Thủ thuật tạo bài đăng mới theo label

Với thủ thuật nầy bạn có thể tạo khung " Bài đăng mới " theo nhãn hoặc " Các bài viết gần đây " theo nhãn ...với hiệu ứng động.
Đây là sự kết hợp giữa 2 thủ thuật " Recent posts 1 cột với hiệu ứng Tooltip " của bạn fandung mothuthuat.com và bài " Tiện ích auto Move Image Slider với carousel " của vnblognet.com.Bạn có thể xem thử" Các bài đăng gần đây" tại đây.
Bước 1:Tạo tiện ích auto Move Image Slider với carousel.
Truy cập vào blogger account >> Thiết kế (Design) >> Chỉnh sửa HTML (Edit/Html)và dán đoạn code sau trên]]></b:skin>

#myslides{ background:#000 url(http://1.bp.blogspot.com/_xfdD6S9fOk4/Sd1SjSaUrXI/AAAAAAAAA20/ndvDf0nTslY/s1600/mslid.jpg) repeat-x; width: 340px; :340px; margin-bottom:5px; } .stepcarousel{ position: relative; /* this value alone*/ overflow: scroll; /*leave this value alone*/ width: 339px; /*Width of Carousel Viewer itself*/ height: 340px; /*Height should enough to fit largest content's height*/ margin: 0px 15px 0px 15px; } .stepcarousel .{ position: absolute; /*leave this value alone*/ left: 0; top: 0; } .stepcarousel .panel{ float: left; /*leave this value alone*/ overflow: hidden; /*clip content that go outside dimensions of holding panel DIV*/ margin: 1px 1px ; /*margin around each panel*/ width:166px; /*Width of each panel holding each content. If removed, widths should be individually defined on each content DIV then. */ background:#0e1829; height:340px; border:1px solid #1d2c44; } .stepcarousel .panel p{ text-align: left; /*leave this value alone*/ overflow: hidden; /*clip content that go outside dimensions of holding panel DIV*/ margin: 5px 5px ; /*margin around each panel*/ } .stepcarousel .panel h2{ text-align: left; /*leave this value alone*/ height:20px; overflow: hidden; /*clip content that go outside dimensions of holding panel DIV*/ margin: 2px 5px ; /*margin around each panel*/ font-size:11px; font-weight:bold; text-align:center; font-family:Georgia,century gothic,Arial,verdana, sans-serif; } .stepcarousel .panel img{ float: left; /*leave this value alone*/ background:#0E1829; /*clip content that go outside dimensions of holding panel DIV*/ margin: 1px 1px 1px 1px; /*margin around each panel*/ padding:0px 0px; }

Bước 2: Dán đoạn code sau vào trên thẻ </head>
<!-- Tao bai dang moi 2 --> <script src='http://btemplatescripts.googlecode.com/files/auto-slider.js' type='text/javascript'/> <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.min.js' type='text/javascript'/> <script type='text/javascript'> stepcarousel.setup({ galleryid: 'mygallery', //id of carousel DIV beltclass: 'belt', //class of inner "belt" DIV containing all the panel DIVs panelclass: 'panel', //class of panel DIVs each holding content autostep: {enable:true, moveby:1, pause:6000}, panelbehavior: {speed:500, wraparound:true, persist:true}, defaultbuttons: {enable: true, moveby: 1, leftnav: ['http://lh6.ggpht.com/_pQs6qBh-Lcg/TOCZ2Hfdi3I/AAAAAAAABDQ/6p0jaEkCByg/Leff.gif', -15, 0], rightnav: ['http://lh6.ggpht.com/_pQs6qBh-Lcg/TOCZ2KBliiI/AAAAAAAABDU/j6ixlMypkJQ/Right.gif', 1, 0]}, statusvars: ['statusA', 'statusB', 'statusC'], //register 3 variables that contain current panel (start), current panel (last), and total panels contenttype: ['external'] //content setting ['inline'] or ['external', 'path_to_external_file'] }) </script> <!-- Tao bai dang moi 2 -->

Bước 3: Tạo Recent posts 1 cột với hiệu ứng Tooltip.
Tạo widget HTML/Javascript và dán đọan code bên dưới vào:
<div id="myslides"> <div id="mygallery" class="stepcarousel"> <div class="belt"> <!-- 1st Template --> <div class="panel"> < type="text/"> #rc-posts-1-col { width:320px; } #rc-posts-1-col h3 { background:url(http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/img-bg-rd.png) no-repeat top left; padding:3px 5px 14px 5px; font-size:13px; color:#fff; } table#rc-1cot {border-top:1px solid #;border-bottom:1px solid #ccc; border-left:1px solid #ccc;} #rc-tr1 {background:#f3f3f3;} #rc-tr0 {background:#fff;} #rc-td {padding:2px; color:#CC0000; border-right:1px solid #ccc;width:160px;} #rc-td img {float:left; margin-right:2px; height:50px; width:50px; border:1px solid #ccc; padding:1px;} #rc-td a {text-decoration:none;} #rc-td a:hover {text-decoration:;} </style> <script type="text/javascript"> home_page = "http://www.kynangso.com/"; label = "Phan mem"; numposts = 5; postcount = 400; sumTitle = 40; colortitle = "#555"; tcolortitle = "#ff6c00"; cmcolor = "#6b1f01"; nocmtext = "No Comment"; cmtext = "Comments"; posttext = "Posted in"; </script> <div id="rc-posts-1-col"><h3>Phần mềm</h3> <script src="http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-1cot.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <!-- end code of 1st --> <!-- 2nd Template --> <div class="panel"> <style type="text/css"> #rc-posts-1-col { width:320px; } #rc-posts-1-col h3 { background:url(http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/img-bg-rd.png) no-repeat top left; padding:3px 5px 14px 5px; font-size:13px; color:#fff; } table#rc-1cot {border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc; border-left:1px solid #ccc;} #rc-tr1 {background:#f3f3f3;} #rc-tr0 {background:#fff;} #rc-td {padding:2px; color:#CC0000; border-right:1px solid #ccc;width:160px;} #rc-td img {float:left; margin-right:2px; height:50px; width:50px; border:1px solid #ccc; padding:1px;} #rc-td a {text-decoration:none;} #rc-td a:hover {text-decoration:underline;} </style> <script type="text/javascript"> home_page = "http://www.kynangso.com/"; label = "Thu thuat"; numposts = 5; postcount = 400; sumTitle = 40; colortitle = "#555"; tcolortitle = "#ff6c00"; cmcolor = "#6b1f01"; nocmtext = "No Comment"; cmtext = "Comments"; posttext = "Posted in"; </script> <div id="rc-posts-1-col"><h3>Thủ thuật</h3> <script src="http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-1cot.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <!-- end code of 2rd --> <!-- 3th Template --> <div class="panel"> <style type="text/css"> #rc-posts-1-col { width:320px; } #rc-posts-1-col h3 { background:url(http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/img-bg-rd.png) no-repeat top left; padding:3px 5px 14px 5px; font-size:13px; color:#fff; } table#rc-1cot {border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc; border-left:1px solid #ccc;} #rc-tr1 {background:#f3f3f3;} #rc-tr0 {background:#fff;} #rc-td {padding:2px; color:#CC0000; border-right:1px solid #ccc;width:160px;} #rc-td img {float:left; margin-right:2px; height:50px; width:50px; border:1px solid #ccc; padding:1px;} #rc-td a {text-decoration:none;} #rc-td a:hover {text-decoration:underline;} </style> <script type="text/javascript"> home_page = "http://www.kynangso.com/"; label = "Kiem tien"; numposts = 5; postcount = 400; sumTitle = 40; colortitle = "#555"; tcolortitle = "#ff6c00"; cmcolor = "#6b1f01"; nocmtext = "No Comment"; cmtext = "Comments"; posttext = "Posted in"; </script> <div id="rc-posts-1-col"><h3>Kiếm tiền</h3> <script src="http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-1cot.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <!-- end code of 3th --> <!-- 5th Template --> <div class="panel"> <style type="text/css"> #rc-posts-1-col { width:320px; } #rc-posts-1-col h3 { background:url(http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/img-bg-rd.png) no-repeat top left; padding:3px 5px 14px 5px; font-size:13px; color:#fff; } table#rc-1cot {border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc; border-left:1px solid #ccc;} #rc-tr1 {background:#f3f3f3;} #rc-tr0 {background:#fff;} #rc-td {padding:2px; color:#CC0000; border-right:1px solid #ccc;width:160px;} #rc-td img {float:left; margin-right:2px; height:50px; width:50px; border:1px solid #ccc; padding:1px;} #rc-td a {text-decoration:none;} #rc-td a:hover {text-decoration:underline;} </style> <script type="text/javascript"> home_page = "http://www.kynangso.com/"; label = "Games"; numposts = 5; postcount = 400; sumTitle = 40; colortitle = "#555"; tcolortitle = "#ff6c00"; cmcolor = "#6b1f01"; nocmtext = "No Comment"; cmtext = "Comments"; posttext = "Posted in"; </script> <div id="rc-posts-1-col"><h3>Games</h3> <script src="http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-1cot.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <!-- end code of 5th --> </div></div></div>

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.
Nguồn:Kynangso.com
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266