Tạo Menu ngang có sổ dọc xuống ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Tạo Menu ngang có sổ dọc xuống


Hôm nay chip giơi thiu cho các bn 1 th thut to menu ngang rt hay,mà hin ti chip cũng đang dùng.


BT ĐU TH THUT:

1.Bn vào bng điu khin -> thiết kế -> chnh s html -> m rng mu tin ích.

2.bn copy hết đon code bên dưới và chèn sau th


<link href='http://chipteenplis.googlecode.com/files/ddsmoothmenu.css ' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<link href='http://chipteenplis.googlecode.com/files/ddsmoothmenu-v.css ' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<script src='http://chipteenplis.googlecode.com/files/jquery.min.DC.js' type='text/javascript'/>

<script src=' http://chipteenplis.googlecode.com/files/menu24h.JS ' type='text/javascript'>

</script>

<script type='text/javascript'>

ddsmoothmenu.init({

mainmenuid: &quot;smoothmenu1&quot;, //menu DIV id

orientation: &#39;h&#39;, //Horizontal or vertical menu: Set to &quot;h&quot; or &quot;v&quot;

classname: &#39;ddsmoothmenu&#39;, //class added to menu&#39;s outer DIV

//customtheme: [&quot;#1c5a80&quot;, &quot;#18374a&quot;],

contentsource: &quot;markup&quot; //&quot;markup&quot; or [&quot;container_id&quot;, &quot;path_to_menu_file&quot;]

})

ddsmoothmenu.init({

mainmenuid: &quot;smoothmenu2&quot;, //Menu DIV id

orientation: &#39;v&#39;, //Horizontal or vertical menu: Set to &quot;h&quot; or &quot;v&quot;

classname: &#39;ddsmoothmenu-v&#39;, //class added to menu&#39;s outer DIV

//customtheme: [&quot;#804000&quot;, &quot;#482400&quot;],

contentsource: &quot;markup&quot; //&quot;markup&quot; or [&quot;container_id&quot;, &quot;path_to_menu_file&quot;]

})

</script>

<style media='print' type='text/css'>

#linkbar-wrapper, #comments, #header-wrapper, .widget-content, #lower-wrapper, #header, #sidebar-wrapper,.sidebar, .comment-form,.post-footer,#blog-pager,.post-feeds,#backlinks-container,#navbar-section,.lowerbar-wrapper, #backbutton {display:none !important;}

#content-wrapper,#main-wrapper,#main {font-size:12px;float:none !important;overflow:visible !important;width:auto !important;}

#main a{color:#0000ff;text-decoration:none;}

</style> <script src='http://chipteenplis.googlecode.com/files/dropdown2.js' type='text/javascript'>

</script>

<!--MULTI-LEVEL-DD-MENU-STARTS-->

<link href='http://chipteenplis.googlecode.com/files/style.css ' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<script src='http://chipteenplis.googlecode.com/files/script.js ' type='text/javascript'/>

<!--MULTI-LEVEL-DD-MENU-http://www.CHIPKOOL.BLOGSPOT.COM-->

<style type='text/css'>

#navbar-iframe {

height: 0px;

}

</style>

<link href='http://traidatmui.110mb.com/Myfile/css/style24h.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<script src='http://chipteenplis.googlecode.com/files/jquery.min.JS' type='text/javascript'/>

<script src='http://chipteenplis.googlecode.com/files/menu24h.JS ' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>

ddsmoothmenu.init({

mainmenuid: &quot;smoothmenu2&quot;,

orientation: &#39;v&#39;,

classname: &#39;ddsmoothmenu-v&#39;,

//customtheme: [&quot;#804000&quot;, &quot;#482400&quot;],

contentsource: &quot;markup&quot;

})

</script>

3.Các bn to 1 widget Html javar/script sau đó copy toàn b code bên dưới sau đó dán vào widget đó (bn nh kéo widget lên trên widget bài viết nha)

<!--MENU CHO TRANG WEB-->

<div class='ddsmoothmenu' id='smoothmenu1'>

<ul>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com'>HOME</a>

<ul>

<li><a href='http://www.chipkool.blogspot.com/2011/04/lien-he-voi-chipkool.html'>GII THIU</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.blogspot.com/2011/04/huong-dan-post-bai-viet-len-webblog.html'>HƯỚNG DN POST BÀI</a></li>

<li><a href='http://clan-family.forumvi.net/'>CHIP4-RUM</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/2010/11/7-cach-nhan-bietgiai-con-zin.html'>CHAT ZOOM</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/2010/12/icon-blog.html'>LIÊN H - GÓP Ý</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/trao-oi-lien-ket-cong-ong-blogger-viet.html'>KT NI BLOGGER</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href='#'>TH THUT</a>

<ul>

<li><a href='#'>BLOGGER</a>

<ul>

<li><a href='http://www.chipkool.blogspot.com/search/label/blogger%20c%c6%a1%20b%e1%ba%a3n?max-results=10'>BLOGGER CƠ BN</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/search/label/th%e1%bb%a7%20thu%e1%ba%adt%20blogger?max-results=5'>BLOGGER NÂNG CAO</a></li>

</ul>

<li><a href="http://www.chipkool.cz.cc/search/label/T%C3%AAn%20mi%E1%BB%81n?max-results=10">TÊN MIN</a></li>

</li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/search/label/th%e1%bb%a7%20thu%e1%ba%adt%20internet?max-results=5'>INTERNET</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/search/label/th%e1%bb%a7%20thu%e1%ba%adt%20mobile?max-results=5'>MOBILE</a></li>

<li><a href="#">CÔNG C BLOGGER</a>

<ul>

<li><a href="http://www.truyen-chipkool.cz.cc/p/cong-cu-ma-hoa-code-htmljavarscript.html">MÃ HÓA HTML</a></li>

<li><a href="http://chipkool.blogspot.com/2010/12/xem-ma-nguon-1-website-bat-ky.html">XEM MÃ NGUN WEB</a></li>

<li><a href="http://www.truyen-chipkool.cz.cc/p/truyen-tranh.html">VIT CHNGƯỢC</a></li>

<li><a href="http://chipkool.blogspot.com/2010/11/8-ieu-xx-khong-nen-co-bau-o-tuoi-day.html">GI THIP ĐIN T</a></li>

<li><a href="http://www.chipkool.blogspot.com/2011/05/photoshop-online.html">PHOTOSHOP ONLINE</a></li>

<li><a href="http://chipkool.blogspot.com/2010/11/bang-ma-mau-hexa.html">BNG MÃ MÀU</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

<li><a href='#'>GII TRÍ</a>

<ul>

<li><a href='#'>GAMES FLASH</a>

<ul>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/game-bong.html'>GAMES BÓNG ĐÁ</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/game-picachu-online-hay-ghe.html'>GAMES PICACHU</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/games-ua-xe-toc-o.html'>GAMES ĐUA XE</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/game-hanh-ong-tieu-diet-ac-quy.html'>GAMES DIT QU</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/game-kinh-di-thi-tran-chet-choc.html'>GAMES KINH D</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/sieu-nhan-gao-online.html'>GAMES SIÊU NHÂN</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/tro-choi-tinh-yeu.html'>GAMES TÌNH YÊU</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/games-ao-vang.html'>GAMES ĐÀO VÀNG</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/games-kim-cuong-choi-la-nghien.html'>GAMES KIM CƯƠNG</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href='#'>TRUYN ONLINE</a>

<ul>

<li><a href='http://www.chipkool.blogspot.com/search/label/s%e1%bb%a9c%20kh%e1%bb%8fe?max-results=10'>TRUYN TÌNH YÊU</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.blogspot.com/search/label/c%c6%b0%e1%bb%9di?max-results=10'>TRUYN CƯỜI</a></li>

<li><a href='http://truyen-chipkool.blogspot.com/'>TRUYN TRANH</a></li>

<li><a href='#'>TRUYN MA </a></li>

<li><a href='#'>TRUYN 18+ </a&gt;</li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/search/label/download%20truy%e1%bb%87n?max-results=10'>DOWNLOAD TRUYN</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href='#'>MUSIK ONLINE</a>

<ul>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/2011/01/nhac-viet-hay.html'>NHC VIT ONLINE</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/2010/12/am-nhac-ban-toi.html'>NHC ANH ONLINE</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/2011/04/nhung-bai-hat-khong-loi-hay-nhat.html'>NHC KHÔNG LI</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/2010/12/thu-thuat-blogger.html'>DANH SÁCH BH HOT</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href='#'>VIDEO CLIP</a>

<ul>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/search/label/clip%20th%e1%bb%a7%20thu%e1%ba%adt?max-results=5'>CLIP TH THUT</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/search/label/%e1%ba%a3o%20thu%e1%ba%adt'>CLIP O THUT</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.cz.cc/search/label/pv%20vui%20nh%e1%bb%99n?max-results=10'>PV VUI NHN</a></li>

<li><a href='http://chipkool.blogspot.com/search/label/clip%20girl%20xinh?max-results=5'>CLIP GIRL XINH</a></li>

<li><a href='http://www.chipkool.blogspot.com/search/label/clip%20sh

Gn xong rùi:

Gi chip hướng dn cho các bn cách chnh sa Menu cho blog ca các bn nha.

*> Đ to thêm 1 menu cha thì bn thêm phn như màu đ sau:


<li><a href="#">CÔNG C BLOGGER</a></li>


Còn đ thêm Menu con cho Th menu cha Công c Blogger thì bn s tách hai th này ra


</a> </li>

Sau đó chèn đon menu sau vào gia:


</a>

<ul>
<li><a href='Liên kết'>Menu con 1 </a></li>
<li><a href='Liên kết'> Menu con 2</a></li>
<li><a href='Liên kết'>Menu con 3 </a></li>
<li><a href='Liên kết'> Menu con 4</a></li>
</ul>
</li>

Như vy là xong rùi đy?

Mi thc mc các bn Comments cho Chip nha?

Chúc bạn thành công?

In bài này
Previous
Next Post »

3 comments

Click here for comments
Ý
admin
14/6/11 ×

bạn cho mình yahoo để mình nc trực tiếp dc ko

Reply
avatar
2/9/11 ×

Mình sẽ đưa ra 1 menu khác hay hơn.vì menu này không tương thích IE6,menu mình đang dùng mình sử lại đó.nhnah lắm hiển thị tốt:-SS

Reply
avatar
Anonymous
admin
3/10/12 ×

wassup www.chipkool.net owner found your website via Google but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found site which offer to dramatically increase traffic to your site http://xrumer-services.net they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic Take care. Roberto

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266