Mạch trái tim 32 led đơn giản + Code ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Mạch trái tim 32 led đơn giản + Code

Hôm nay rảnh Chip chia sẻ cho các bạn code trái tim 32 led chay chip 89C51.Đây chỉ là Demo chạy thử sẽ còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp ý thêm để chip hoàn thiện hơn.Sau đây là code và Demo Video chạy thử.

MẠCH TRÁI TIM 32 LED BETA PHIÊN BẢN MỚI TĂNG HIỆU ỨNG TẠI ĐÂY.?VIDEO DEMO:


CODE:
ORG 00H
MAIN:
CALL CTA
CALL CTB
CALL CTC
CALL CTD
CALL CTE
CALL CTF
CALL CTG
CALL CTH
CALL CTI
CALL CTK
JMP MAIN
CTA:;CHAY DON
MOV A,#00000011B
LAP:MOV P0,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#00000011B,LAP
MOV A,#00000011B
LAPA:MOV P2,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#00000011B,LAPA
MOV A,#00000011B
LAPB:MOV P3,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#00000011B,LAPB
MOV A,#11000000B
LAPC:MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#11000000B,LAPC
RET
CTB:;SANG DAN VONG
MOV A,#00H
LAPD:SETB C
RLC A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPD
MOV A,#00H
LAPE:SETB C
RLC A
MOV P2,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPE
MOV A,#00H
LAPF:SETB C
RLC A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF
MOV A,#00H
LAPH:SETB C
RRC A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPH
RET
CTC:;TAT DAN VONG
MOV A,#0FFH
LAPDD:CLR C
RLC A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPDD
MOV A,#0FFH
LAPEE:CLR C
RLC A
MOV P2,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPEE
MOV A,#0FFH
LAPFF:CLR C
RLC A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPFF
MOV A,#0FFH
LAPHH:CLR C
RRC A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPHH
RET
CTD:;TIM SANG TU TREN XUONG
MOV A,#00H
LAPF1:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF1
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYT:
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RLC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYT
RET
CTE:;TAT TRAI TIM
MOV R6,#0FFH
MOV R7,#0FFH
LAPYO:
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#00H,LAPYO
MOV A,#0FFH
LAPF101:CLR C
RRC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPF101
RET
CTF:;TIM SANG LEN XUONG
MOV A,#00H
LAPF7:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF7
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYP:
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYP
RET
CTG:;SANG QUAY TRAI
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYL:
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYL
MOV A,#00H
LAPF125:SETB C
RRC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF125
MOV R6,#0FFH
MOV R7,#0FFH
LAPYI:
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#00H,LAPYI
MOV A,#0FFH
LAPF126:CLR C
RRC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPF126
RET
CTH:;SANG QUAY PHAI
MOV A,#00H
LAPF121:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF121
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYF:
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P1,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYF
MOV A,#0FFH
LAPF122:CLR C
RLC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPF122
MOV R6,#0FFH
MOV R7,#0FFH
LAPYE:
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P1,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#00H,LAPYE
RET
CTI:;NHAP NHAY
MOV R7,#5
SOLAN1:
MOV P0,#00H
MOV P1,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
MOV P3,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R7,SOLAN1
RET
CTK:
MOV A,#00H
LAPF2:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF2
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYZ:
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RLC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYZ
;CON 1
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPY9:
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPY9
MOV A,#00H
LAPF8:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF8
RET
DELAY:
MOV R1,#150
LAPK:MOV R0,#150
LAPL:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R0,LAPL
DJNZ R1,LAPK
RET
END


(SĐ nguyên lý + file Hex + ASM)Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang xem phim.
Blog Điện Tử | Tin Học
In bài này
Previous
Next Post »

46 comments

Click here for comments
m4u_91
admin
4/8/11 ×

:)) dep doa!! con day la led trai tim cua Moa!!!
http://www.youtube.com/watch?v=la0FAtzeaBY

Reply
avatar
vancongck
admin
8/9/11 ×

Thank you nhe bài của bạn thật tuyệt!
gmail: vancongck@gmail.com
rất vui được làm quen. :))

Reply
avatar
8/9/11 ×

ukm.No problem.mình làm quen nhau nhé.?:)

Reply
avatar
Anonymous
admin
25/9/11 ×

anh oi cho em hoi lam mach nay mjnh dung IC bao nhieu the

Reply
avatar
Unknown
admin
25/9/11 ×

mạch này anh dùng IC 89C51,4k bọ nhớ,em có thể dùng iC 89C52 8k,nạp chương trinh thoải mái

Reply
avatar
Anonymous
admin
27/9/11 × This comment has been removed by a blog administrator.
avatar
Anonymous
admin
27/9/11 ×

ko duoc ban oi vuot qua 2k rui

Reply
avatar
Anonymous
admin
27/9/11 ×

cho m xin luon file hex duoc khong m viet no toan bao loi lon hon 2k thui
anh_ratmuon_lamquen_voiem@yahoo.com.vn

Reply
avatar
27/9/11 ×

bạn dùng pinnale 52 chưa crack đúng ko,nên quá 2k nó báo lỗi,ko biên dịch được,bạn dùng bản crack sẽ dduocj 4k,lập trình thoải mái,nếu không bạn có thể dùng keic cũng lập trình asembly được.=))

Reply
avatar
27/9/11 ×

ok.mình sẽ upload file hexa + sơ đồ nguyên lý cho bạn luôn.mình rất thích những người bạn ham học hỏi,tìm hiểu:)

Reply
avatar
Anonymous
admin
27/9/11 ×

uh
dung rui m chua crack viet len toan 4 k thui
the crack thi se giam duoc a

Reply
avatar
27/9/11 ×

chính xác,nếu bạn crack còn có thể viết tới 8k cho chip 89C52 cơ,ban có muốn làm công tác viên blog của mình cùng viết bài không?

Reply
avatar
Anonymous
admin
27/9/11 ×

co chu

Reply
avatar
Anonymous
admin
27/9/11 ×

m da co mach rui nhung lam truoc chi viet duoc doan code co 4 chuong trinh nen hoi xau chut

Reply
avatar
27/9/11 ×

oke.bạn dùng điện thaoij ak,sao mình chat mãi không dduoc vậy,bây giờ bạn muôn tham gia Blog Điện Tử để viết bài,bạn gửi cho mình địa chỉ gmail của bạn nhé?để mình ép nick,sau đó bạn có thể viết bài chia sẻ lên blog này,hihi

Reply
avatar
Anonymous
admin
28/9/11 ×

minh tuong chi dung` IC 89C51 la duoc rui`.nhung lai phai nao chuong trinh vao cho con IC nay nua ah,minh dinh lam 1 mach de tang ng ju,nhung ko hoc ve dien tu nen cung khong biet.anh nao pro jup minh voi.pm voi minh vao nick xuanninh91@yahoo.com nha.tk cac ban nhieu`....

Reply
avatar
28/9/11 ×

oak,bạn nghĩ dơn giản vậy sao,thế thì ai cũng làm mạch trái tim được,để có 1 mạch trái tim đẹp,hợn chỉnh,ko phải đơn giản đâu,bạn phải biết làm mạch,gắn led,và quan trọng nữa là "hồn"- chương trình nạp chip,hiên tại mình lập trình asem,sau này lập trình c,bạn sẽ thấy rất tuyệt vời,bạn thích lắm dúng ko,mình sẽ hướng dãn bạn,bạn cứ comment na.:((

Reply
avatar
Anonymous
admin
2/10/11 ×

hihihi.:) chao ban chipkool mih moi dc mon dtu vi day la mon hoc k chuyen ngah nen k co hoc chuyen sau chi hoc toi co 3 mach thoi la mach do dong 3 trag thai, chih luu va mach nhac thoi.Khi khoc xog thay thich thu wa, lag thag tren mag thay mach hinh tim dep wa nen mih cug mun hoc hoi may ah chi trog lih vuc dien tu.:-SS minh muon lam dc mach nay vi ngay sih nhat cua ban gai em sap toi r vao thag 11 nay, that tuyet khi tag mon wa trai tim nhu vay
mach nay chipkool giup mih dc k

Reply
avatar
3/10/11 ×

oke.nếu bnaj có lòng thì mình cũng có dạ,hihi,mình sẽ cho bạn mạch nguyên lý,+file hex,file asm để bạn nghiên cứu,bạn biết làm mạch chưa,nếu chưa biết mình sẽ có 1 cách bạn chỉ càn làm mạch chip nạp thôi,còn lại sẽ gắn led lên thành hình trái tim,bạn nhớ mạch VĐK mooix led cần trở 220 ôm để bảo vệ led,khi bnaj gắn lên ban chỉ việc hàn dây,mạch làm nhanh gọn,giờ chỉ việc nạp program thôi,mình làm rồi,chạy ngon??:)

Reply
avatar
Anonymous
admin
6/10/11 ×

chào bạn ChipKool mình k học nhiều về mạch in điện tử nhưng minh muốn làm một món quà sinh nhạt tặng cho người yêu mình,vậy bạn có thể giúp mình thiết kế một mạch led đơn giản giúp mình k,mình k dành về khoản lập trình cho chip lắm mong bạn giúp đỡ nhé . Thank bạn nha

Reply
avatar
7/10/11 ×

Mình dang viết bài,mình sẽ cập nhật sớm cho bạn.hihi

Reply
avatar
Anonymous
admin
9/10/11 ×

a ơi làm sao để ta có thể nhúng code vào con IC
e dinh lam 1 cái mạch có 2 hoặc 3 vòng led nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ a có thể hướng dân e được không ,co gì a pm vào mail e nha " dtvtvn.ictu@gmail.com" thank a nhiều ;-t

Reply
avatar
9/10/11 ×

Ý bạn muốn nạp code vào IC trong protues hay trong mạch IC thật sự,nếu nạp mô phỏng bạn Click double vào con IC sau đó chọn đường dẫn đến File Hex trong Pinnale 52 trong ổ C,nhấn OK -> Play là xong,Còn nếu bạn muốn nạp trong IC thật sự thì bnaj phải có mạch nạp IC 89XX cái này bạn lên google search để tìm hiểu,hoặc bạn lên chợ trời để mua mạch nạp cho nhàn 350k.Mình đang viết bài mới,mình sẽ cập nhật cho bạn nhé?:)

Reply
avatar
vansao88
admin
10/10/11 ×

ban oi cho mh hoio ti. neu mh nap code vao ic roi.nhung lan sau mh muon nap code khac vao ic do thi co dc khong?hay chi nap dc duy nhat 1lan.

Reply
avatar
vansao88
admin
10/10/11 ×

ah wen mat.ban co the gui cho mh ban mo phong protues dc ko?mh tim tren dien dan nhung ko thay.ban gui vao mail cho mh xin voi nhe
vansao88@gmail.com
thanks

Reply
avatar
10/10/11 ×

Chào bạn,mỗi IC bạn có thể nạp code nạp lại,bạn hãy yên tâm điều đó,còn phần mềm mô phỏng protues mình sẽ gửi địa chỉ liên kết và cách crack sử dụng cho bạn nhé.:)

Reply
avatar
vansao88
admin
11/10/11 ×

uh.cam on nhe.ah ban con file mo fong trai tim 32 led khong?cho mh xin luon di.mh co may code muon load thu xem the nao.
cam on ban nhe.

Reply
avatar
11/10/11 ×

Bạn chưa tìm hiểu về phần mềm mô phỏng đúng không?ok,tối nay mình sẽ viết bài hướng dẫn các bạn mô phỏng và làm mạch trái tim này.:-

Reply
avatar
Anonymous
admin
11/10/11 ×

te wa ddi

Reply
avatar
vansao88
admin
11/10/11 ×

cam on moi nguoi.cac bac pro biet roi thi chia se it kinh nghiem cho a e chua biet.

Reply
avatar
11/10/11 ×

ok.tối nay sẽ có 1 bài viết mới chia sẻ anh em yêu điện tử.hihi:)

Reply
avatar
Anonymous
admin
3/11/11 ×

anh oi, nap chương trình chip là ji vậy anh, anh có thể cho em yahoo để chỉ em được không, đật anh, em muốn làm bảng led để giáng sinh này tặng nhưng không biêt làm,và chả biết bắt đầu từ đâu,
yahoo của em: hoangtu.lilom776

Reply
avatar
3/11/11 ×

ok.bạn muốn làm 1 mạch đèn quảng cáo trong ngày lễ noel đúng ko,bạn vẽ cho mình hình ảnh bạn muốn chạy led,mình lập trình theo yêu cầu,còn về vấn đề nạp chip có nghĩa là:Sau khi bạn làm mạch xong,bạn có chương trình để nạp vào Chip vi điều khiển(bộ vi xử lý trung tâm điều khiển mọi hoạt động) bạn phải có 1 mạch nạp cho Chip,và gắn Chip vào nạp chương trình trên máy tính vào nó.ok.bạn có học điện tử ko?liên hệ với mình qua nick yahu:new_man9xone nhé:)

Reply
avatar
quangthoi9x
admin
1/1/12 ×

ban oj gui cho minh mach mo phong trai tim voi, thay giao mjnh bat lam san pham ,ma mjnh chag poit j ka?
quangthoi9x@gmail.com, ho mjnh nhe

Reply
avatar
Anonymous
admin
10/10/12 ×

viet bang hop ngu ak

Reply
avatar
Unknown
admin
28/11/12 ×

cho minh xin mach trai tim trong proteus luon di vanquyen375@gmail.com thanks nhieu

Reply
avatar
Unknown
admin
20/12/12 ×

bạn ơi, link die rùi mà bạn :(

Reply
avatar
Anonymous
admin
4/1/13 ×

rat hay va dep, can on ban nhieu nhe!

Reply
avatar
Anonymous
admin
1/2/13 ×

kool oi giúp mình với. mình thì cũng k học vef chuyên ngành, nhưng lên mạng thấy hay qua'. với cả mình cũng thích ve lĩnh vực điện tử này nữa. mình muốn làm 1 cái nhưng k biết phải bắt đầu tù đâu bạn có thể giúp mình đc k. pm qua mail cho mình với. phamhai051992@gmail.com

Reply
avatar
Unknown
admin
2/2/13 ×

Đây là code C sao/ quá khó hiểu?????

Reply
avatar
Unknown
admin
2/2/13 ×

Đây là code C sao/ quá khó hiểu?????

Reply
avatar
Unknown
admin
26/8/13 ×

a ơi sao e ko tải đc code về nhỉ.ai còn để ý bài viết này mà có cái code thì gửi qua mail hộ e với.thanks all
namkon93@gmail.com

Reply
avatar
Unknown
admin
19/2/14 ×

link die rồi a chip ơi?

Reply
avatar
1/3/14 ×

a co the hd em tu lap trinh vdk dc ko.
e dang muon tu thiet ke mach.
tranhung@1867@gmail.com

Reply
avatar
Unknown
admin
9/3/16 ×

https://www.youtube.com/watch?v=fR8W6lVkMpA bạn nào có file hex này cho mình xin với đang bí! thank

law152535cm@gmail.com

Reply
avatar
9/3/16 ×

@Luat Le Ok. Ban chia se cho minh mach Driver dieu khien led Luxeon . Minh se lap trinh code cho. COn dep hon

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266