Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

June 6, 2011

Led 7 đoạn hiển thị số từ 1234 đến 5678


Cái món led 7 đon này lp trình khó hiu thế không biết,làm cht vt mãi mi xong,hic.Sau khi hc xong ngoài xưởng,chip gii thiu cho các bn sơ đ hin th s trên led 7 đon t s 1234 đến 5678,lp trình trên chip 89c51,code bên dưới,do thi gian có hn,chip cùng 1 người bn làm s khó tránh khi sai xót,bác nào pro thì chém gió va thôi nha không đ nhà chip nhé.hihi..Thời gian tới nhóm của chip sẽ còn chia sẻ cho các bạn những kiểu quét led 7 đoạn rất hay.
CODE

ORG 00
MAIN:
MOV R1,#12
LAPLAI:MOV R0,#34
LAP: CALL HIENTHUC
INC R0
CJNE R0,#100,LAP
INC R1
CJNE R1,#13,LAPLAI
MOV R1,#13
LAPLAIA:MOV R0,#0
LAPB: CALL HIENTHUC
INC R0
CJNE R0,#100,LAPB
INC R1
CJNE R1,#56,LAPLAIA
MOV R1,#56
LAPLAIC:MOV R0,#0
LAPF: CALL HIENTHUC
INC R0
CJNE R0,#79,LAPF
INC R1
CJNE R1,#57,LAPLAIC
JMP MAIN
HIENTHUC:
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P3,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
MOV A,R1
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
RET
MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
RET
DELAY:
MOV R3,#50
LAP1:
MOV R2,#160
LAPA:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,LAPA
DJNZ R3,LAP1
RET
END

Chúc các bạn thành công?

Bạn nào coppy bài viết trên Blog Điện Tử | Tin Học vui lòng ghi rõ nguồn nhé?

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P