Hỏi đáp cuộc thi ROBOCON 2011 - Phần 2 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Hỏi đáp cuộc thi ROBOCON 2011 - Phần 2

FAQ 2

ABU Robocon 2011 Bangkok Judge Committee

A26 CH: Chúng tôi có cần phải giữ giá đèn luôn nằm ngang cho tới khi nó được đặt vào Điểm trang trí không?

TL: Để ghi được điểm, giá đèn bắt buộc phải được đặt nằm ngang tại điểm trang trí

A27 CH: Các robot tự động có được phép thu thập các đài hoa và hoa Krathong trước khi Robot bằng tay hoàn thành việc đặt giá đèn không?

TL: , với điều kiện sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trong điều luật 5.1

A28 CH: Về điều luật 5.3, trong khi một robot tự động đang thu thập các đài hoa và hoa từ các điểm Lưu trữ và mang chúng đến điểm chuẩn bị thì robot tự động khác có được phép di chuyển đến vùng Sala không?

TL: , sau khi hoàn thành nhiệm vụ được nêu trong điều luật 5.1

A29 CH: Khi robot tự động thả Krathong đã hoàn thành xuống bề mặt sông nó có được phép đẩy nhanh Krathong đã hoàn thành xuống rồi thả nó?

TL: Được phép miễn là nó không gây ra bất cứ hỏng hóc nào cho sân thi đấu theo quy định ở điều luật 10.1

A30 CH: Robot tự động này có được phép lấy một Ngọn lửa đèn trước khi Robot tự động kia hoàn thành nhiệm vụ nêu trong luật phần 5.6?

TL: , sau khi khi hoàn thành nhiệm vụ theo điều luật 5.1

A31 CH: Liệu một robot tự động có được phép thả ngọn lửa đèn lên trên đỉnh đèn ngay sau khi một robot tự động khác đã thả được krathong hoàn thành xuống bề mặt sông?

TL: Được phép

Cập nhật vào ngày 1 tháng 12 năm 2010 (A32-A33)

A32 CH: Điều luật 5.10 cho phép các Robot tự động thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của robot bằng tay. Nhưng điều 5.1 lại cấm các robot tự động thực hiện các nhiệm vụ khác trước khi Robot bằng tay hoàn thành nhiệm vụ của nó. Tôi thấy hai điều này có vẻ mâu thuẫn với nhau. Xin hãy giải thích.

TL: Các robot tự động có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào trừ những nhiệm vụ được nêu ở điều luật 5.1 của Robot bằng tay.

A33 CH: Điều luật 6.9 cho phép chúng ta mang những bát nến trở lại Điểm lưu trữ của chúng nếu robot bằng tay làm rơi. Nếu vậy liệu chung ta có được phép mang những bát nến trở lại điểm lưu trữ từ khu vực của đội bạn nếu robot bằng tay làm rơi bát nến ở bên khu vực đội bạn?

TL: Được phép, tuy nhiên đây là phạm luật nên các thành viên thi đấu phải xin phép trọng tài cho Retry. Trọng tài sẽ mang những bát nến bị rơi trên khu vực của đội bạn trở lại điểm lưu trữ.

A34 CH: Nếu chúng tôi chỉ đặt một bát nến hai lần lên trên một cột trụ thì liệu số điểm của chúng tôi có được tính gấp đôi không?

TL: Không

A35 CH: Khi “Loy Krathong” được hoàn thành thì chúng tôi có được cộng thêm 300 điểm vào số điểm hiện có tính đến thời điểm đó?

TL: Không được, vì tổng số điểm là 300 cho đội nào đạt được “Loy Krathong”. Đề nghị xem lại điều luật 7.3.3

A36 CH: Ở thời điểm cuối cùng của 3 phút trận đấu nếu cả hai đội đều không đạt được chiến thắng Loy Krathong và cùng ghi được số điểm như nhau thì đội nào sẽ là đội chiến thắng?

TL: Điều luật này sẽ sớm được công bố.

A37 CH: Robot bằng tay có nên lấy ba bát nến và đặt vào các cột trụ bất kỳ ở vùng chung cùng một lúc?

TL Nó hoàn toàn được phép lấy một hay các bát nến để đặt vào các cột trụ ở vùng chung theo trình tự từng cái một hoặc cả ba bát một lúc.

A38 CH: Chúng tôi có thể đặt 3 ngọn nến vào bông hoa trước khi hoàn thành Krathong được không?

TL: Krathong sẽ không được xem là “hoàn thành” cho tới khi ba ngọn nến được đặt vào Krathong đã được trang trí.

A39 CH: Robot bằng tay có được mang ba ngọn nến trong một giai đoạn (chỉ đi và về) ?

TL:

Cập nhật vào ngày 1/12/2010 (A40))

A40 CH: Chúng tôi có thể để cả hoa và đài hoa Krathong cùng lúc lên giá đèn hay không?

TL: Không, bạn phải xếp đài hoa Krathong trước rồi xếp hoa sau theo như điều luật 5.4. Điều này có nghĩa là giá đỡ của đài hoa Krathong phải được đặt hoàn chỉnh trên giá đèn trước khi xếp hoa vào .

A41 CH: Có cần thiết phải trang trí Krathong bằng cách leo lên vùng Sala hay chỉ cần làm ở dưới?

TL: , cần phải trang trí Krathong trên vùng Sala .

A42 CH: Robot bằng tay có được mang gía đèn trong khi robot tự động đi lấy đài hoa và hoa Krathong không?

TL:

A43 CH: Robot tự động có cần phải di chuyển lên vùng Sala để thả Krathong đã hoàn thành xuống mặt sông và đặt ngọn lửa đèn không?

TL: Có, Robot tự động phải di chuyển lên vùng Sala để thực hiện nhiệm vụ đó.

A44 CH:Khi Robot tự động ở giai đoạn thu thập đài hoa Krathong và hoa thì có cần thiết phải đặt cả hoa và đài hoa vào điểm chuẩn bị trước khi tiếp tục xếp đài hoa Krathong và hoa lên điểm trang trí?

TL: Không cần thiết

Cập nhật vào ngày 1 tháng 12 năm 2010 (A45-A47)

A45 CH: Robot bằng tay có được phép leo lên vùng Sala?

TL: Không

A46 CH: Hai robot tự động có được phép chạm vào nhau không ?

TL:

A47 CH: Khi Robot bằng tay hoàn thành việc đặt ba bát nến lên cột trụ thì chúng tôi có được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ nêu ở điều luật 5.1 không nếu sau đó chúng tôi làm rơi những ngọn nến trên bát nến?

TL: , Bạn được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sẽ là phạm luật nếu bạn thả những ngọn nến của đội đối phương ( theo điều luật 5.5 và 9.11).

Những hạn chế (E)

E1 CH: Điều luật 9 có nêu: “Nếu một lỗi vi phạm xảy ra thì sẽ trừ ngay 20 điểm và nếu tiếp tục phạm lỗi thì cứ 3 giây lại từ 20 điểm”. Có thể chỉ rõ 3 giây ở đây có nghĩa gì?

TL: Ví dụ, nếu có một lỗi vi phạm xảy ra liên tục trong 5 giây thì sẽ trừ 40 điểm và được tính là 2 lỗi vi phạm. Xem điều 10.5 thì đội nào phạm lỗi ba lần trong 1 trận đấu thì sẽ bị truất quyền thi đấu.

E2 CH: "Nếu việc phạm lỗi vẫn tiếp tục diễn ra, điều này có nghĩa

(1) lỗi vi phạm kéo dài hơn 3 giây hay nó có nghĩa là

(2) một lần vi phạm nữa được tính riêng?

TL: (1) Việc phạm lỗi kéo dài hơn 3 giây

E3 CH: Nếu chúng tôi phạm một lỗi hai lần thì bị trừ bao nhiêu điểm?

TL: 40 điểm sẽ bị trừ

E4 CH: Robot tự động đang mang Krathong đã hoàn thành có được phép chạm vào robot tự động mang ngọn lửa đèn?

TL: ,

E5 CH: Krathong đã hoàn thành và ngọn lửa đèn có thể được thả xuống cùng một lúc hay không?

TL: Không, ngọn lửa đèn chỉ được thả sau khi Krathong hoàn thành đã được thả trôi trên mặt sông. Điều này có nghĩa là giá đỡ của Krathong hoàn thành phải chắc chắn đã nằm trên mặt sông trước khi robot thả ngọn lửa đèn ( theo điều 5.6 và 5.7)

E6 CH: Có được phép đặt những vật khác ngoài Krathong đã hoàn thành xuống mặt sông hay không?

TL: Nếu các vật dụng ở đây là những dụng cụ của trận thi đấu và được thả xuống bởi robot tự động thì được phép. Nhưng Robot bằng tay thì không được phép thả bất kỳ vật dụng gì xuống mặt sông..

E7 CH: Nếu Krathong hoàn thành (hoặc một phần của Krathong hoàn thành) ở trên mặt sông bị trượt vào sân của đối phương, điều này có bị tính là phạm luật không? Nếu vậy có bị mất điểm không? Chúng tôi có được mang Krathong trở lại không?

TL: Có, điều này bị xem là phạm luật (9.2) điểm vẫn được giữ nhưng Krathong hoàn thành sẽ bị chuyển ra khỏi sân thi đấu.

E8 CH: Cái gì là ranh giới cho sân của mỗi đội?

TL: Ranh giới sân của mỗi đội sẽ được chia bởi

1) Đường thẳng chính giữa sân thi đấu nếu nó ở trên sân và vùng Sala

2) Đường thẳng chính giữa mặt sông nếu nó ở trên mặt sông.

E9 CH: Có được phép để một số vật dụng dưới mặt sông để hạn chế sự chuyển động của mặt sông không?

TL: Không, không được phép cho bất cứ vật dụng nào xuống phía dưới mặt sông. Điều này bị coi là phạm luật.

E10 CH: Robot bằng tay có được phép chạm vào mặt sông một cách gián tiếp không?

TL: Không, nó không được phép.

E11 CH: Theo điều 6.7

1) Chúng tôi có thể mang trở lại Krathong đã bị hỏng do chạm trên đường đến mặt sông không?

TL: Có, bạn có thể.

2) Trọng tài có mang Krathong trở lại điểm trang trí không ?

TL: Có. Ngoài ra các thành viên trong đội có thể mang Krathong trở lại điểm trang trí.

3) Chúng tôi có thể đề nghị trọng tài điều chỉnh hướng của Krathong tại điểm trang trí không?

TL: Bạn có thể. Ngoài ra các thành viên trong đội tuyển cũng có thể lắp ráp và điều chỉnh Krathong tại điểm trang trí.

E12 CH: Trong lúc khởi động lại (retry) chúng tôi có được chạm vào các công tắc của robot để thay đổi chế độ làm việc của robot? Nếu được phép thì chúng tôi sẽ làm việc đó ở khu vực nào? Ở khu xuất phát, ngoài sân thi đấu hay ở chỗ khác?

TL: , tại khu vực xuất phát

E13 CH: Các robot có được phép di chuyển mặt sông mà không chạm vào nó? Ví dụ nó có được phép thổi mặt sông không?

TL: Không, không được phép

E14 CH: Đội tuyển có thể dùng lại ngọn lửa đèn đã rơi trên sân hoặc trên mặt sông hay không?

TL: Không.

E15 CH: Đội tuyển có thể dùng lại ngọn lửa đèn rơi trên thân của robot tự động?

TL: Có thể

E16 CH: Theo điều 5.3. Khi robot tự động chỉ đặt một đài hoa krathong và chỉ một bông hoa tại điểm chuẩn bị thì robot tự động có thể bắt đầu xếp đài hoa krathong và sau đó là hoa lên giá đèn tại điểm trang trí không?

TL: , việc xếp đài hoa Krathong và hoa chỉ được thực hiện trên vùng Sala bởi các robot tự động.

E17 CH: Điều 6.10 nêu rằng các robot tự động không được phép đặt đài hoa krathong và hoa vào điểm chuẩn bị khi chúng đang ở trên vùng Sala. Khi các Robot tự động không tiếp xúc với Sala nhưng vươn vào ở phía trên Sala thì robot tự động có được xem là đang ở trên vùng Sala không?

TL: Không.

E18 CH: Chúng tôi có thể chuyển những Krathong bị rơi và các vật dụng thi đấu khác từ sân thi đấu ra không?

TL: Có, bạn có thể làm việc đó trong suốt quá trình Retry. Tuy nhiên trong trường hợp krathong và các vật dụng thi đấu khác bị rơi trên sân thi đấu của đội đối phương thì các thành viên đội tuyển không được tự mình đi lấy và di chuyển chúng ra khỏi sân thi đấu.

E19 CH: Hai Robot tự động có thể ở trên vùng Sala cùng một lúc được không?

TL: Có thể

E20 CH: Người điều khiển có được phép ở trên vùng Sala?

TL: Không

E21 CH: Chúng tôi có một số câu hỏi về điều luật 9.6

1) Việc di chuyển các bát nến của đội đối phương ra khỏi các cột trụ ở vùng chung có bị coi là sự cản phá?

TL: Có, đó là lỗi cản phá

2) Việc chúng tôi đua tranh giành lấy một cột trụ với đối thủ có bị coi là cản phá không? Nếu có thì đội nào sẽ bị xem là phạm luật?

TL: Trọng tài sẽ quyết định dựa trên việc xem xét đội nào tiếp cận đến cột trụ trước thì đội đó sẽ được phép đặt bán nến.

3) Nếu chúng tôi chuyển những ngọn nến của đội đối phương khỏi bát nến sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ nêu ở điều 5.1 thì có bị coi là hành động cản phá không?

TL: Điều đó không bị coi là cản phá nhưng đó là phạm luật (điều 5.5) và bị truất quyền thi đấu (điều 10.2) (Nếu một vi phạm lỗi xảy ra thì sẽ trừ ngay 20 điểm và nếu tiếp tục phạm lỗi thì cứ 3 giây lại từ 20 điểm. Số lần trừ điểm được xem là số lần vi phạm . Đội nào phạm luật ba lần trong một trận đấu sẽ bị truất quyền thi đấu).

E22 CH: Khi retry, chúng tôi có được phép mang đài hoa Krathong hoặc hoa đã được đặt ở điểm chuẩn bị trở lại điểm lưu trữ ?

TL: Có, nhưng điểm sẽ bị trừ

E23 CH: Theo điều 6.11. Khi chúng tôi không thả được Krathong hoàn thành và làm nó bị hỏng thì:

1) Chúng tôi có thể sử dụng lại Krathong nếu không có phạm luật nào?

TL: Được

2) Nếu các Robot chạm vào mặt sông một cách gián tiếp bằng các phần của Krathong như những ngọn nến chẳng hạn thì liệu chúng tôi có được sử dụng lại Krathong đó không?

TL: Không.

Updated on 1 Dec 10 (O1)

Những câu hỏi khác (O)

O1 CH: Các thành viên đội có được phép giao tiếp với một thiết bị thu phát sóng trong suốt trận đấu?

TL: Không.

Theo http://robocon.vtv.gov.vn

In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266