Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 22, 2012

Giao tiếp vi điều khiển với Module 548

Sơ đồ nguyên lý giao tiếp giữa Vi Điều Khiển với Module Sim548:

Code Demo:

#include "Pic_GSM_demo.h"

#include ".\myLCD16x2.c"
#include 

#define Led0 PIN_C1
#define Led1 PIN_C2
#define GSM_PW PIN_E2
#define GSM_SENSE PIN_E1
#define TEXTMODE 5;
#define PDUMODE 0;

void GSM_init(void);
void GSM_start(void);
void GSM_sel_mess_mode(char mode);

void GSM_init(void)
{
   output_bit(GSM_PW,1);
   output_bit(Led1,1);
   output_float(GSM_SENSE);
}
void GSM_start(void)
{
//start up GSM module
   delay_ms(2000);
   lcd_init();
    
   lcd_putc("\fwww.elabvn.com\n");
   lcd_putc("Pic GSM rev 1.0");
   //printf("GSM demo \n \r");   
   output_bit(GSM_PW,0);
   output_bit(Led1,0);
   delay_ms(2000);
   output_bit(GSM_PW,1);
   output_bit(Led1,1);
   lcd_putc("\nGSM initializing");
   delay_ms(50000);

}

void GSM_sel_mess_mode(char mode)
{
   if(mode>0) //text mode
      {
         output_bit(Led1,0);
         printf("AT+CMGF=1");
         putc(13);//enter CR
          output_bit(Led1,1);
         delay_ms(1000);
         output_bit(Led1,0);

         }
   else //PDU mode
      {
         output_bit(Led1,0);
         printf("AT+CMGF=0");
         putc(13);//enter CR
         output_bit(Led1,1);
         delay_ms(1000);
         output_bit(Led1,0);
      }
  
}

void main()
{
   int1 gsm_ok;
   int cnt;
   int1 temp;
   char c;
   int i;

   
   GSM_init();
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab

   // TODO: USER CODE!!
      GSM_start();
      GSM_sel_mess_mode(5);
   
      printf("ATE1"); //echo on
      putc(13);//enter CR
      delay_ms(1000);//
      
      printf("AT");
      putc(13);//enter CR
      output_bit(Led1,1);
      lcd_putc("\nGSM send message      ");
      delay_ms(1000);
      output_bit(Led1,0);
      printf("AT+CMGS=");
      putc(34);//"
      printf("0989703330");
      putc(34);//"
      
      putc(13);//enter CR
      delay_ms(1000);//cho ki tu ">"
      printf("SIM300 Ready");
      delay_ms(1000);//
      putc(0x1A);//CTRL+Z
       output_bit(Led1,1);
      delay_ms(2000);//
     
      lcd_putc("\nGSM sent done    ");
      while(1);
}

Nguồn: anhduc_4share 

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P