Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

February 1, 2012

Các bài học cơ bản về vi điều khiển 89c51


Cung cấp thêm cho các bạn mới học vi điều khiển họ 89c51 một quyển ebook cơ bản hây nửa đây.
Nội dung của ebook bao gồm:

Chương 1: Phần mềm mô phỏng protues
Chương 2: Các lệnh cơ bản của 89c51
Chương 3: Điều khiển led 7 đoạn
Chương 4: Công tắc nhấn
Chương 5: Timer
Chương 6: Interrupt
Chương 7: Giao tiếp với các thiết bị cơ bản (led matrix, relay)


Blog ChipKool

6 comments:

nguyen thanh said...
6/8/12

Admim, bạn giúp mình viết một đoạn code: khi nút nhấn ngoài (một cảm biến) tác động thì một ngõ ra bất kì của VĐK chóp tắt với chu kỳ 2s và thực hiện trong 3 lần sử dụng ngắt, thanks

Chip Kool said...
6/8/12

Để tối mình đi học về mình viết trên nền ASM hoặc C làm thành công mình post mô phỏng cho bạn xem...:)

nguyen thanh said...
6/8/12

Mình cần asm, bạn giúp mình :)

nguyen thanh said...
9/8/12
This comment has been removed by the author.
nguyen thanh said...
9/8/12

Mình làm xong rồi

code:
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;CHUONG TRINH NHAP NHAY P2.0 3 LAN KHI CHAN INT0 DUOC TAC DONG
;SU DUNG NGAT NGOAI INT0
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;LOP: CDLT-DTCN-K4
;TEN: NGHUYEN MINH THANH
; LE HONG QUANG
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;CHUONG TRINH CHINH
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H ;VECTO NGAT ISR CHO INT0
LJMP EX0_IRS ;NHAY DEN TRINH PHUC VU NGAT ISR
ORG 0030H ;KHOANG TRANG SAU VECTO NGAT
MAIN: SETB TCON.2 ;KHI CANH XUONG CUA TIN HIEU DUOC DUA DEN CHAN INT0 LED SE SANG TUC THOI
MOV IE,#81H ;CHO PHEP NGAT NGOAI INT0
SJMP $ ;DUNG O DAY CHO DEN KHI BI NGAT


;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;CHUONG TRINH CON ISR NGAT CUNG DE SANG TAT LED
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EX0_IRS:
MOV R0,#3 ;NAP GIA TRI TUC THOI 3 VAO R0
ZERO: CLR P2.0 ;CHO BIT P2.0 XUONG MUC THAP LAM LED SANG
LCALL DELAY_1S
SETB P2.0
LCALL DELAY_1S
DJNZ R0,ZERO
RETI ;THOAT KHOI CHUONG TRINH PHUC VU NGAT


;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;CHUONG TRINH CON DELAY_1S
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DELAY_1s:
MOV R1,#20 ;NAP GIA TRI 20 VAO THANH GHI R0
LOOP: MOV TMOD,#01H ;CHON TIME 0 CHE DO 1
MOV TH0,HIGH(-50000) ;NAP GIA TRI -50000 VAO BYTE CAO CUA TIME 0
MOV TL0,LOW(-50000) ;NAP GIA TRI -50000 VAO BYTE THAP CUA TIME 0
SETB TR0 ;CHO BO DINH THOI 0 HOAT DONG
JNB TF0,$ ;NHAY TAI CHO DE CHO C TRAN TF0
CLR TF0
CLR TR0
DJNZ R1,LOOP
RET

nguyen thanh said...
9/8/12

Mình muốn viết code khi cấp nguồn cho VĐK thì nó sáng số 0 đầu tiên, sau đó ta tác động chân ngắt ngoài 0 thì nó hiện sô 1 cứ vậy cho đến số 9. Và khi ta nhấn phím một lần thì nó không được trở về 0 mà vẫn hiện số 9, trừ khi ta reset thì mới lặp lại như ban đầu; bạn giúp mình nha. Thanks

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P