Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

April 1, 2011

Thay đổi vị trí các số hạng


Đề bài:

Cho các số thực a,b,c,d. Nếu a ≤ b ≤ c ≤ d thì mỗi số được thay bởi số lớn nhất trong chúng; nếu a > b >c > d thì các số không thay đổi; ngược lại thì thay đổi mỗi số bằng bình phương của chính nó.# include <iostream.h>
# include <math.h>
void main ()
{
float a,b,c,d;
cout<<"\n nhap cac gia tri a,b,c,d:";
cin>>a>>b>>c>>d;
if ((a<=b)&&(b<=c)&&(c<=d))
cout<<"\n thuc hien thay the:";
cout<<d<<","<<d<<","<<d<<","<<d;
if (((a<b)&&(b<c))&&((b<c)&&(c<d)))
cout<<"\n binh phuong:";
cout<<a*a<<","<<b*b<<","<<c*c<<","<<d*d;
int getch ();
}

Đăng By ChipKool

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P