Nhập xuất cơ bản trong C ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Nhập xuất cơ bản trong C

1. Giới thiệu
       Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, thao tác nhập/xuất dữ liệu luôn là thao tác cơ bản và quan trọng mà mỗi lập trình viên cần nắm rõ. Bài viết này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về các hàm nhập xuất chuẩn (Standard input/output) trong C.
       Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu ý nghĩa và cách sử dụng hàm printf  scanf.
        Khi sử dụng hàm phải khai báo tiền xử lý #include  <stdio.h> .


2. Tổng quan
       printf - Hàm xuất dữ liệu ra màn hình (Standard output device)
       scanf -Hàm nhập dữ liệu từ bàn phím (Standard input device).
1.     Hàm printf 
          Cú pháp: 
printf ("chuỗi định dạng"[, đối mục 1, đối mục 2,…]);
2.    
       - printf: tên hàm, phải viết bằng chữ thường./
       - đối mục 1,…: là các mục dữ kiện cần in ra màn hình. Các đối mục này có thể là biến, hằng hoặc biểu thức phải được định trị trước khi in ra.
       - chuỗi định dạng: được đặt trong cặp nháy kép (" ")

 
Mã định dạng
       %c : Ký tự đơn
       %s : Chuỗi
       %d : Số nguyên thập phân có dấu
       %f : Số chấm động (ký hiệu thập phân)
       %e : Số chấm động (ký hiệu có số mũ)
       %g : Số chấm động (%f hay %g)
       %x : Số nguyên thập phân không dấu
       %u : Số nguyên hex không dấu
       %o : Số nguyên bát phân không dấu
3.      
Các ký tự điều khiển và ký tự đặc biệt
       \n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên.
       \t : Canh cột tab ngang.
       \r : Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng.
       \a : Tiếng kêu bip.
       \\ : In ra dấu \
       \" : In ra dấu "
       \' : In ra dấu '
       %%: In ra dấu %
4.     Hàm scanf 
          Cú pháp:
scanf ("chuỗi định dạng"[, đối mục 1, đối mục 2,…]);
5.    
       - scanf: tên hàm, phải viết bằng chữ thường.
       - khung định dạng: được đặt trong cặp nháy kép (" ") là hình ảnh dạng dữ liệu nhập vào.
       - đối mục 1,…: là danh sách các đối mục cách nhau bởi dấu phẩy, mỗi đối mục sẽ tiếp nhận giá trị nhập vào.
3. Chương trình minh họa
1    /* Chuong trinh nhap vao 2 so a, b in ra tong*/
2    #include
3    void main(void)
4    {
5         int a, b;
6         printf("Nhap vao so a: ");
7         scanf("%d", &a);
8         printf("Nhap vao so b: ");
9         scanf("%d", &b);
10       printf("Tong cua 2 so %d va %d la %d.\n", a, b, a+b);
11       printf("Tong cua 2 so %5d va %3d la %1d . \n", a, b, a+b);
12       printf("Tong cua 2 so %-5d va %-3d la %-1d . \n", a, b, a+b);
13       printf("Tong cua 2 so %02d va %03d la %04d . \n", a, b, a+b);

14    }   
        Kết quả in ra màn hình
         Nhap vao so a: 4
         Nhap vao so b: 14
         Tong cua 2 so 4 va 14 la 18.
         Tong cua 2 so      4 va    14 la 18.
         Tong cua 2 so 4      va 14    la 18.
         Tong cua 2 so 04 va 014 la 0018.      

         _

       Dòng thứ 2: chứa phát biểu tiền xử lý #include . Vì trong chương trình này ta sử dụng hàm thư viện của C là printf, do đó bạn cần phải có khai báo của hàm thư viện này để báo cho trình biên dịch C biết. Nếu không khai báo chương trình sẽ báo lỗi.
        Dòng 7 và 9:
                                 

       
 Dòng 10:
                         

         Dòng 11 : 
                         
           
                 Bề rộng trường sẽ kéo kết quả sang phải.
        Dòng 12 :  Dấu trừ trước bề rộng trường sẽ kéo kết quả sang trái.
        Dòng 13:   printf("Tong cua 2 so %02d va %03d la %04d . \n", a, b, a+b);
                                                            1             2           3
                       1. %02d : thêm 1 số 0 trước -> đủ 2 kí tự
                       2. %03d   : thêm 1 số 0 trước -> đủ 3 kí tự
                       3. %04d   : thêm 2 số 0 trước -> đủ 4 kí tự

 Nguồn sưu tầm

Điện Tử eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266