Hiển thị chữ lên LCDCode:
#include <REGX52.H>
#include <stdio.h>
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit EN = P1^2;
char x;
void delay30ms(void)
 {
  TMOD = 0x10;
  TH1 = 35535/256;
  TL1 = 35535%256;
  TR1 = 1;
  while (!TF1);
  TR1 = TF1=0;
 }
void delay(unsigned long int t)
 {
  unsigned long int i;
  for (i=0;i<t;i++);
 }
void busy_flag(void)
 {
  P2 = 0xff;
  RS = 0;
  RW = 1;
  do
   {
    EN = 0;
    delay(10);
    EN = 1;
    x = P2;
    x = x&0x80;
   }
  while(x==0x80);
 }
void write_command(unsigned char LCD_command)
 {
  busy_flag();
  P2 = LCD_command;
  RS = 0;
  RW = 0;
  EN = 1;
  delay(50);
  EN = 0;
  delay(50);
 }
void write_data (unsigned char LCD_data)
 {
  busy_flag();
  P2 = LCD_data;
  RS = 1;
  RW = 0;
  EN = 1;
  delay(50);
  EN = 0;
  delay(50);
 }
void write_string(char *s)
 {
  while(*s)
   {
    write_data(*s);
    s++;
   }
 }

void init(void)
 {
  write_command(0x03);
  write_command(0x38);
  write_command(0x06);
  write_command(0x0c);
 }
void main(void)
 {
  delay30ms();
  init();

    write_command(0x01);
    delay(10);
    write_command(0x80);
    write_string(" DUY TAN ");
    delay(10);
    write_command(0xc0);
    write_string (" KHOA DIEN TU");
      while(1);
 }

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn binhminhks.com


In bài này
Previous
Next Post »

10 comments

Click here for comments
24/12/13 ×

anh ơi em củng đang làm đồ án y như này nhưng em dùng ngôn ngử assembly để viết .biên dich nó lại báo lổi
chương trình của em đây:
#include
E BIT P3.2
RS BIT P3.1
RW BIT P3.0
MAIN:
LCALL GHI_LENH ; GOI CHUONG TRINH CON GHI LENH RA LCD
MOV P1,#38H ; KHOI DONG CHE DO 2 DONG
LCALL WAIT
LCALL GHI_LENH
MOV P1,#0EH ;BAT DAU HIEN THI
LCALL WAIT
LCALL GHI_LENH
MOV P1,#06H ; TANG CON TRO SANG PHAI
LCALL WAIT ;CAI DAT LCD
START:
MOV DPTR,#DU_LIEU2 ;DONG 2 DUNG YEN
LCALL GHI_LENH
MOV P1,#0C0H
LCALL WAIT
LCALL HIEN_THI
MOV R2,#0 ;DONG 1 DICH
SHIFT1:
MOV DPTR,#DU_LIEU1
AAA:
LCALL DISPLAY1
LCALL DELEY500
INC DPTR
MOV A,DPL ;KIEM TRA DA DICH XONG DONG CHU RA MAN HINH LCD
CJNE A,#LOW(DU_LIEU1+19),AAA
MOV A,DPH
CJNE A,#HIGH(DU_LIEU1+19),AAA
INC R2
CJNE R2,#2,SHIFT1
MOV DPTR,#DU_LIEU3 ;DONG 1 DUNG YEN
LCALL GHI_LENH
MOV P1,#80H
LCALL WAIT
LCALL HIEN_THI
MOV R2,#0 ;DONG 2 DICH
SHIFT2:
MOV DPTR,#DU_LIEU4
BBB:
LCALL DISPLAY2
LCALL DELEY500
INC DPTR
MOV A,DPL
CJNE A,#LOW(DU_LIEU4+29),BBB
MOV A,DPH
CJNE A,#HIGH(DU_LIEU4+29),BBB
INC R2
CJNE R2,#3,SHIFT2
LJMP START
DISPLAY1:
LCALL GHI_LENH
MOV P1,#80H ; dua con tro ve dau dong 1
LCALL WAIT
HIEN_THI:
MOV R0,#0
LOOP:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
LCALL GHI_DATA
MOV P1,A
LCALL WAIT
INC R0
CJNE R0,#16,LOOP
RET
DISPLAY2:
LCALL GHI_LENH
MOV P1,#0C0H
LCALL WAIT
LCALL HIEN_THI
RET
GHI_LENH:
SETB P3.2
CLR P3.0
CLR P3.1
RET
GHI_DATA:
SETB P3.2
SETB P3.0
CLR P3.1
RET
WAIT:
CLR P3.2
MOV TMOD,#10H
MOV TH1,#HIGH(-500)
MOV TL1,#LOW(-500)
CLR TF1
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
RET
DELEY500:
MOV R1,#0
DEM:
MOV TMOD,#10H
MOV TH1,#HIGH(-5000)
MOV TL1,#LOW(-5000)
CLR TF1
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
INC R1
CJNE R1,#50,DEM
RET
ORG 100H
DU_LIEU1:
DB 'DE TAI MON VI DIEU KHIEN '
ORG 150H
DU_LIEU2:
DB 'LOP DH07TD'
ORG 250H
DU_LIEU3:
DB 'KHOA CO KHI'
ORG 300H
DU_LIEU4:
DB 'TRUONG DH NONG LAM TP.HCM'
END
đây là lỗi:
Assembling AssemblyFile1.asm
4 errors found

"D:\mach lcd\codelcd\AssemblyFile1.asm" 111 Undecodable line, Syntax error
"D:\mach lcd\codelcd\AssemblyFile1.asm" 114 Undecodable line, Syntax error
"D:\mach lcd\codelcd\AssemblyFile1.asm" 117 Undecodable line, Syntax error
"D:\mach lcd\codelcd\AssemblyFile1.asm" 120 Undecodable line, Syntax error

Reply
avatar
Chip Kool
admin
24/12/13 ×

Biên dịch với keil c khai báo thư viện kiểu gì vây? khai bão chỗ dòng #include thay bằng $mod51

Reply
avatar
24/12/13 ×

@Chip Kool
em thay #include bằng $mod51 nhưng biên dịch vẫn báo .nhửng 42 lỗi .a có tài liệu gì không cho em xin em nghiên cứu sâu xem sao ạ. thank trước anh .

Reply
avatar
Chip Kool
admin
25/12/13 ×

@tuấn nguyễn thanh Trong trường hợp bí nhất...không dùng keil c bạn dùng pinnale 52 biên dịch rất tốt..mình hay dùng pinnale 52 nhất

Reply
avatar
25/12/13 ×

@Chip Kool
mỗi trình biên dịch có 1 cách khai báo riêng hả anh .em dùng reads51 để viết và biên dịch chương trình ,
chương trình ở trên là của keil c sao anh .em hông rành lắm chỉ biết 1 cái read51 đó thui . đồ án em làm phần cứng ổn hết rồi ,chỉ trục trặc mã code thui .

Reply
avatar
Chip Kool
admin
25/12/13 ×

Mỗi phần mềm có những đặc điểm lập trình hơi khác 1 chút..VD: lập trình pinnale code vẫn thế, nhưng khi copy sang keil c phải khai báo thêm $mod51 mới chạy..và những chỗ chú thích bên keil c mà copy sang pinnale lại báo lỗi.

Reply
avatar
26/12/13 ×

@Chip Kool
thank anh nha
dậy lấy mã đó đem wa read51 thi mình thay đổi ra sao anh nhỉ

Reply
avatar
5/1/14 ×

@Chip Kool
ad oi cho em hỏi mạch này mình cần con ic tăng dòng gì không ạ
mạch trên em đả viết biên dịch thành công rồi ,test mô phỏng ok hết nhưng nạp wo6 cho chạy thực tế thì chả thấy hiện tượng gì anh ạ

Reply
avatar
Chip Kool
admin
5/1/14 ×

mạch này chẳng cần tăng dòng gì cả..nếu ko sáng nhầm chân 15 ( A) 16 ( K) cho led..nếu ko do chưa chỉnh độ tương phản led ở chân Vee của chân 3 LCD..nếu không hiện chưa nữa..dễ nhầm chân 1 2 3 của LCD xem lại là ok.

Reply
avatar
8/1/14 ×

@Chip Kool
hi thank anh nhiều nha

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266