Mạch đếm ngược code Asembly ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Mạch đếm ngược code AsemblyCode Asem:

;PHAN KHAI BAO BIEN NGO VAO
TANG BIT P3.2
GIAM BIT P3.3
START BIT P3.4
;PHAN KHAI BAO BIEN NGO RA
DATA_LED1 EQU P2
DATA_LED2 EQU P1
DENBAO BIT P3.5
;PHAN KHAI BAO O NHO SU DUNG TRONG CHUONG TRINH
SODEM EQU 30H
DEM_TG EQU 31H
TT_GIAM BIT 7FH
ORG 0000H
JMP SETUP
ORG 000BH
JMP NGAT_TIMER_0 ;NGAT DE GIAM SO DEM
ORG 0030H
SETUP:
SETB EA ;CHO PHEP NGAT TOAN CUC
SETB ET0 ;CHO PHEP NGAT TIMER0
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
SETB DENBAO ;TAT DEN BAO HIEU
MOV SODEM,#90
MOV DEM_TG,#0
CLR TT_GIAM ;MAC DINH LA CHUA CHO GIAM
MOV DPTR,#TB_LED
MAIN:
CALL HIENTHI
JB TANG,KTGIAM
JNB TANG,$
INC SODEM
MOV A,SODEM
CJNE A,#100,THOATTANG
MOV SODEM,#99
THOATTANG:
JMP MAIN
KTGIAM:
JB GIAM,KTSTART
JNB GIAM,$
DEC SODEM
MOV A,SODEM
CJNE A,#-1,THOATGIAM
MOV SODEM,#0
THOATGIAM:
JMP MAIN
KTSTART:
JB START,MAIN
JNB START,$
SETB TT_GIAM
JMP MAIN
NGAT_TIMER_0:
CLR TR0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
PUSH ACC
INC DEM_TG
MOV A,DEM_TG
CJNE A,#10,THOATNGAT
MOV DEM_TG,#0
JNB TT_GIAM,THOATNGAT
MOV A,SODEM
CJNE A,#0,TIEPTUC
CLR DENBAO
JMP THOATNGAT
TIEPTUC:
DEC SODEM
THOATNGAT:
POP ACC
RETI
HIENTHI:
MOV A,SODEM
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV DATA_LED1,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV DATA_LED2,A
RET
TB_LED:
DB 01000000B ;0
DB 01111001B ;1
DB 00100100B ;2
DB 00110000B ;3
DB 00011001B ;4
DB 00010010B ;5
DB 00000010B ;6
DB 01011000B ;7
DB 00000000B ;8
DB 00010000B ;9
END

( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266