Hệ thống bật tắt đèn thông minh - PIC


Code Vi Điều Khiển:
#include<16f877a.h>            //thu vien cho pic
#FUSES NOWDT                    // No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       // High speed Osc (> 4mhz)
#use delay(clock=20M)         //su dung tre
int8 const LED7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
                              //mang hien thi cac so tu 0 den 9
long i,L1,L2,ng,x,y,vao,ra,DATA_INFR;   //khai bao cac bien
// Ham check xung START
/* Xung START là xung co:
- tin hieu o muc thap (0) có do dai 9ms
- tin hieu o muc cao (1) có do dai 4ms
Chi kiem tra tin hieu o muc thap dung 9ms la dung xung START
*/
unsigned char check_start()
{
    unsigned char i;
    if(DATA_INFR==0)              // Neu co canh xuong cua tin hieu
    {
          delay_us(500);          // Delay de chong nhieu
          if(DATA_INFR==0)        // Neu dung la co canh xuong cua tin hieu
          {
              for(i=0;i<40;i++)  // Chia nho xung START thanh 40 doan, moi doan dai 200us
              {
                    delay_us(200);
                    if(DATA_INFR==1) return 0;    // Neu tin hieu len muc cao (1) --> khong phai xung START
              }
              while(DATA_INFR==1);  
              return 1;          // Dung la xung start
          }

    }
}
// ===============================================================
//  Ham doc ma cua cac kenh
unsigned long int infr_sensor()
{
    unsigned char i;
    unsigned int Data_Infr;
    Data_Infr=0;
    if(check_start())                  // Neu dung xung START
    {
          while(DATA_INFR==1);          // Cho het bit 1 tiep theo
          while(DATA_INFR==0);          // Cho het bit 0 tiep theo
          for(i=0;i<24;i++)            // Lay 24 bit du lieu (bao gom 8 bit 0 va 8 bit 1 dau tien sau xung start)
          {
              //while(DATA_INFR==0);
              delay_us(750);          // Delay 750us de kiem tra bit
              if(DATA_INFR==0) Data_Infr=Data_Infr*2 + 1;
              if(DATA_INFR==1) Data_Infr=Data_Infr*2;
              while(DATA_INFR==1);    // cho canh len
              while(DATA_INFR==0);    // cho canh len
          }
          delay_ms(600);                // Cho het tin hieu (chong nhieu)
    }
    return Data_Infr;                  // Gia tri ma kenh tra ve
}
//============================================//

void den(ng){
      if (ng==0) output_a(0); //xuat ra cong a gia tri 0
      else output_a(1);       //xuat ra cong a gia tri 1
}

//============================================//

void led(ng){
         L1=(ng/ 1) % 10;      // Lay so hang don vi
         L2=(ng/ 10) % 10;     // Lay so hang chuc
    for(i=0;i<100;i++){
         output_c(LED7[L2]); output_d(1); delay_ms(1); output_d(0);
           // dua ma so hang chuc ra cong C, bat LED 1, tre 1ms roi tat
         output_c(LED7[L1]); output_d(2); delay_ms(1); output_d(0);
           // dua ma so hang don vi ra cong C, bat LED 2, tre 1ms roi tat
        }
}

//============================================//

int dauvao(){                  //ctr con dau vao
   if ((x==0)&&(y==0)){        //neu bat dau di vao thi thuc hien
      x=1;                     //ghi nhan da qua senso 1
      if (ng!=99) ng++;        //neu so nguoi con nho hon 99 thi dem tang
   }
   else if ((x==0)&&(y==1)){  //neu la cuoi cua qua trinh di ra
   x=1;                       //ghi nhan da qua senso 1
   }
}

//============================================//

int daura(){                //ctr con dau ra
   if ((x==0)&&(y==0)){     //neu bat dau di ra va con nguoi trong phong
      y=1;                  //ghi nhan da qua senso 2
      if (ng!=0) ng--;      //neu so nguoi con lon hon 0 thi dem giam
   }
   else if((x==1)&&(y==0)){ //neu la cuoi cua qua trinh vao
   y=1;                     //ghi nhan da qua senso 2
   }  
}

//============================================//

#INT_rb                     //khai bao ngat thay doi trang thai cong B

long vaora(){               //ctr ngat cong B
      vao=input(pin_b4);    //gan bien vao doc du lieu vao chan B4 tu senso 1
      ra=input(pin_b5);     //gan bien vao doc du lieu vao chan B5 tu senso 2
   if (vao==0) dauvao();    //neu co tin hieu vao thi cho chay ctr con dau vao
   else if (ra==0) daura(); //neu co tin hieu ra thi cho chay ctr con dau ra
   if ((x==1)&&(y==1)&&(vao==1)&&(ra==1)){
                            //khi ca 2 sense deu da co tin hieu thi cai dat lai
      x=0;
      y=0;
    }
   return ng;
}              

//============================================//

void main(){
      x=y=0; ng=0;         //Gan cac gia tri ban dau
      set_tris_a(0);       //Cong A la cong ra
      set_tris_b(0xff);    //Cong B la cong vao
      set_tris_c(0);       //Cong C la cong ra
      set_tris_d(0);       //Cong D la cong ra

      enable_interrupts(INT_rb);  //cho phep ngat ngoai dem vach
      enable_interrupts(GLOBAL);  //cho phep ngat toan cuc
   
     while (true)
     {            //lien tuc kiem tra senso va dieu khien den
      led(ng);             //goi ham hien thi den led
      den(ng); //goi ham bat tat den
   
      }
}
( Mô Phỏng + Code)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Echipkool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266