Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

November 23, 2013

Mạch đo vol và ampe dụng PIC16F887


Thông số kĩ thuật:
The circuit relies on the internal analogue to digital converter (ADC) of the PIC Microchip Processor. The accuracy is dependant on scaling the input voltage for the ADC for all three measurements. The good news is that both the PIC's which can be used for this project have 10-Bit resolution ADC units which should work adequately in most circumstances.

In order to determine the resolution, simple to advanced mathematics can be used - I will use simple mathematics and present a basic explanation in order for you to get going on the project.

The Voltage of the PSU can be adjusted from 0 to 33V depending on the components in your circuit. The PIC can only measure voltages between 0 - 5V and represent the values measured as a 10bit binary number from 0 - 1024. In order to determine the voltage increments which can be measured one has to divide the scaled input voltage by 1024 and that equals: 33V/1024 = 32.2mV. 

Similarly the current range is 0 to 3A. Which means that we can measure in 3.0/1024 = 2.9mA increments in a near perfect circuit. 

Best Voltage resolution at 33.0V - 32.2mV
Best Current resolution at 3.0A - 2.9mA
Schematic:
Processor

LED Display


PSU Schematic


PCB:


Thi công mạch:1 comments:

Chip Kool said...
24/11/13

Mạch này đo được cả điện áp và dòng hay đấy, Nguyen Thanh kiếm thêm mạch nào đo các giá trị điện trở, tụ điện, cuộn cảm..thì ngon..^^:)

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P