Điều khiển led đơn bằng lệnh quay
ORG 00H
MAIN:
CALL CTA;goi chuong trinh con
CALL CTB
CALL CTC
CALL CTD
JMP MAIN


CTA:;sang nhap nhay 2 port
MOV R2,#5;vong lap nhap nhay 5 lan
LAP:
MOV P2,#00H;port 2 tat
MOV P3,#00H;port 3 tat
CALL DELAY
MOV P2,#0FFH;port 2 sang
MOV P3,#0FFH;port 3 sang
CALL DELAY
DJNZ R2,LAP
RET


CTB:;sang 1 led chay
MOV R2,#5
QUAY:
;SANG DUOI SANG PHAI
MOV A,#10000000B;thiet lap bit p2.7 sang
LAP1:
MOV P3,#00H;xoa port 3 tranh nhieu 
MOV P2,A
CALL DELAY
RR A;lenh quay phai bit thanh ghi A 1 cu chay dan sang phai
CJNE A,#10000000B,LAP1;kiem tra 
MOV P2,#00H
MOV A,#10000000B
LAP2:
MOV P3,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAP2


;SANG DUOI SANG TRAI
MOV A,#00000001B
LAP11:
MOV P3,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#00000001B,LAP11
MOV P2,#00H
MOV A,#10000000B
LAP22:
MOV P3,#00H
MOV P2,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#10000000B,LAP22
DJNZ R2,QUAY
RET


CTC:;sang dan 1 led lan luot tung port
MOV A,#00H;Thiet lap thanh ghi A bang 0
LAP3:
SETB C;thiet lap bit co nho len 1
RRC A;quay phai co co nho
MOV P2,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAP3
MOV A,#00H
LAP4:
SETB C
RRC A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAP4
RET


CTD:;sang dan 2 pot cung luc
MOV R0,#00H
MOV R1,#00H
LAP5:
SETB C
MOV A,R0
RRC A
MOV R0,A
MOV P2,R0
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P3,R1
CALL DELAY
CJNE R1,#0FFH,LAP5
RET


DELAY:;chuong trinh tao tre
MOV R3,#200
LOOP:
MOV R4,#250
LOOP2:
DJNZ R4,LOOP2
DJNZ R3,LOOP
RET
END

File sơ đồ nguyên lý + sơ đồ mô phỏng hiệu ứng + File Code Asem + file hex...


pass:chipkool.tk

Blog Điện Tử - Tin Học
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266