Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

July 7, 2012

Lập trình IC 74HC595 + 7seg + button

Hôm nay rảnh chip chia sẻ code lập trình nút bấm điều khiển tăng biến đếm 0 -9 hiển thị led 7 đoạn kết hợp IC 74HC595

Video Demo


CODE


;*****************HTTP://CHIPKOOL.TK******************
;*******************CHIPKOOL_ONLINE*************************
ORG 00
MAIN:
KEY:
JNB P3.0,KEYOK;IF P3.0=0 THEN KEYOK
CALL DELAY;CHONG DOI PHIM
JMP KEY
KEYOK:
CALL HIENTHI
INC R0;TANG BIEN DEM
JMP MAIN

HIENTHI:
MOV A,R0
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
CALL NAPA
SETB P2.2
CLR P2.2
CALL DELAY
RET

NAPA:
MOV R6,#8
NAP:
RLC A
JC NAP1
JNC NAP0
NAP1:
SETB P2.0
SETB P2.1
CLR P2.1
JMP TT
NAP0:
CLR P2.0
SETB P2.1
CLR P2.1
TT: DJNZ R6,NAP
RET

DELAY:
MOV R1,#255
TRE:
MOV R2,#255
DJNZ R2,$
DJNZ R1,TRE
RET

ORG 500
MALED:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END


pass:chipkool.tk
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang xem phim.
Blog Điện Tử - Tin Học

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P