Bài 3:Hiển thị chữ lên LCD ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Bài 3:Hiển thị chữ lên LCD


CODE C
Phần code này có chỗ chữ chạy thì Chip chưa làm được..Bạn nào làm được thì PM na.

#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#define LCDdata P2
unsigned char code string1[] = "www.chipkool.net";
unsigned char code string2[] = "Simple Is The Best";
sbit BF = 0xA7;//co ban,bit DB7 10100111
sbit RS = P3^0;//chon thanh ghi
sbit RW = P3^1; // doc ghi du lieu
sbit EN = P3^2;//chot du lieu
sbit K  = P3^3;// nut bam
unsigned char i,j,x;
/////////////////////////////////
void delay(unsigned char ms)
{
for(i =0;i<ms;i++)
 {for(j=0;j<125;j++){;}
 }
}

///////////ham cho////////////
void wait(void)
{
RS=0;//thanh ghi lenh
RW=1;//doc du lieu tu lcd
LCDdata=0xff;//gia tri 11111111 // khoi dong ngo vao
while(BF) //kiem tra co ban
{
EN =0;//dua xung thap en cao de chot
EN =1;//dua xung len cao
}
}
////////////////thiet lap LCD//////////////
void LCDcontrol(unsigned char x)
{
RS = 0;//chon thanh ghi lenh
RW =0;//ghi du lieu len lcd
LCDdata =x;
EN=1; //dua xung cao xuong thap de mo
EN=0;
wait();//doi LCD san sang
}
//////////////////Khoi tao LCD////////////
void LCDinit(void)
{
LCDcontrol(0x38);//2 dong va ma tran 5x7
LCDcontrol(0x0e);//bat man hinh,bat con tro
LCDcontrol(0x01);//xoa man hinh
}
///////////////Thiet lap du lieu co LCD/////////
void LCDwrite(unsigned char c)
{
RS=1;//Ghi du lieu
RW=0;//ghi du lieu len LCD
LCDdata=c;
EN=1;
EN=0;
wait();
}
///////////////////
void LCDwrites(unsigned char*s)
{
unsigned char data lens,count;
lens=strlen(s);
for(count=0;count<lens;count++)
{
LCDwrite(*(s+count));
}
}
////////////////////////////
 void SendString2LCD(unsigned char code *p)
{
unsigned char i=0;
while(p[i]!=0)
{
LCDwrite(p[i]);
i++;
delay(200);
}
}
////////////////////////////////////
void DisplayText(void)
{
// Dich con tro den vi tri thu 2, dong thu nhat
LCDcontrol(0x81);
SendString2LCD(string1);
// Dich con tro den dau dong thu hai
LCDcontrol(0xC0);
SendString2LCD(string2);
}
//////////////////////////////////
void LCDclear(void)
{
LCDcontrol(0x01);
wait();
}
///////////////////////////////////////
void phim(void)
{
if(K==0)
{
LCDclear();
LCDcontrol(0x0f);//nhap nhay con tro
DisplayText();//viet chuoi ky tu


}
}

/////////////
void main(void)
{
LCDinit();//Khoi tao LCD
LCDcontrol(0x82); // dua con tro den vi tri thu 4 dong 1
//LCDwrite('V');
   LCDwrite('V');
LCDwrite('I');
LCDwrite('E');
LCDwrite('T');
LCDwrite(' ');
LCDwrite('N');
LCDwrite('A');
LCDwrite('M');
LCDcontrol(0xC0);
LCDwrites("VI DIEU KHIEN");
while(1)//vong lap vo han
{
phim();
}
}


(Empty)
Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
ngoc cao
admin
10/4/13 ×

Anh chíp cho em hỏi xem! em test trên panel thì ko thể hiển thị lên LCD đc còn trên proteus thì chạy ầm ầm. a giúp e với. Em thử nhiều mạch lỗi hay thế lắm rùi. nản quá.hihi

Congrats bro ngoc cao you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266