Điều khiển hồng ngoại bằng remote tv sony ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Điều khiển hồng ngoại bằng remote tv sony

Chương trình

ORG       0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP NGAT_NGOAI_0
;ORG 000BH
;LJMP NGAT_TIMER0
ORG 0030H
MAIN:
          MOV IE, #10000001B; NGAT NGOAI 0
          MOV  0028H,#00H  
          MOV  0029H,#00H
          MOV P1, #0FFH
          SETB P3.2
          SETB IT0
          LJMP $

NGAT_NGOAI_0: 
          CLR  EX0  
          MOV  R0,0028H  
          MOV  R1,0029H  
          MOV  R7,#00H
          CLR  C  
          MOV  A,#40H 
CHOLENIR1:  
          JNB  P3.2,CHOLENIR1 
CHOXUONGIR1:  
          JB  P3.2,KT 
          MOV  R7,#00H  
          LCALL  DELAY1000  
          JB  P3.2,NHAPC0IR1  
          SETB  C  
          RRC  A  
          JC  MAINIR2   ;KT VA THUC HIEN  
          SJMP  CHOLENIR1 
NHAPC0IR1:  
          CLR  C  
          RRC  A  
          JC  MAINIR2   ;KT VA THUC HIEN  
          SJMP  CHOXUONGIR1 
MAINIR2:  
          RR A 
          CJNE A, #15H,KTIR0 
          MOV  0027H,A  
          MOV  P1,#11100111B ; tat het
          LCALL DELAY1S
          MOV  P1,#11101111B ; tat het, TAT COI
          SJMP  NHAY 
KTIR0:  
          CJNE  A,#00H,KTIR1  
          MOV  0027H,A
          MOV  P1,#11010110B; SO 1
          LCALL DELAY1S
          MOV P1,#11011110B; SO 1 , TAT COI
          SJMP  NHAY 
KTIR1:  
          CJNE  A,#01H,KTIR2  
          MOV  0027H,A  
          MOV  P1,#10110101B; SO 2  
          LCALL  DELAY1S 
          MOV  P1,#10111101B; SO 2, TAT COI  
          SJMP  NHAY 
KTIR2:  
          CJNE  A,#02H,NHAY  
          MOV  0027H,A 
          MOV  P1,#01110011B; SO 3
          LCALL DELAY1S
          MOV P1,#01111011B; SO 3 , TAT COI
          SJMP  NHAY 
 KT:  
          INC R7  
          CJNE R7,#150,CHOXUONGIR1  
          MOV R7,#00H  
          SJMP NHAY
NHAY:     SETB EX0
          RETI


DELAY1000:    ;DELAY DO MA  
          PUSH 00H  
          PUSH 01H  
          MOV R0,#2 
DL1000:  
          MOV R1,#250  
          DJNZ R1,$  
          DJNZ R0,DL1000  
          POP 01H  
          POP 00H  
          RET
DELAY1S:
          MOV R4, #100
HERE1:    MOV R5,#4
HERE:     LCALL DELAY1000
          DJNZ R5, HERE
          DJNZ R4, HERE1
          RET

       
        END

Nguồn Sưu tầm
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266