Hướng dẫn làm mạch đồng hồ thời gian thực ds1307Chip thấy nhiều bạn rất thích làm một mạch đồng hồ thời gian thực GIỜ - PHÚT - GIÂY nhỏ nhắn để ở bàn học, nên hôm nay chip sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nào biết hoặc chưa biết tí gì cũng có thế làm cho mình một mạch để chơi cho vui.

Qua bài này.bạn nào làm tốt sẽ có thêm mạch chạy Ngày Tháng Năm - Giờ Phút Giây cho các bạn làm.

P/S:Mạch này là của 1 bạn Đức Hệ ..Chip down về nhưng họ giữ bí mật không chia sẻ code đọc nên chip tiện thể lấy file mạch in làm rồi Test luôn code của chip vào chạy lại ngon...Nên sẽ Source Open cho tất cả các bạn ^^"


Xem video Mô phỏng

Xem video mạch làm thật

Bước 1: Chuẩn bị mua linh kiện

-Chip AT89C52
-IC DS1307
- 2 tụ hóa 10uF 
- 1 tu hóa 470uF
-4 tụ gốm 33pF
-1 thạch anh 12Mhz
-1 thạch anh 32Mhz
-1 Đế Chip 40 chân
- 1 đế ic 8 chân
-1 đế pin 3v
- 1 pin 3v
-4 nút bấm nhỏ
-10 điện trở 1k
-4 điện trở 10k
- 5 trở 100R
- 5 trở 330R
-4 led báo nút bấm + Hz
- 1 LM7805
- 1 trở băng 103
-6 tranzitor C1815
- 6 led 7 đoạn Anode chung loại bé có 10 chân 2 hàng..riêng từng con..

Đế chip 40 chân
Led 7 đoạn anode chung
Chip At89C52
DS1307
Thach anh 12Mhz
Thach anh 32Mhz
Đế Pin 3V
Pin 3VLed báo nguồn và trạng thái nút bấm  
Kết cấu led
Tụ hóa 10uF - 100uF
LM7805
Tụ gốm 33pF
Trở băng 103
Bước 2: Làm mạch in - Sẽ có 2 loại mạch in :

- Loại 1: Chip sẽ dùng mạch của người khác designed để hướng dẫn các bạn làm, vì chip làm thử chạy ổn.Nhưng không có chức năng báo thức.
- Loại 2: Mạch Chip designed sẽ có thêm chức năng hẹn giờ.( Chip vẽ xong rồi nhưng đang thêm phần hẹn giờ)Giờ chip sẽ tạm thời hướng dẫn các bạn làm mạch Loại 1.Đây là hình ảnh mạch sau khi làm xong và test thử

Các bạn download mạch in sau về đem in ở quán..Chú ý in lên giấy thủ công cho dễ là mạch..(Mạch in)

♥ Cách làm mạch in cho Member mới Tại Đây:
Sau khi làm xong mạch in là công đoạn gắn linh kiện lên không như các mạch Trái Tim hay Cube không phải câu dây..Bài này sẽ phải câu dây..Các bạn học dần rồi sau này làm những mạch khác của chip..Chip khỏi hướng dẫn...^^"

Mach Nguyên mẫu

Mach CHip chú thích cho các bạn hiểu người người biết lắp..nhà nhà biết lắp..^^

1- là nguồn cấp sạc điện thoại hoặc Pin 9V Bạn nào muốn dùng biếp áp mà đầu ra 5v 1 chiều đảm bảo bị nháy..nên lắp thêm con tụ như hình cuối cùng.
2- pin 3V 
3-Lm7805
4-Thạch anh 32Mhz
5-tụ gốm 33pF
6- nút bấm - Các bạn chú ý..Nút bấm 4 chân..kiếm cái led và cục pin con thở nối nó vào 2 đầu..2 đầu nào bấm mới sáng là 2 đầu hở và nối nó chúi xuống.
7- led báo nút bấm..nếu bạn nào lắp sai nút bấm//cắm nguồn led sáng luôn.nên rút nút bấm ra cắm lại
8- trở 1k cho nút bấm
9-2 chân nút bấm reset mạch lúc bị đơ
10-thạch anh 12Mhz
11-tụ gốm 33pF
12-trở 330R cho led nháy
13-- led
14- trở 100 R
15-Trở băng 103
16-trở 1k
17-trở 10k
18- DS1307
19- tranzitor C1815

Chú ý: Những đường màu xanh tím chính là vị trí những dây câu câu có nghĩa là móc nó trên..dùng chân con trở cắt đứt ấy nối nó như hình sau:

Đặc biệt nên câu hết các dây mới được lắp linh kiện.Nhìn hình sau cho chuẩn nhé các tình yêu.


Đối với những bạn mới làm quen câu dây..không nên gắn trực tiếp led 7 đoạn lên mạch..mà mua thêm Jump cắm cái sau đó cắm nó vào chân mạch..còn led 7 đoạn gắn lên.con led nào die thì rút ra cho nhanh..Nói chung vài chục năm mới chết led.

Đối với mạch in này: Muốn làm thành công nhanh thì lắp khối led hiển thị trước ( Chú ý câu hết các đương dây, sau đó khoan mé led 7 thanh rồi hàn, hàn cực cẩn thận bằng hàn mũi nhỏ càng tốt sẽ không bị dính )
Sau khi hàn xong..bắt đầu kiểm tra tín hiệu led bằng cách dùng đồng hồ vạn năng mở thang đo x10 chấn chân đen vào chân ra chung nguồn của led 7 thanh( tra google) chân đỏ đồng hồ quẹt qua các tín hiệu a,b,c,d,e,f kiểm tra xem chập không? như vậy là gần thành công rồi..sau đó lắp các linh kiện đúng chiều..Lắp nút bấm hết sức cẩn thận, lắp phải đúng chiều led báo nút bấm ko sáng..khi đã ok hết nạp ic gắn vào mạch. Đó là kinh nghiệm làm mạch thật của chip.


Bước 3: Nạp IC 89C52 - Có 2 loại code nạp vào Chip 89c52

- Loại 1: Code này chỉ có file Hex - Nghĩa là nạo xong rồi vứt đấy chẳng phát triển thêm VD như hẹn giờ hay là cho bạn nào làm Đồ Ăn phát triển
(Hex)
-Loại 2: Code chip thiết kế lại chạy ổn định ngon lành hơn..và  Chip sẽ nâng cấp lên thêm hẹn giờ cho nó hay ho.Code này mở các bạn down về đọc thoải mái.
( Full Source Open)
Sau khi xong mạch..Tìm cách nạp IC các bạn ra quan Quảng cáo led nhờ họ nạp hộ hoặc là mang Lên TP Nam Định Chip Nạp Free ^^
Khi nào có thêm Hẹn giờ Chip sẽ Up lên.

Bước 4:Nối nguồn - chạy mạch

Chúc các bạn thành công.
( Full Tất Cả)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download


//DONG HO SU DUNG TIMER BLOG DIEN TU - TIN HOC EDIT By ChipKool.net
//PHAN CUNG: 89c51; THACH ANH: 12MHZ ;
//SU DUNG 6 LED 7 DOAN GIO : PHUT : GIAY
/************KHAI BAO THU VIEN, DINH NGHIA********************************************* ***********/
#include
#define Set_key P3_4
#define Up_key P3_5
#define Dw_key P3_6
#define SDA P1_1
#define SCL P1_0
#define DS1307_ID 0xD0
#define SEC 0x00
#define MIN 0x01
#define HOUR 0x02
//#define DATE 0x04
//#define MONTH 0x05
//#define YEAR 0x06
/************KHAI BAO BIEN, MANG...******************************************* ********************/
unsigned char led7_data[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; //Decimal to Led7seg
unsigned char t_view,time,index,F_set,B_nhay,get_t ;
unsigned char hour,sec,min;
/************KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON*********************************************** ********/
void set_main(void); // Chuong trinh khoi tao main
void setup_timer(void); // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
void delay(unsigned int time); // Delay
void Fix_time(void); // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
void Keypad(void); // Kiem tra xu ly phim nhan.
void T1_ISR(void); //ngat timer 1 phuc vu nhay led
void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led
/************CAC CHUONG TRINH CON*********************************************** ******************/
// FOR I2C
/************************************************** *********************/
void I2C_start(void)
{
SCL = 1; SCL = 0;
SDA = 1; SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0; delay(2);
SCL = 0; delay(2);
}
void I2C_stop(void)
{
SCL = 1; SCL = 0;
SDA = 0; delay(2);
SCL = 1; delay(2);
SDA = 1;
}
bit I2C_write(unsigned char dat)
{
unsigned char i;
for (i=0;i<8 -1="" 0-="" 0="" 0x0f="" 0x80="" 1:0="" 1="" 7seg="" acknowledge="" addr="" address="" amp="" ang="" bcd="" bien="" bit="" bus="" byte="" char="" che="" check="" chinh="" chuong="" clear="" co="" connect="" cua="" dat="" data="" delay="" do="" ds1307="" ds1307_get="" ds1307_write="" duoc="" ea="1;" et0="1;" et1="1;" et_key="" f_set="" fix_time="" for="" gia="" giay="" gio="" hex="" hieu="" hour="23;" i2c="" i2c_read="" i2c_start="" i2c_stop="" i2c_write="" i="0;i<8;i++)" iam="" if="" in="" int="" keep="" keypad="" khoi="" kiem="" led="" loop="" main="" min="59;hour--" nhan.="" nhan="" on="" p0="0x00;" p1="0xFF;" p2="0x00;" p3="0xFF;" phim="" phut="" ram="" rd_bit="" read="" receive="" request="" ret="" return="" scl="" sda="(dat" sec="59;min--;}" set="" set_main="" setup="" setup_timer="" start="" tao="" temp="dat" tf0="0;" tf1="0;" th0="-1000/256;" th1="0x3C;" time--="" time="" timer0="" timer1="" timer="" tl0="-1000%256;" tl1="0xAF;" tmod="0x11;" to="" tr0="1;" tr1="1;" tra="" tri="" trinh="" tu="" unsigned="" va="" void="" while="">2
<8 -1="" 0-="" 0="" 0x0f="" 0x80="" 1:0="" 1="" 7seg="" acknowledge="" addr="" address="" amp="" ang="" bcd="" bien="" bit="" bus="" byte="" char="" che="" check="" chinh="" chuong="" clear="" co="" connect="" cua="" dat="" data="" delay="" do="" ds1307="" ds1307_get="" ds1307_write="" duoc="" ea="1;" et0="1;" et1="1;" et_key="" f_set="" fix_time="" for="" gia="" giay="" gio="" hex="" hieu="" hour="23;" i2c="" i2c_read="" i2c_start="" i2c_stop="" i2c_write="" i="0;i<8;i++)" iam="" if="" in="" int="" keep="" keypad="" khoi="" kiem="" led="" loop="" main="" min="59;hour--" nhan.="" nhan="" on="" p0="0x00;" p1="0xFF;" p2="0x00;" p3="0xFF;" phim="" phut="" ram="" rd_bit="" read="" receive="" request="" ret="" return="" scl="" sda="(dat" sec="59;min--;}" set="" set_main="" setup="" setup_timer="" start="" tao="" temp="dat" tf0="0;" tf1="0;" th0="-1000/256;" th1="0x3C;" time--="" time="" timer0="" timer1="" timer="" tl0="-1000%256;" tl1="0xAF;" tmod="0x11;" to="" tr0="1;" tr1="1;" tra="" tri="" trinh="" tu="" unsigned="" va="" void="" while="">
if(F_set==4) {F_set=0;
DS1307_Write(0x02,hour);
DS1307_Write(0x01,min); }
}
if(F_set==1){ //Tang hoac giam phut neu F_set = 1
if(!Up_key) hour++;
if(!Dw_key) hour--;
}
if(F_set==2){ //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) min++;
if(!Dw_key) min--;
}
if(F_set==3){ //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) sec++;
if(!Dw_key) sec--;
}
Fix_time(); //kiem tra tran so
delay(20000);
}
void T1_ISR(void) interrupt 3 //ngat timer 1 chay dong ho
{
TR1=0;
TF1=0;
TH1=0x3C; // nap lai gia tri cho thanh ghi
TL1=0xAF;
time++;
if(time==10)
{time=0; B_nhay++; get_t=1;
if(B_nhay==2)
B_nhay=0;
}
TR1=1;
}
/*************************************/
void T0_ISR(void) interrupt 1 // Dung ngat timer 0 de quet led
{
TR0=0;
TF0=0;
TH0=0xfc;//-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
TL0=0x18;//-1000%256;
index++;
//giay
if(index==1)
{
if(F_set==3 && B_nhay==1){index++; index++;}
else
{
t_view=sec; //sec;
P2=0xff;
P0=0x20;//00100000
P2=led7_data[t_view%10]; }} //lay so du sau khi chia 10
if(index==2)
{
P2=0xff;
P0=0x10;//00010000
P2=led7_data[t_view/10]; } //xuat gia tri hang chuc
//phut
if(index==3){
if(F_set==2 && B_nhay==1){index++; index++;}
else
{ t_view=min;
P2=0xff;
P0=0x08;//00001000
P2=led7_data[t_view%10]; }}
if(index==4)
{ P2=0xff;
P0=0x04;//00000100
P2=led7_data[t_view/10]; }
//gio
if(index==5) {
if(F_set==1 && B_nhay==1){index=0;}
else
{ t_view=hour;
P2=0xff;
P0=0x02;//00000010
P2=led7_data[t_view%10]; } }
if(index==6)
{ P2=0xff;
P0=0x01;//00000001
P2=led7_data[t_view/10];
index=0; }
TR0=1;
}
/************CHUONG TRINH CHINH********************************************* **********************/
void main()
{
set_main();
time=index=0;
hour=0;
min=0;
sec=0;
F_set=0;
get_t=0;
setup_timer();
while(1)
{
Keypad();
if(F_set==0)
{
if(get_t == 1)
{
get_t = 0;
sec = DS1307_get(SEC);
min = DS1307_get(MIN);
hour = DS1307_get(HOUR);
}
}
}
}


Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Comments

 1. Cảm ơn sự chia sẻ của chip. Chúc chip luôn thành công trong cuốc sống.

  ReplyDelete
 2. Cảm ơn sự chia sẻ của chip. Chúc chip luôn thành công trong cuốc sống.

  ReplyDelete
 3. éc...comment cho 2 phát cuốc sống...@-):-O

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sorry chip kool cho mình hỏi chút. Bạn làm thế nào mà khi chỉnh giờ thì giờ nhấp nháy , chỉnh phút thì phút nhấp nháy vậy có thể nói qua cho mình thuật toán dc ko bạn. Thanks chip kool

   Delete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Sack. Thấy nhớ Bạn Chip quá. Máy ngày blog đóng cửa mình ko còn biết chia sẻ với ai. Cậu có thể cho tớ vào nhóm cộng tác viên đc ko. Tớ vẽ mạch bằng proteus tương đối chắc. Mình muốn training với những mạch khác nhau để có thể giúp đỡ các bạn khác vừa để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình ^^
  Ak mà tài liệu dịch osciloper mình dịch xong rồi. Sẽ chỉnh sửa để gửi qua mail cho cậu sớm nhất ^^

  ReplyDelete
 6. Mạch này chạy thời gian thực, nhưng độ chuẩn ko cao chipcool à, chạy 1 ngày chậm tới khoảng mấy s đó. Mình làm rồi, mạch tuy ít linh kiện nhưng sai số quá.....

  ReplyDelete
 7. thanks chip.hay đấy

  ReplyDelete
 8. @DanhQuanOk..Bạn Danh Quan gửi địa chỉ gmail để Chip kích hoạt nick tham gia viết bài..Nhưng tối chip mới ol được..vì chiều đi học thêm..hic

  ReplyDelete
 9. @duc tranChào bạn...Chip chưa biết bạn làm mạch ntn..nhưng mạch chip làm chạy 1 tuần mới sai 1 giây nhé..bạn biết tại sao ko..do con DS là chủ yếu đó.

  ReplyDelete
 10. chip oi..mình muốn điều chỉnh đúng giờ thực tế thòi phải làm sao

  ReplyDelete
 11. Sau khi nạp code xong..gắn chip 89C vào mạch..gắn IC DS1307 vào mạch..gắn PIn 3V mạch sẽ chạy sai..có khi ko chạy..vì chưa set lại Giờ - Phút - Giây cho lần đầu tiên..bạn chỉ việc chọn nút Set tính từ tay trái sang phải..nhấn chọn thay đổi 2 led giờ đến 2 led phút đến 2 led giây thì nhấn tiếp nút giữa hoặc nút phải để điều chỉnh thời gian giây trong 0 <<59 nhé..sau đó đợi 3s để mạch khởi tạo chạy..sau đó dù mất điện..cắm vào vẫn chạy đều.:)

  ReplyDelete
 12. A chip vẽ mạch mà linh kiện dán hết đằng sau. Chỉ có led đằng trước đc k? Như thế nhìn sẽ đẹp hơn. Mà sắp có mạch chạy cả ngày tháng năm chưa a?

  ReplyDelete
 13. a Chip seach em cái file layout, em chỉnh xài led to hơn để dễ nhìn

  ReplyDelete
 14. mạch này đã làm ui,chạy rất ổn định lại nhỏ gọn,đơn giản, các bạn nào thích nên làm thử

  ReplyDelete
 15. Anonymous23/3/13

  chờ mạch hẹn giờ của Bạn chip

  ReplyDelete
 16. chip co link facebook không

  ReplyDelete
 17. thanks chip nha, bua truoc lam mach loa chay ngon lanh,de vai pua nua lam mach nay xem sao. unikey bi loi, chip thong cam nha..

  ReplyDelete
 18. thanks chip nha, bua truoc lam mach loa chay ngon lanh,de vai pua nua lam mach nay xem sao. unikey bi loi, chip thong cam nha..

  ReplyDelete
 19. hai con tro gan tu 10uf la gia tri bao nhieu vay chipp..a ghi cho ro..hic..e k thay gia tri no dau het

  ReplyDelete
 20. 2 con trở đó là 1k nhé

  ReplyDelete
 21. cang qua anh oi..em dug nguon bien the k dung pin...dung con diode cau 50v 1a de chinh luu dong 1 chieu...co them 1 tu. 10uf nua....dong qua k biet du k..nhung mach e 6 con led 7doan sang het..k nhay...nhan nut chinh gio, phut, giay, thi den led bao k nhay...led 7doan k co hieu ung gi..a giup e vs..cang thang?

  ReplyDelete
 22. Vấn đề của bạn là như sau..Bạn dùng nguồn biến thế nên là biến thế 6 -12 v qua cầu chỉnh lưu..nhưng phải có 1 con tụ 1000uF/16v lọc phía đầu của Lm7805..sau đó nối thêm con tụ 470uF/16v sau con Lm7805..tình trạng sáng hết hoặc nhấp nháy sẽ hết..dòng cao quá sẽ làm chip treo led 7 đoạn sáng hết...

  ReplyDelete
 23. vay nhu the sao a k lam layout co them may con do cho a e do nhuc dau..du sao ai cung dung bien the het..ma con tu 470uf mau den ben phai? cua mach minh dung 50v dc k a...con mau den tren mach cua a do'''....

  ReplyDelete
 24. hic..e chiu roi,,,lam mai roi ma k chay..cat het linh kien mai mot cho a chip thiet ke lai lam cho chac...mach nay duong mach nho...han\ kho qua troi...cau day nhieu qua hoa ca mat...a chip thiet ke lai thi lam sao cho no it cau^ day..cho a e do? kho?...

  ReplyDelete
 25. Phiên bản mới Chip thiết kế ít câu dây, đường mạch đẹp ko đứt..mạch chạy rất ngon..đang test thêm chế độ hẹn giờ..

  ReplyDelete
 26. khi nao xuat ban vay chipp..co gang tets cang nhanh cang tot
  nha

  ReplyDelete
 27. Anonymous29/3/13

  bạn chip ơi cho mình hỏi mạch đồng hồ trên thì cực của tran mắc thế nào vậy.C nối chung .cực E nối vcc led 7 đoạn và cực B nối với vdk phải ko chip.Mong bạn giúp đỡ.

  ReplyDelete
 28. Chuẩn mèn không cần chỉnh..đúng như bạn nói nhé:)

  ReplyDelete
 29. Chíp ơi cho em xin Nguyên lí Hoạt động chi tiết của mạch đc không.Em muốn hiểu bản chất và tự tay làm. Em cảm ơn nhiều !
  Gmail: Singulartn@gmail.com

  ReplyDelete
 30. chip có thể up chương trình lập trình đầy đủ của mạch này không?(trước khi xuát ra file .hex ấy)

  ReplyDelete
 31. Anonymous1/4/13

  chip ơi! mình đã làm xong mạch rồi.Chạy rất good nhưng khi mình lắp 2 led đơn mắc song song thay 1 cổng led 7 đoạn đó thì led hơi mờ .Chip có thể giúp đỡ làm sao để led nó sáng mạnh chút được ko.(2 led là 1 cổng thì cần 14 led để thành 1 con 7 đoạn.)Nói vậy ko biết chip hiểu ko nữa :)

  ReplyDelete
 32. Anonymous2/4/13

  chip ơi.bạn cho tớ hỏi vì sao minh chon transistor loại đó vậy bạn cho mình biết cách chon linh kiện trong mạch được k

  ReplyDelete
 33. Anonymous2/4/13

  chip chỉ cho mình cách vì sao chon linh kiện như transistor và mấy con tụ kia nưa nha co gì bạn chỉ minh nha bạn bạn gửi qua địa chi mail: minhtri097@gmail.com nha thanks nhiều

  ReplyDelete
 34. Chip ơi.. con tụ hóa hàn dưới mạch xanh xanh kia trị số là bao nhiêu vậy chip.. mình đang làm nên cần gấp... mong chip giúp đỡ ạ..

  ReplyDelete
 35. Chip cho xin sơ đồ mô phỏng bằng proteus hoặc orcad đươc không ah.em muốn tìm hiểu nguyên lí cua mach.mail: Vietran2708@gmail.com

  ReplyDelete
 36. a Chip có sơ đồ nguyên li mạch nay không ah,cho em xin với

  ReplyDelete
 37. Chip ơi.. sao mình làm xong hết mọi thứ rùi.. cắm điện thì nó không chạy. có mỗi cái đèn led nháy là sao nhỉ.. ấn reset cũng không đc :((

  ReplyDelete
 38. Anonymous5/4/13

  Bạn xem..Các bạn khác làm chạy..còn bạn làm ko chạy..bạn nên xem lại mạch bạn làm nhé :)

  ReplyDelete
 39. vẫn không lên là ko lên.... chán quá :(

  ReplyDelete
 40. chip ơi cho hỏi xíu.. chip có mạch hẹn giờ dùng vđk 89c51 ko,, cho xin với,,thaks chip nhiu

  ReplyDelete
 41. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 42. chip ơi sao nối mạch xong rồi,cắm nguồn mà các lep báo ko sáng là sao vậy?

  ReplyDelete
 43. Những bài viết của Chip rất có ý nghĩa, thay mặt tất cả ae cám ơn CHip.

  ReplyDelete
 44. sao cái filr full tất cả down không được chip ơi

  ReplyDelete
 45. Link die r chip oi

  ReplyDelete
 46. Link đây nhé...làm oke thì nháy nháy lên nhé http://www.mediafire.com/?8t8j8tae16mlm9a và http://www.mediafire.com/view/?n2nc74cw56xlsn6 và http://www.mediafire.com/download.php?dzqirpv6wq7prt6 và http://www.mediafire.com/download.php?ata1phjv653j9wv

  ReplyDelete
 47. void T1_ISR(void) interrupt 3 //ngat timer 1 chay dong ho
  {
  TR1=0;
  TF1=0;
  TH1=0x3C; // nap lai gia tri cho thanh ghi
  TL1=0xAF;
  time++;
  if(time==10)
  {time=0; B_nhay++; get_t=1;
  if(B_nhay==2)
  B_nhay=0;
  }
  TR1=1;
  }

  mình đang tự học làm cái này! bạn có thể chỉ mình biết biến B_nhay, time, get_t là gì! có nhiệm vụ gì ko?

  với lại cho mình hỏi luôn cái T1_ISR(void)làm cho led 7 đoạn nhấp nháy trong lúc mình set time hay T0_ISR(void) hay ko phải cả 2 :(

  cảm ơn bạn nhiều :x:x

  ReplyDelete
 48. bạn cho mình hỏi chút là sao mạch của mình lại chạy chậm hơn vài giây lạ sao nhỉ ,minh là lính mới nên chưa hiểu lắm
  http://1.bp.blogspot.com/-C9TT-is51WY/TvMgpM9YFXI/AAAAAAAAB8s/3kPWqAyh69g/s1600/2.gif

  ReplyDelete
 49. Bạn nạp code dongho.hex hay code.hex..nếu mà chậm vài giây tình trạng này do DS1307 đó..có loại DS chạy nhanh cả tiếng//có loại chậm vài giây...bạn nên mua ds loại 40k 1 con ấy bên tme.com.vn chuẩn nhất///

  ReplyDelete
 50. chip giup mình giai thích phần trên với ??

  ReplyDelete
 51. mình cũng làm một cái mạch đồng hồ nhưng không phải phiên bản của chip chả hiểu sao lúc đầu nó còn chạy giờ hình như nó chán chạy rồi hay sao í. nó dúng yên nhấn nút thay đổi giờ thì vẫn được nhưng led báo giây không chạy mặc dù đã kiểm tra dao động của ds rồi. thay thử ds lẫn thạch anh rồi vậy mà sao em í cứ đứng yên. bực mình quá:(

  ReplyDelete
 52. B_nhay, time, get_t : B_nhay là biến nhấp nháy led khi điều chỉnh đó..biến time dùng trong hàm trễ đó..Dùng cả 2 timer 1 cái quét 1 cái cài đặt bạn ak..

  ReplyDelete
 53. @Tien tranMạch của bạn cũng chỉ hiển thị giờ phút giây thôi ak..mà lại gặp trường hợp đó..Mạch của bạn chạy được mấy tháng rồi mới tịt..vì mình nghĩ do mạch..bạn hàn có vấn đề..mạch đồng hồ hàn phải thật chuẩn..mạch làm cũng chuẩn..dù chỉ sơ xuất cũng khó tìm ra lỗi lắm..rất nhạy cảm.

  ReplyDelete
 54. hihi Mạch mình mới làm song luôn( tối hum kia) hic kiểm tra thông thì các mạch đều thông, không bị chập chạm gì cả thế mới lại chứ. hjc

  ReplyDelete
 55. cảm ơn bạn nha chíp kool để lúc nào mình thử mua con ds1307 khác test thử :p

  ReplyDelete
 56. bác ơi cho em hỏi là em mới chỉ lắp Ds1037 với 8952,chưa lắp led 7 đoạn,vậy led từ chân 17 ra sẽ nhảy như thế nào vậy bác ? Thạch anh 32MHz mà bác nói có fai là con 32,768Khz ko bác ? Em cảm ơn ạ !

  ReplyDelete
 57. Led từ chân số 7 của DS1307 chứ bạn..làm gì có 17 nào..còn thạch anh 32 mình viết tắt ý mà..chứ chính xác là 32,768kHz mà ^^

  ReplyDelete
 58. trong mạch mô phỏng của bác có con led ở cuối 8952 bên góc phải dưới,ở trên video mô phỏng bác chạy có kìa , em chỉ lắp 2 con IC với thạch anh,chưa đấu vô led 7 đoạn,em muốn hỏi led nhảy như thế nào là chính xác,với cho em hỏi led ra xung 1Hz(1s) nó nằm đâu ạ ? em lắp tren boad test lắp hoài ko đc,bác có cách nào test 2 con IC để biết là nó còn hoạt động không bác ,em cần giúp đỡ lắm !

  ReplyDelete
 59. hello sir chipkool pls.this project add AM:PM led & secand Bliking led plese

  ReplyDelete
 60. chíp ơi, cứu mình vs, mình đi lên chợ trời mua linh kiện mà ngta lại bán cho loại led 7 thanh catot chung. hic hic, giờ mà lên lại chợ trời thì chắc chết quá. chip có thể sửa lại mạch để thành catot chung được giúp mình không, ngàn lần cám ơn chip :( :(

  ReplyDelete
 61. Xin lỗi bạn.....bạn nên tự sửa được..mạch Catot chung là âm chung...và bạn đổi mã Led 7 đoạn, cộng thêm đổi mức kích tranzitor..sao cho nó cấp tín hiệu nguồn âm là được,..led sẽ không sáng khoẻ đâu..vì dùng nguồn từ VĐK ra..

  ReplyDelete
 62. Anonymous20/8/13

  10 điện trở 1k
  -4 điện trở 10k
  - 5 trở 100R
  - 5 trở 330R
  mấy con trở này gắn thế nào bạn
  trong mô phỏng không thấy
  mình định câu giây ko làm mạch in

  ReplyDelete
 63. Bạn xem mô phỏng sẽ khoonge biết hết được, vì quan trọng là nguyên lý, bạn xem file nguyên lý mình đã upload lên rồi đó, làm theo nguyên lý mới chạy, làm theo mô phỏng không chạy đâu..

  ReplyDelete
 64. Anonymous21/8/13

  sao m không thấy file nguyên lí nhỉ
  chỉ thấy mô phỏng và mạch in

  ReplyDelete
 65. cắm 3 cái nút bấm như thế nào thế chip.
  2 chân cung cực cắm lên hay xuông thế

  ReplyDelete
 66. Nút bấm thì nó không có cực bạn lấy đồng hồ VOM vặn thang đo x10 rồi nhấp vào 2 chân, nếu mà bấm nút nó lên thì đúng là 2 chân đó nối với 2 chân nối trên mạch..còn nó lên ngay đừng lắp ko thì mạch ko chạy đâu..ok..

  ReplyDelete
 67. nút bấm có 4 chân.mỗi bên có 2 chân thông mạch với nhau.
  có hàn cả 4 chân hay chỉ 2 chân thôi chip
  với 2 con tụ hoa chip đánh dấu + - tên mạch là tụ bao nhieuu thế ??
  thanks

  ReplyDelete
 68. mà chip đánh dấu các tiếp điểm cần cho dòng đi qua khi bấm. và tiếp điểm cho dòng đi qua khi chua bấm lên file mach in đã chú thích ở trên đi chip .minh cắm mãi mà không đươc cái nut bấm

  nên lúc thì nó sáng cả luc thì nó không sáng

  ReplyDelete
 69. anh chíp ơi . em muốn đồng hồ chạy từ 00:00:00 ,( mạch này chạy không có 00:00:00 thì phải ) a dúp em sữa code lại được không ạ

  ReplyDelete
 70. Mạch chạy lúc đầu tiên lắp PIN CMOS là 00:00:80..còn khi set DS1307 cập nhật ngày giờ..bạn muốn làm vì mục đích gì

  ReplyDelete
 71. a chip cho e hỏi khi cấp nguồn thì led giờ nhấp nháy nhưng không chỉnh dc giờ và con ds1307 thì rất nóng,mình rút nguồn ra cắm lại 2 lần thì ko sáng led nữa ko biết con ds1307 có thăng thiên ko

  ReplyDelete
 72. Làm gì có chuyện DS1307 nóng..nóng chỉ có nguyên nhân chập đường mạch..

  ReplyDelete
 73. thế con ds1307 cháy thì có ảnh hưởng gì đến led và vdk ko a
  e rút con 1307 ra cắm nguồn thì ko thấy hiện tượng gì

  ReplyDelete
 74. Bạn nếu học điện tử thì nên biết đo đạc kiểm chứng, nguồn ổn chưa..điện áp nuôi VĐK tốt chưa..rồi xem khối DS có nguồn bao nhiêu..PIN đã cấp nguồn chưa.....cứ mò linh tinh, hỏi linh tinh đến bao giờ được..DS nó khó chết,..kiểm tra lại hết mạch..

  ReplyDelete
 75. e ko học điện tử chỉ làm chơi nên ko có đồng hồ đo

  ReplyDelete
 76. chip ơi cho mình hỏi nếu mình muốn dùng 5 cái loa mắc song song để hẹn giờ thì vấn đề nguồn sẽ ntn? mong chíp giải đáp sớm giúp mình với. thanks!!

  ReplyDelete
 77. mình làm xong dùng sạc điện thoại làm nguồn mà 1 cái led báo nó bị nháy là sao chip? chả hiện giờ gì :(

  ReplyDelete
 78. anh chip cho em xin mạch nguyên lí với ạ, tìm mãi k thấy :(

  ReplyDelete
 79. Bạn tìm kiểu gì, trên có link tải full hết rồi mà hihi^^

  ReplyDelete
 80. Anonymous9/10/13

  chip oi minh vua lam xong cai mach dong ho co hen gio roi chay rat ngon bay gio minh muon them 2con led nhap nhay nua thi phai dau nhu the nao chip chi giup minh dc ko? cam on chip truoc nhe! add cua minh (tinhyeuvaygoi020877@yahoo.com)

  ReplyDelete
 81. Chip oi cho minh hoi,minh da lam thanh cong mạch 1 roi.nhung nó có một nhuoc điểm là 1 so nét trên led 7 doan bị sáng mo.bạn chỉ minh cách khác phục nha

  ReplyDelete
 82. sáng mờ ko phải do lập trình mà do mạch bạn....bạn xem có bị lỗi gì đường mạch thanh led đó ko..

  ReplyDelete
 83. giúp với e làm xong rồi khi cấp ngồn toàn bộ hiện số 85 :(

  ReplyDelete
 84. Toàn bộ hiện số 85, bạn hãy rút Pin CMOS ra nhé rồi cắm điện..nếu vẫn bị hãy lắp thêm 1 con tụ 104 ở 2 chân 4 và 8 DS1307 sau nếu bị hãy kiểm tra nguồn điện áp nuôi chip đủ chưa..nếu vẫn bị là xem code nạp đúng chưa..nếu chưa đúng mình update lại bản mới

  ReplyDelete
 85. thaks a chip e làm dc rồi.tại cấp nguồn k đủ... :)
  nhưng led hơi mờ a chip.có phải tại chân B c1815 e dùng trở 10k nên mờ k?

  ReplyDelete
 86. Anonymous21/10/13

  thank ban chip nhe minh lam thanh cong mach roi nhung con mot loi la o loai code1 thi led 7 doan hoi mo con loai code 2 thi sang het nhung con led nhap nhay ko sang the thi no bi lam sao chip chi giup minh dc ko?

  ReplyDelete
 87. @thanh nguyenvan Vì cả 2 loại code Free mà..Code 1 tần số nháy kém, mạch 2 thiếu hẹn giờ và Led nháy..Các bạn làm như vậy là ok rồi..còn muốn có Mạch Full + code Full hẹn giờ cách bố trí led Vàng sáng thì phải mua bạn nhé..hì hì^^

  ReplyDelete
 88. Anonymous23/10/13

  ok the ban tinh mua Mach Full +code Full hen gio cach bo tri led to hon thi gia bao nhieu?ban cho minh dia chi minh chuyen tien ngay. OK

  ReplyDelete
 89. Bác Chip ơi bác có thể viết code bằng asm dc không ạ, tại em đang học Vdk nếu dc bác gửi code vào mail này giúp e.duckaka.tnut@gmail.com thnak bác trước

  ReplyDelete
 90. @thanh nguyenvan Bạn mail new.moon9xone@gmail.com nhé...có tính năng hẹn giờ ver mới mình mới thêm..

  ReplyDelete
 91. @Đức NguyễnCode asem trên diễn đàn DTVN có nhiều rồi bạn nhé..bạn tự sát là ra na...

  ReplyDelete
 92. làm cái đồng hồ này 1 board không phải câu dây này

  https://drive.google.com/folderview?id=0B_xvZc1xoj9vVEtTT0g4V0dOOWs&usp=sharing

  ReplyDelete
 93. @mrkute Không phải câu dây, nhưng nhìn led bố trí 2 con 1 cặp thưa..sẽ mất đi độ thẩm mỹ..

  ReplyDelete
 94. anh Chip. LED 7 đoạn anh làm là loại nhỏ, vậy em có thể thay bằng loại LED 7 lớn được không, điện áp tiêu thụ của 2 loại lớn - nhỏ này có như nhau không anh ?

  ReplyDelete
 95. @Hoàng Ngọc Thảo Loại lớn mình chưa dùng bao giờ..nên không rõ lắm...bạn mua lấy 1 con về dùng điện áp 5v cấp qua trở nhỏ..nếu sáng yếu cấp trực tiếp...ổn thì có thể đo chân PM mình design mạch..

  ReplyDelete
 96. ua a Chip sao ma tren phan linh kien thi su dung tu dien 10uF ma trong phan mo pnong mach in lai de la tu 1000uF vay a?

  ReplyDelete
 97. hom nay e len mau linh kien trong Nhat Tao,nguoi ta noi lam j co loai DS1307 nao 40k dau.chi co 1loai la 7k thoi.sao h aChip?

  ReplyDelete
 98. Bạn mua loại 7K cũng được..ngoài bắc là 10k..chạy cũng khá tốt...chẳng thấy sai mấy đâu..thiêt đó..^^

  ReplyDelete
 99. @Chip Kool
  Bác Chip cho em cái mail được không ạ. e có vẫn đề muốn hỏi bác.thank

  ReplyDelete
 100. Bác cho em hỏi cái tụ gần con thạch anh 12Mhz trị số bao nhiêu vậy?

  ReplyDelete
 101. 2 con tụ gần thạch anh 12Mhz luôn luôn là 33pF vì nó là khối tạo dao động cho chip..

  ReplyDelete
 102. @mrkute bác cho em xin full cái mạch đồng hồ của bác đc ko ạ!?

  ReplyDelete
 103. ko, ý em là con tụ hóa màu đen ạ!

  ReplyDelete
 104. Các anh ơi cho e hỏi với!!! cái mạch của em nó chỉ sáng mỗi khối nút bấm còn 7seg thì không sáng gì cả ạ! :(( mấy anh chỉ giáo giúp e với ạ!!!

  ReplyDelete
 105. xem con điện trở cấp nguồn vào chân C của C1815 có điện chưa..lấy đồng hồ ra đo..

  ReplyDelete
 106. Anh chipkool xem hộ em cái này với, em làm mà bị lỗi thế này k biết bị lỗi gì sau khi nạp mấy code của anh: http://www.youtube.com/watch?v=2rnzj7U0JMw&feature=youtu.be

  ReplyDelete
 107. @Nguyễn Bá Quỳnh
  Code em lấy cái file code.hex trong thư mục file code nạp chip sau khi giải nén ra ạ

  ReplyDelete
 108. Bạn chú ý nhé..mình thấy nút bấm có led nháy điên đảo như vậy là sai rồi..bạn có cắm ngược chip 89xx ko..con chip đó đầu hướng về con ds1307..còn rút chip ra cắm nguồn chỉ có led nguồn sáng..led nút bấm bấm mới sáng..có nguy cơ dính dây chỗ nào..

  ReplyDelete
 109. Dạ không anh ạ. Con IC thì e chú ý cắm đúng chiều rồi ạ, cái đầu khuyết e cho về con 1307 rồi anh ơi, còn rút chip ra cắm nguồn chỉ có led nguồn sáng..led nút bấm bấm mới sáng thì cũng đúng vậy rồi. Em kiểm tra đường mạch thì cũng k sao anh ạ (có thể e chưa kiểm tra hết nhưng e kiểm tra kỹ rồi anh ạ ). Em có thử mấy cái code tải về nhưng có code lại không sáng led 7 thanh các phần nguồn nút bấm e đo đồng hồ vẫn tốt anh ạ. Anh có thể share lại cho e cái code mà anh viết cho mạch in mà e đang chạy không anh. Em kiểm tra mãi mà không phát hiện gì, e nghĩ có thể do code không phù hợp với mạch ( e chưa biết viết code nên không hiểu code của anh lắm )

  ReplyDelete
 110. Em thử code dongho_chipkool.hex thì lại không sáng led 7 đoạn mà như thế này anh ạ:http://www.youtube.com/watch?v=3HYM__16asI&feature=youtu.be

  ReplyDelete
 111. Ô đúng rồi mạch e làm nó cũng có hiện tượng như bạn @ Nguyễn Bá Quỳnh .e nghi là do code nhưng e có đọc những comment ở trên thì thấy code tốt nên chỉ do mạch thui, a có thể chỉ giúp em nguyên nhân được không ạ,cảm ơn a !

  ReplyDelete
 112. https://drive.google.com/folderview?id=0B_xvZc1xoj9vVEtTT0g4V0dOOWs&usp=sharing

  ReplyDelete
 113. %40%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%23c8703841935325389127%22%3EChiennd%3C%2F%61%3E
  làm cái đồng hồ này 1 board không phải câu dây này

  https://drive.google.com/folderview?id=0B_xvZc1xoj9vVEtTT0g4V0dOOWs&usp=sharing

  ReplyDelete
 114. Ko cho down la sao bac MrKute?

  ReplyDelete
 115. chào chip nếu mình muốn dùng ắc quy 12v 5A để làm nguồn thì mình có phải làm thêm gì nữa ko hay là chỉ cần đấu trực tiếp vào

  ReplyDelete
 116. @cuong nguyen Acquy 12v thì đấu chõ đầu vào của LM7805 chân 1 2 con tụ 2200uF/ 16v

  ReplyDelete
 117. vậy là mình phải lắp thêm 1 tụ 2200uF/16v vào chân số 1 và số 2 của con 7805 phải ko chip

  ReplyDelete
 118. anh chip oi,ở đây c1815 dùng như một công tắc hay để kd vậy anh

  ReplyDelete
 119. mình làm thành công rồi, rất vui. cảm ơn Chip nhiều lắm hihi... :))

  ReplyDelete
 120. minh moi lam mot mach dong ho giong nhu cau ma no ko hoat dong, den led bao nguon no sang yeu lam. vay la no bi sao ha chip, voi lai co cach nao de nhan biet ic 89 con hoat dong ko thi lam sao ha chip.lam on giup minh voi minh o dong nai.cam on chip truoc nha. :(

  ReplyDelete
 121. ban oi cho minh hoi neu con ds bi loi thi mach co hien thi ko mach cua minh cau day len no nhay va hien toan so 888888 khong biet tai sao giup minh voi

  ReplyDelete
 122. mach cua minh hien toan so 88888 nhung khi bam chinh gio thi no van co hien tuong nhap nhay de minh chinh gio nhung hien toan so 888 va nhap nhay.

  ReplyDelete
 123. @Vũ Ngọc VượngBạn chỉnh được phần giây nhỏ hơn 60 không? Nếu bị thế dễ là do khối thạch anh, xem lại mạch...Bạn nạp code loại nào?

  ReplyDelete
 124. a chip, giờ e muốn làm led đơn thay led 7 đoạn thì làm sao a ?/? khoảng 4 led đơn 1 đoạn thôi !!

  ReplyDelete
 125. nhầm tý...khoảng 3 led 1 thanh thôi

  ReplyDelete
 126. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 127. a chipp oi cho em xin file ocard vs

  ReplyDelete
 128. cho e xin file ocard vs a chip

  ReplyDelete
 129. anh cho e xin sơ đồ mô phỏng chạy trên proteus được không ạ

  ReplyDelete
 130. anh gửi vào địa chỉ này cho e vs nanghongsoimatem.et@gmail.com

  ReplyDelete
 131. anh chip ơi em dùng vdk 89s52 được không vậy anh ....

  ReplyDelete
 132. A CHIP ơi sao mô phổng bang proteus 7 thời gian cứ chậm dần dần đi vậy

  ReplyDelete
 133. @chinh nguyen Bạn có biết " Mô Phỏng" thì chính xác hoan toàn sao được..còn phụ thuộc tốc độ xử lý máy tính..tự làm mạch sẽ hiểu..

  ReplyDelete
 134. lúc mạch này mô phỏng luôn bị châm hơn vài s/phút , là vì sao vậy mấy ace

  ReplyDelete
 135. @Tuấn Lê MinhMach mo phong co tranzitor nen cham..nen lam mach that

  ReplyDelete
 136. ai đã làm mạch này help e zới ạ , e đang lắp mạch mà ko hiểu lắp mấy con tụ ak , với lại cho e hỏi luôn , led phím bấn , đấu âm dương sao ạ

  ReplyDelete
 137. code loại 2 khi chạy 2 chân scl và sda của ds1307 không nháy... mình làm mạch thật nạp không chạy
  chỉ hiện 888888

  ReplyDelete
 138. @van thai Nên dùng code loại 1 với mạch in đầu tiên...còn code 2 thì nên chú ý chân loa nhé..nên loại bỏ ko mắc loa..

  ReplyDelete
 139. a chip oi..a có thể xem lại code bên mạch đồng hồ led 7thanh dc k...em lm thành công rồi nhưng có 1 lỗi nhỏ.a xem giúp em với https://www.youtube.com/watch?v=eXJfMxcF4Wk&feature=youtu.be

  ReplyDelete
 140. KO CO SO DO MANH NGUYEN LY HA ANH!!

  ReplyDelete
 141. A CHO E XIN MACH OCARD VS !

  ReplyDelete
 142. các bạn cho mình hỏi sao mình làm theo y như vây nhưng khi lắp mạch thì các led đều sáng lên hêt ví dụ như 6 con led hiển thị giờ phút giây đều hiện 88:88:88

  ReplyDelete
 143. @Taihoa Nguyendang Bạn bỏ khối loa và 2 con tranzitor đi xem..

  ReplyDelete
 144. dạ,cảm ơn anh chip để em làm thử

  ReplyDelete
 145. @Taihoa Nguyendang Nếu vẫn còn bị sẽ tạo 1 bài TUT hướng dẫn mới hoàn toàn

  ReplyDelete
 146. Nó vẫn bị như vậy anh chip.Mong anh giúp cho,em đang cần.Em cảm ơn!

  ReplyDelete
 147. anh chip cái Bin 3v để cấp nguồn cho con DS1307 ah hay mình có thể lấy nguồn 5v đó khỏi cần dùng bin được không

  ReplyDelete
 148. https://www.youtube.com/watch?v=CxT1VArA-tU&feature=youtu.be
  có bác nào tư vấn giúp e sửa cái :'(

  ReplyDelete
 149. Chip ơi cái code loai 2 nạp cái nào vậy, nhìn cái nào cũng có chữ code :-?

  ReplyDelete
 150. A Chip ơi!
  em muốn làm trên PIC16f877a voi mạch của a có khác khau nhiều không ak

  ReplyDelete
 151. Tôi muốn đặt làm một chiếc đồng hồ điện tử chạy giờ phút giây nhỏ khoảng 10*15cm, chữ số to, ai có thể làm được liên hệ: 0964086161. Tôi ở Hà Nội. Thanks

  ReplyDelete
 152. @phale thienanh Bạn liên hệ mail: new.moon9xone@gmail.com để trao đổi..Đặt mạch nhé.

  ReplyDelete
 153. Chip ơi, cho e hỏi chỗ con led 13 chân của nó dính dây với đường mạch phía dưới mục đích là gì ạ ?
  Con tụ phía dưới con led 13 có phải để lọc nguồn không ạ ?

  ReplyDelete
 154. anh chip ơi em làm mạch xong rồi nạp code1 dùng nguồn 12v1a nhưng mà nó chỉ hiện số 868686 nhán nút chỉnh thi có nhấp nháy nhưng mà khi reset lai thi vân như thế anh giúp em với.thank anh nhiều

  ReplyDelete
 155. @Chip Kool

  giúp code mạch này em với anh chip ơi.em đang làm đồ án.bộ hẹn giờ đa năng đóng ngắt thiết bị điện tự động.sdung pic16f877a, ds 1307, lcd, role
  em cảm ơn anh nhiều ạ!
  mail em là: nguoicohay@gmail.com

  ReplyDelete
 156. mình thấy led 7doan bằng led đơn được không anh Chip

  ReplyDelete
 157. @Tu Trinh Được em nhé . http://www.echipkool.com/2013/05/huong-dan-lam-mach-dong-ho-dung-led-don.html

  ReplyDelete
 158. cho e hoi la ? s no hien thi so len ma hk co chay duoc , cu dung im luon ak

  ReplyDelete

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top