Mạch máy tính hiển thị led 7 thanh


Code:
#include"calc.h"


void main(void)
{
init(); //¼üÅ̶¨Ê±É¨Ãè³õʼ»¯
status=0;
display(0);
//getkey();
while(1)
{
Refresh(ledbuf);
}
}

void display(signed long x)
{
signed long data t;
unsigned long data tc;
int data i,p,tp;
int fst=0;
for(i=0;i<MAX_DISPLAY_CHAR;i++)
{
ledbuf[i]=0xff;
}
t=x;
if(x>=100000000||x<=-10000000){return;}//ÕûÊýÒç³ö
else if(x>=10000000||x<=-1000000){i=8;}
else if(x>=1000000||x<=-100000){i=7;}
else if(x>=100000||x<=-10000){i=6;}
else if(x>=10000||x<=-1000){i=5;}
else if(x>=1000||x<=-100){i=4;}
else if(x>=100||x<=-10){i=3;}
else if(x>=10||x<0){i=2;}
else{i=1;}

if(x<0)
{
ledbuf[--i]=0x2d;//¸ººÅ´¦Àí
t*=-1;
}

for(p=i-1;p>=0;p--)
{
tc=1;
for(tp=p;tp>0;tp--) tc*=10;
ledbuf[p]=t/tc;
t=t-(ledbuf[p]*tc);
}
for(i=MAX_DISPLAY_CHAR-1;i>=0;i--)
{
if(fst!=0||ledbuf[i]!=0||i==0)
{
ledbuf[i]=value2led(ledbuf[i]);
fst=1;
}
else
{
ledbuf[i]=0xff;
}
}
return;
}

char value2led(char ch)
{
switch(ch)
{
case 0x00: return 0xc0;
case 0x01: return 0xf9;
case 0x02: return 0xa4;
case 0x03: return 0xb0;
case 0x04: return 0x99;
case 0x05: return 0x92;
case 0x06: return 0x82;
case 0x07: return 0xf8;
case 0x08: return 0x80;
case 0x09: return 0x90;
case 0x2d: return 0xbf;
}
}

void getkey (void) interrupt 1 using 0
//¶¨Ê±É¨Ãè¼üÅÌ
{
char data mykey;
  mykey = input();
if(mykey==0)
{
return;
}
else
{
calc(mykey);
}
  return;
 }

void calc(char cur)
{
if(cur=='0')cur=0;
if(cur>=0x00&&cur<=0x09)
digits(cur);
else
operator(cur);
return;
}
void digits(char dt)
{
if(status==0)
{
if(lvalue>=10000000) return;
lvalue*=10;
lvalue+=dt;
display(lvalue);
}
else if(status==1)
{
if(rvalue>=10000000) return;
rvalue*=10;
rvalue+=dt;
display(rvalue);
}
return;
}
void operator(char op)
{
status++;
switch(op)
{
case '+':
case '-':
case '*':
case '/':
if(status==1||status==0)
{
lasttoken=op;
}
else if(status==2)
{
deal();
}
status=1;
break;
case '=':
if(lasttoken==0) return;
deal();
status=0;
break;
case 'C':
lasttoken=op;
deal();
status=0;
break;
case 'S':
lasttoken=op;
deal();
status=0;
}
return;
}

void deal()
{
long result=0;
long num;
switch(lasttoken)
{
case '+':
result=lvalue+rvalue;
break;
case '-':
result=lvalue-rvalue;
break;
case '*':
result=lvalue*rvalue;
break;
case '/':
if(rvalue==0) return;
result=lvalue/rvalue;
break;
case 'C':
lasttoken=0;
break;
case 'S':
if(status==2&&rvalue!=0) num=rvalue;
else num=lvalue;
result=square((double)num);
lasttoken=0;
break;
}
if(result>=100000000)result=0;
lvalue=result;
display(lvalue);
rvalue=0;
return;
}
long absc(long dt)
{
if(dt>=0) return dt;
else return dt*(-1);
}

int square(double dt)
{
double result;
result=dt/2;
    while (absc(result*result-dt)>1)
    result=(result+dt/result)/2;
return result;
}

( Full Code C + Protues)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Bạn nào có nhu cầu vẽ Nguyên lý + Layout + PCB: echipkool.com@gmail.com

Theo 8051Projects.info
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266