Mạch đo tần số hiển thị LCD 16x2 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch đo tần số hiển thị LCD 16x2Code:
#include <reg51.H>
#include"LCD1602.h"
//--------------------------
//5 lcd display Frequency Meter
//--------------------------
//--------------------------------------------------
//Fixed function declaration
void int_0();       //External Interrupt 0

void int_1();       //External Interrupt 1

void t0();     //Timer Interrupt 1

void t1();     //Timer 2 interrupt

void serial_1();    //Serial interrupt 1

void serial_2();    //Serial interrupt 2
//---------------------------------------------------
//User function declaration
void initial();     //Initialization

void IntToStr(unsigned long t, unsigned char *str);//Data conversion mode

void Delay1ms(unsigned int num); //Delay Module
//---------------------------------------------------
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Signal and data declarations
unsigned char timecount=0; //Gate count

unsigned char T0count; //Counter overflow count

sbit Gate=P3^1; //Gate output

sbit Clr=P3^7; //Clear signal

unsigned long x; //Frequency count container 1

bit flag=0; //Gate marks the end of

unsigned char TempBuffer[10];//Data buffer

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
void main(void)
{
  initial();

  Gate=1; //Gate opening

  Clr=1; //First clear 74LS393

  LCD_Initial(); //lcd initialization

  GotoXY(0,0); //Point to 0 rows 0

  Print(" Frequency Meter");

  GotoXY(0,1);

  Print("      Hz");

  while(1)

   {
     Clr=0;
if(flag)
{
flag=0;

  IntToStr(x,TempBuffer);       //Numeric conversion

GotoXY(0,1); //Locate

Print(TempBuffer); //Print data

        TR0=1;
}

    }
 

}
void initial() //Initialization
{

  TMOD=0x15;

  TH0=0; //Counter to pay the initial value

  TL0=0; //Counter to pay the initial value

  TH1=0x3b; //Timer initial payment

  TL1=0xb0; //Timer initial payment

  TR1=1; //Timer start

  TR0=1; //Counter Start

  ET0=1; //Interrupt counter open

  ET1=1; //Open timer interrupt

  EX1=1;               // INT1 disconnect

  IT1=0;               // INT1 trigger low (compared to a falling edge trigger)

  EA=1; //Open break

return;
}

void IntToStr(unsigned long t, unsigned char *str)
{
unsigned char a[10]; char i,length;                                
while(t/10) //The count value is converted to digital code values of pipe sections
        {
            a[i]=t%10;
            t=t/10;
            i++;
           }
        a[i]=t;
length=i+1;                                                  
for(i=0; i<length; i++)         //Converted to ASCII code              
a[i]=a[i]+'0';                                    
//for(i=0; a[i]=='0' && i<=6; i++);                    
//for(j=8-n; j<i; j++)       //Fill spaces                
// { *str=' ';  str++; }                            
for(i=length-1; i>=0; i--)                                      
{ *str=a[i]; str++; }  //Adding the number of effective          
*str='\0';
}

void int_1() interrupt 2 using 1 //INT1 interrupt generated from the P3.1 pin

{

T0count=0; //Clear high count

flag=1;


TH0=0; //Counter clear

TL0=0;

}

void t0(void) interrupt 1 using 0 //Counter interrupt service routine

{

T0count++;

}

void t1(void) interrupt 3 using 0 //Timer overflow interrupt program

{

  TH1=0x3b; //Initial reset

  TL1=0xb0;

  timecount++;

  if(timecount==20)

    {
TR0=0; //Stop counter

x=(T0count*65536+TH0*256+TL0)*255+P1;//Take the count
Clr=1; //Produce clear signal

timecount=0; //Count clear timer

Gate=!Gate; //Invert gate

    }

}


( Code full Keil C + Protues)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Bạn nào có nhu cầu vẽ mạch Nguyên lý + Layout + PCB: new.moon9xone@gmail.com

Theo 8051projects.info
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266