Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 19, 2012

Chương trình điều khiển 8 LED sáng dần.
  ORG    000H
MAIN:
    MOV    P0,#11111111B        ;8 LED TAT
    CALL    DELAY
    MOV    P0,#11111110B        ;1 LED SANG
    CALL    DELAY
    MOV    P0,#11111100B        ;2 LED SANG
    CALL    DELAY
    MOV    P0,#11111000B        ;3 LED SANG
    CALL    DELAY
    MOV    P0,#11110000B        ;4 LED SANG
    CALL    DELAY
    MOV    P0,#11100000B        ;5 LED SANG
    CALL    DELAY
    MOV    P0,#11000000B        ;6 LED SANG
    CALL    DELAY
    MOV    P0,#10000000B        ;7 LED SANG
    CALL    DELAY
  
    MOV    P0,#00000000B        ;8 LED SANG
    CALL    DELAY
    JMP    MAIN
;*******************************************Chuong trinh con Delay
DELAY:
        MOV    R0,#0FFH
DEL: MOV    R1,#0FFH
        DJNZ    R1,$
        DJNZ    R0,DEL    
RET
END

(26.83kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn http://www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P