Điều khiển Từ Xa Dùng Led Phat IRORG 0000H ;Đim nhp ca chương trình chính

LJMP MAIN
ORG 0003H ;
Đim nhp ca I0ISR
LJMP I0ISR
ORG 000BH ;
Đim nhp ca T0ISR
LJMP T0ISR
ORG 0030H
MAIN: MOV TMOD,#9 ;Ch
ương trình chính
MOV IP,#2 ;
ưu tiên ngt cho b định thi 0
MOV B,#0
MOV R0,#0 ;Ch
a v trí bit dch trong A

MOV R1,#20H ;Ch
a địa ch ca 1 byte trong ;RAM t 20h đến 23h, 4 byte này 
;ch
a ni dung t m• thu được và ;được ghi vào bng cách định địa ;ch gián tiếp qua R1
MOV DPTR,#012CH ;
Địa ch đầu bng d liu
MOV P0,#0 ;T
t mi thiết b ni vào máy
MOV P1,#0
MOV P2,#0
SETB IT0 ;Kích kh
i cnh
MOV IE,#83H ;Cho phép các ng
t
SJMP $ ;Ch
ngt
I0ISR: CLR TR0 ;D
ng b định thi
JB B.0,INT2 ;B.0=1 :
đ• nhn sườn xung đầu 
;tiên
SETB B.0
SJMP EXIT
INT2: MOV R7,TH0 ;
Đọc byte cao ca b định thi
JB B.1,KTBIT ;B.1=1 :
đ• nhn bit khi động
CJNE R7,#0E6H,N1
SJMP HALT
N1: JNC HALT
CJNE R7,#0E3H,N2
SJMP HALT
N2: JC HALT
SETB B.1
SJMP EXIT
KTBIT: CJNE R7,#0FCH,N3 ;Ki
m tra độ rng xung
SJMP HALT
N3: JNC HALT
CJNE R7,#0F9H,N4
SJMP HALT
N4: JNC GAN1
CJNE R7,#0F8H,N5
SJMP HALT
N5: JNC HALT
CJNE R7,#0F5H,N6
SJMP HALT
N6: JNC GAN0
SJMP HALT
GAN0: CLR C ;Bit nh
n giá tr ‘0’
SJMP N7
GAN1: SETB C ;Bit nh
n giá tr ‘1’
N7: RLC A

CJNE R0,#7,N8
MOV @R1,A
MOV R0,#0
INC R1
SJMP EXIT
N8: INC R0
EXIT: MOV TH0,#0E4H ;
Đặt li các giá tr sau khi thu 1 bit
MOV TL0,#0A7H
SETB TR0
RETI
HALT: MOV R0,#0 ;Thi
ết lp li các giá tr ban đầu 
;n
ếu bit thu được sai
MOV R1,#20H
MOV B,#0
RETI
T0ISR: CLR TR0 ;D
ng b định thi
CJNE R0,#0,THOAT
CJNE R1,#24H,THOAT
MOV A,20H
CJNE A,#0CH,THOAT ;Ki
m tra m• Sanyo
MOV A,22H
RR A
RR A
RR A ;Tách l
y 5 bit mang tin
MOVC A,@A+DPTR ;Chi
ếu vào b m•
MOV B,#8 ;X
để xut tín hiu ra cng
DIV AB
MOV R0,A
MOV A,#1
MOV R1,B
N9: CJNE R1,#0,N10
SJMP N11
N10: DEC R1
RL A
SJMP N9
N11: CJNE R0,#0,N12
XRL P0,A
SJMP THOAT1
N12: CJNE R0,#1,N13
XRL P1,A
SJMP THOAT1
N13: CJNE R0,#2,THOAT
XRL P2,A
THOAT1: MOV R3,#0FAH

D1: MOV R2,#78H
CPL P0.0
DJNZ R2,$
MOV R2,#78H
CPL P0.0
DJNZ R2,$
MOV R2,#78H
CPL P0.0
DJNZ R2,$
DJNZ R3,D1
THOAT: MOV B,#0
MOV R0,#0
MOV R1,#20H
RETI
ORG 012CH
TABLE: DB 15 ;B
ng m• tham chiếu
DB 1
DB 0
DB 9
DB 0
DB 5
DB 0
DB 20
DB 17
DB 3
DB 19
DB 11
DB 0
DB 7
DB 0
DB 22
DB 16
DB 2
DB 18
DB 10
DB 13
DB 6
DB 0
DB 23
DB 0
DB 4
DB 14
DB 12
DB 0
DB 8
DB 21
DB 0Blog Điện Tử | Tin Học

In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266