Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

February 20, 2013

Bài 1: Led 7 đoạn + Nút Bấm

Bắt đầu từ bài này Chip sẽ Post nhưng bài Lập trình C tuy đơn giản nhưng sẽ rất hữu ích cho những bạn mới học lập trình...Quan điểm của Chip là Simple Is The Best chứ không cao siêu được..^^


CODE C

Chỉ với 2 nút bấm dùng đếm tăng lên đếm giảm,phục vụ cho bạn nào muốn lập trình mạch đếm sản phẩm

/*=======Blog ChipKool.net - Simple Is The Best===*/
#include <REGX52.H>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define bat 1
#define tat 0
#define den1 P2
//=================
sbit led1=P3^0;
sbit led2=P3^1;
sbit led3=P3^2;
sbit led4=P3^3;
sbit UP = P1^0;
sbit DW = P1^1;
//=================
int m[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int num,donvi,chuc,tram,nghin;

//============delay=====
void delay(int ms)
 {
  int a,b;
  for(a=0;a<ms;a++)
   for(b=0;b<125;b++)
    {
}
 }
//=========hien thi=============
void hienthi(void)
 {
  int c;
  for(c=0;c<10;c++)
   {
   nghin=num/1000;
   tram=(num%1000)/100;
   chuc=((num%1000)%100)/10;
    donvi=((num%1000)%100)%10;
den1=m[nghin];
led1=bat;
delay(10);
led1=tat;
den1=m[tram];
led2=bat;
delay(10);
led2=tat;
den1=m[chuc];
led3=bat;
delay(10);
led3=tat;
den1=m[donvi];
led4=bat;
delay(10);
led4=tat;

 
}
 }
 void phim(void)
 {
  if(UP==0)
  {num++;}
  if(DW==0)
{num--;}

 }
//=========ham chinh==========
void main(void)
 {
  while(1)
   {
   hienthi();
    phim();                      
}
 }


(Empty)
Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ Kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P