200H
DIS2:
DB 'BY:CHIPKOOL.TK'


END(Mạch+Code Asm+Hex)Pass:chipkool.tk

Blog Điện Tử | Tin Học

6 comments:

Anonymous said...
16/11/12

em đang lập trình ghép nối LCD 16x2....dùng ic at89c51...em đã vẽ mạch và viết chương trình cho em nó chạy...nhưng em chỉ cho hiển thị được mà yêu cầu đề bài là :
- Ghép nối LCD 16x2 với cổng P1 và P3
- Lập trình hiển thị menu gồm 02 dòng
+ Dòng 1: Họ tên SV 1 và MSSV
+ Dòng 2: Họ tên SV 2 và MSSV
Hiển thị các dòng thành chữ đuổi theo vòng tròn từ trái qua phải
=>> em đã sửa mãi mà không chạy đc từ trái qua phải và đuổi nhau theo vòng tròn...bác nào có kinh nghiệm về lập trình ASM giúp em với...đây là mạch và và chương trình của em đính kèm..http://www.mediafire.com/?uq53uilbdl1l7c8

Anonymous said...
16/11/12

bác nào sửa giúp e thì gửi về anhnoianhkieu_saoemconyeu_xh@yahoo.com giúp e nhé...e xin cám ơn và hậu tạ

Phú Hoàng said...
18/11/12

Chip up lại cái này sang 4share.vn đi.link kia die rồi :))

Chip Kool said...
18/11/12

^^" Chip bị die host mediafire.....các bạn cứ vẽ theo sơ đồ trên va code là ok nhé..

tuấn nguyễn thanh said...
31/12/13

mả code trên anh viết bằng keil c hã anh ?

Chip Kool said...
31/12/13

Viết hoàn toàn trên keil c:))

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P