Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

August 1, 2011

Mạch trái tim 32 led đơn giản + Code

Hôm nay rảnh Chip chia sẻ cho các bạn code trái tim 32 led chay chip 89C51.Đây chỉ là Demo chạy thử sẽ còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp ý thêm để chip hoàn thiện hơn.Sau đây là code và Demo Video chạy thử.

MẠCH TRÁI TIM 32 LED BETA PHIÊN BẢN MỚI TĂNG HIỆU ỨNG TẠI ĐÂY.?VIDEO DEMO:


CODE:
ORG 00H
MAIN:
CALL CTA
CALL CTB
CALL CTC
CALL CTD
CALL CTE
CALL CTF
CALL CTG
CALL CTH
CALL CTI
CALL CTK
JMP MAIN
CTA:;CHAY DON
MOV A,#00000011B
LAP:MOV P0,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#00000011B,LAP
MOV A,#00000011B
LAPA:MOV P2,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#00000011B,LAPA
MOV A,#00000011B
LAPB:MOV P3,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#00000011B,LAPB
MOV A,#11000000B
LAPC:MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#11000000B,LAPC
RET
CTB:;SANG DAN VONG
MOV A,#00H
LAPD:SETB C
RLC A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPD
MOV A,#00H
LAPE:SETB C
RLC A
MOV P2,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPE
MOV A,#00H
LAPF:SETB C
RLC A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF
MOV A,#00H
LAPH:SETB C
RRC A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPH
RET
CTC:;TAT DAN VONG
MOV A,#0FFH
LAPDD:CLR C
RLC A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPDD
MOV A,#0FFH
LAPEE:CLR C
RLC A
MOV P2,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPEE
MOV A,#0FFH
LAPFF:CLR C
RLC A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPFF
MOV A,#0FFH
LAPHH:CLR C
RRC A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPHH
RET
CTD:;TIM SANG TU TREN XUONG
MOV A,#00H
LAPF1:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF1
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYT:
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RLC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYT
RET
CTE:;TAT TRAI TIM
MOV R6,#0FFH
MOV R7,#0FFH
LAPYO:
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#00H,LAPYO
MOV A,#0FFH
LAPF101:CLR C
RRC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPF101
RET
CTF:;TIM SANG LEN XUONG
MOV A,#00H
LAPF7:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF7
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYP:
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYP
RET
CTG:;SANG QUAY TRAI
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYL:
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYL
MOV A,#00H
LAPF125:SETB C
RRC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF125
MOV R6,#0FFH
MOV R7,#0FFH
LAPYI:
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#00H,LAPYI
MOV A,#0FFH
LAPF126:CLR C
RRC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPF126
RET
CTH:;SANG QUAY PHAI
MOV A,#00H
LAPF121:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF121
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYF:
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P1,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYF
MOV A,#0FFH
LAPF122:CLR C
RLC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPF122
MOV R6,#0FFH
MOV R7,#0FFH
LAPYE:
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P1,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#00H,LAPYE
RET
CTI:;NHAP NHAY
MOV R7,#5
SOLAN1:
MOV P0,#00H
MOV P1,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
MOV P3,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R7,SOLAN1
RET
CTK:
MOV A,#00H
LAPF2:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF2
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPYZ:
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RLC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPYZ
;CON 1
MOV R6,#00H
MOV R7,#00H
LAPY9:
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R7
RRC A
MOV R7,A
MOV P2,R7
CALL DELAY
CJNE R7,#0FFH,LAPY9
MOV A,#00H
LAPF8:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPF8
RET
DELAY:
MOV R1,#150
LAPK:MOV R0,#150
LAPL:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R0,LAPL
DJNZ R1,LAPK
RET
END


(SĐ nguyên lý + file Hex + ASM)Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang xem phim.
Blog Điện Tử | Tin Học

46 comments:

m4u_91 said...
4/8/11

:)) dep doa!! con day la led trai tim cua Moa!!!
http://www.youtube.com/watch?v=la0FAtzeaBY

vancongck said...
8/9/11

Thank you nhe bài của bạn thật tuyệt!
gmail: vancongck@gmail.com
rất vui được làm quen. :))

ChipKool_Online said...
8/9/11

ukm.No problem.mình làm quen nhau nhé.?:)

Anonymous said...
25/9/11

anh oi cho em hoi lam mach nay mjnh dung IC bao nhieu the

VIP KHÔNG BUỒN said...
25/9/11

mạch này anh dùng IC 89C51,4k bọ nhớ,em có thể dùng iC 89C52 8k,nạp chương trinh thoải mái

Anonymous said...
27/9/11
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
27/9/11

ko duoc ban oi vuot qua 2k rui

Anonymous said...
27/9/11

cho m xin luon file hex duoc khong m viet no toan bao loi lon hon 2k thui
anh_ratmuon_lamquen_voiem@yahoo.com.vn

ChipKool_Online said...
27/9/11

bạn dùng pinnale 52 chưa crack đúng ko,nên quá 2k nó báo lỗi,ko biên dịch được,bạn dùng bản crack sẽ dduocj 4k,lập trình thoải mái,nếu không bạn có thể dùng keic cũng lập trình asembly được.=))

ChipKool_Online said...
27/9/11

ok.mình sẽ upload file hexa + sơ đồ nguyên lý cho bạn luôn.mình rất thích những người bạn ham học hỏi,tìm hiểu:)

Anonymous said...
27/9/11

uh
dung rui m chua crack viet len toan 4 k thui
the crack thi se giam duoc a

ChipKool_Online said...
27/9/11

chính xác,nếu bạn crack còn có thể viết tới 8k cho chip 89C52 cơ,ban có muốn làm công tác viên blog của mình cùng viết bài không?

Anonymous said...
27/9/11

co chu

Anonymous said...
27/9/11

m da co mach rui nhung lam truoc chi viet duoc doan code co 4 chuong trinh nen hoi xau chut

ChipKool_Online said...
27/9/11

oke.bạn dùng điện thaoij ak,sao mình chat mãi không dduoc vậy,bây giờ bạn muôn tham gia Blog Điện Tử để viết bài,bạn gửi cho mình địa chỉ gmail của bạn nhé?để mình ép nick,sau đó bạn có thể viết bài chia sẻ lên blog này,hihi

Anonymous said...
28/9/11

minh tuong chi dung` IC 89C51 la duoc rui`.nhung lai phai nao chuong trinh vao cho con IC nay nua ah,minh dinh lam 1 mach de tang ng ju,nhung ko hoc ve dien tu nen cung khong biet.anh nao pro jup minh voi.pm voi minh vao nick xuanninh91@yahoo.com nha.tk cac ban nhieu`....

ChipKool_Online said...
28/9/11

oak,bạn nghĩ dơn giản vậy sao,thế thì ai cũng làm mạch trái tim được,để có 1 mạch trái tim đẹp,hợn chỉnh,ko phải đơn giản đâu,bạn phải biết làm mạch,gắn led,và quan trọng nữa là "hồn"- chương trình nạp chip,hiên tại mình lập trình asem,sau này lập trình c,bạn sẽ thấy rất tuyệt vời,bạn thích lắm dúng ko,mình sẽ hướng dãn bạn,bạn cứ comment na.:((

Anonymous said...
2/10/11

hihihi.:) chao ban chipkool mih moi dc mon dtu vi day la mon hoc k chuyen ngah nen k co hoc chuyen sau chi hoc toi co 3 mach thoi la mach do dong 3 trag thai, chih luu va mach nhac thoi.Khi khoc xog thay thich thu wa, lag thag tren mag thay mach hinh tim dep wa nen mih cug mun hoc hoi may ah chi trog lih vuc dien tu.:-SS minh muon lam dc mach nay vi ngay sih nhat cua ban gai em sap toi r vao thag 11 nay, that tuyet khi tag mon wa trai tim nhu vay
mach nay chipkool giup mih dc k

ChipKool_Online said...
3/10/11

oke.nếu bnaj có lòng thì mình cũng có dạ,hihi,mình sẽ cho bạn mạch nguyên lý,+file hex,file asm để bạn nghiên cứu,bạn biết làm mạch chưa,nếu chưa biết mình sẽ có 1 cách bạn chỉ càn làm mạch chip nạp thôi,còn lại sẽ gắn led lên thành hình trái tim,bạn nhớ mạch VĐK mooix led cần trở 220 ôm để bảo vệ led,khi bnaj gắn lên ban chỉ việc hàn dây,mạch làm nhanh gọn,giờ chỉ việc nạp program thôi,mình làm rồi,chạy ngon??:)

Anonymous said...
6/10/11

chào bạn ChipKool mình k học nhiều về mạch in điện tử nhưng minh muốn làm một món quà sinh nhạt tặng cho người yêu mình,vậy bạn có thể giúp mình thiết kế một mạch led đơn giản giúp mình k,mình k dành về khoản lập trình cho chip lắm mong bạn giúp đỡ nhé . Thank bạn nha

ChipKool_Online said...
7/10/11

Mình dang viết bài,mình sẽ cập nhật sớm cho bạn.hihi

Anonymous said...
9/10/11

a ơi làm sao để ta có thể nhúng code vào con IC
e dinh lam 1 cái mạch có 2 hoặc 3 vòng led nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ a có thể hướng dân e được không ,co gì a pm vào mail e nha " dtvtvn.ictu@gmail.com" thank a nhiều ;-t

ChipKool_Online said...
9/10/11

Ý bạn muốn nạp code vào IC trong protues hay trong mạch IC thật sự,nếu nạp mô phỏng bạn Click double vào con IC sau đó chọn đường dẫn đến File Hex trong Pinnale 52 trong ổ C,nhấn OK -> Play là xong,Còn nếu bạn muốn nạp trong IC thật sự thì bnaj phải có mạch nạp IC 89XX cái này bạn lên google search để tìm hiểu,hoặc bạn lên chợ trời để mua mạch nạp cho nhàn 350k.Mình đang viết bài mới,mình sẽ cập nhật cho bạn nhé?:)

vansao88 said...
10/10/11

ban oi cho mh hoio ti. neu mh nap code vao ic roi.nhung lan sau mh muon nap code khac vao ic do thi co dc khong?hay chi nap dc duy nhat 1lan.

vansao88 said...
10/10/11

ah wen mat.ban co the gui cho mh ban mo phong protues dc ko?mh tim tren dien dan nhung ko thay.ban gui vao mail cho mh xin voi nhe
vansao88@gmail.com
thanks

ChipKool_Online said...
10/10/11

Chào bạn,mỗi IC bạn có thể nạp code nạp lại,bạn hãy yên tâm điều đó,còn phần mềm mô phỏng protues mình sẽ gửi địa chỉ liên kết và cách crack sử dụng cho bạn nhé.:)

vansao88 said...
11/10/11

uh.cam on nhe.ah ban con file mo fong trai tim 32 led khong?cho mh xin luon di.mh co may code muon load thu xem the nao.
cam on ban nhe.

VP Nam Định said...
11/10/11

Bạn chưa tìm hiểu về phần mềm mô phỏng đúng không?ok,tối nay mình sẽ viết bài hướng dẫn các bạn mô phỏng và làm mạch trái tim này.:-

Anonymous said...
11/10/11

te wa ddi

vansao88 said...
11/10/11

cam on moi nguoi.cac bac pro biet roi thi chia se it kinh nghiem cho a e chua biet.

ChipKool_Online said...
11/10/11

ok.tối nay sẽ có 1 bài viết mới chia sẻ anh em yêu điện tử.hihi:)

Anonymous said...
3/11/11

anh oi, nap chương trình chip là ji vậy anh, anh có thể cho em yahoo để chỉ em được không, đật anh, em muốn làm bảng led để giáng sinh này tặng nhưng không biêt làm,và chả biết bắt đầu từ đâu,
yahoo của em: hoangtu.lilom776

ChipKool_Online said...
3/11/11

ok.bạn muốn làm 1 mạch đèn quảng cáo trong ngày lễ noel đúng ko,bạn vẽ cho mình hình ảnh bạn muốn chạy led,mình lập trình theo yêu cầu,còn về vấn đề nạp chip có nghĩa là:Sau khi bạn làm mạch xong,bạn có chương trình để nạp vào Chip vi điều khiển(bộ vi xử lý trung tâm điều khiển mọi hoạt động) bạn phải có 1 mạch nạp cho Chip,và gắn Chip vào nạp chương trình trên máy tính vào nó.ok.bạn có học điện tử ko?liên hệ với mình qua nick yahu:new_man9xone nhé:)

quangthoi9x said...
1/1/12

ban oj gui cho minh mach mo phong trai tim voi, thay giao mjnh bat lam san pham ,ma mjnh chag poit j ka?
quangthoi9x@gmail.com, ho mjnh nhe

Anonymous said...
10/10/12

viet bang hop ngu ak

Van Quyen said...
28/11/12

cho minh xin mach trai tim trong proteus luon di vanquyen375@gmail.com thanks nhieu

tien anh said...
20/12/12

bạn ơi, link die rùi mà bạn :(

Anonymous said...
4/1/13

rat hay va dep, can on ban nhieu nhe!

Anonymous said...
1/2/13

kool oi giúp mình với. mình thì cũng k học vef chuyên ngành, nhưng lên mạng thấy hay qua'. với cả mình cũng thích ve lĩnh vực điện tử này nữa. mình muốn làm 1 cái nhưng k biết phải bắt đầu tù đâu bạn có thể giúp mình đc k. pm qua mail cho mình với. phamhai051992@gmail.com

Phuong Le said...
2/2/13

Đây là code C sao/ quá khó hiểu?????

Phuong Le said...
2/2/13

Đây là code C sao/ quá khó hiểu?????

Nam Bùi said...
26/8/13

a ơi sao e ko tải đc code về nhỉ.ai còn để ý bài viết này mà có cái code thì gửi qua mail hộ e với.thanks all
namkon93@gmail.com

Lê Hữu Nam said...
19/2/14

link die rồi a chip ơi?

HÙng Trần said...
1/3/14

a co the hd em tu lap trinh vdk dc ko.
e dang muon tu thiet ke mach.
tranhung@1867@gmail.com

Luat Le said...
9/3/16

https://www.youtube.com/watch?v=fR8W6lVkMpA bạn nào có file hex này cho mình xin với đang bí! thank

law152535cm@gmail.com

Chip Kool said...
9/3/16

@Luat Le Ok. Ban chia se cho minh mach Driver dieu khien led Luxeon . Minh se lap trinh code cho. COn dep hon

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P