Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

October 17, 2011

Mạch VĐK nút bấm + Led 7 Đoạn

Chip giới thiệu cho các bạn mạch quét 8 led & đoạn + nút bấm,Mạch này Chip vẽ mạch nhưng vẫn bị câu dây,bạn nào Pro thì vẽ thử xem na.Hay lắm đó^^

1 GÓC MẠCH NGUYÊN LÝMẠCH IN 

CODE DEMO LẬP TRÌNH

;designer by chipkool

;SV UNETI – DTK3

ORG 00H;code chay demo
MAIN:


KEY0:
            JNB P1.0,KEY0OK
            SJMP KEY1
            MOV R2,#00
LAPY1:
            MOV R1,#00
LAPX1:
            MOV R0,#00
           
KEY0OK:
           
            CALL CTHT
            INC R0
            CALL DELAY1MS
CJNE R0,#61,KEY0OK
            INC R1
CJNE R1,#61,LAPX1
            INC R2
CJNE R2,#25,LAPY1


MOV R0,#100

KEY1:
JNB P1.1,KEY1OK
SJMP KEY0
KEY1OK:
DEC R0
CALL DELAY1MS
CALL CTHT
CJNE R0,#00,KEY1OK

JMP MAIN

CTHT:
MOV R7,#20
QUET:
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.6
CALL DELAY
CLR P3.6
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.7
CALL DELAY
CLR P3.7


MOV A,R1
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.4
CALL DELAY
CLR P3.4
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.5
CALL DELAY
CLR P3.5


MOV A,R2
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.2
CALL DELAY
CLR P3.2
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.3
CALL DELAY
CLR P3.3


DJNZ R7,QUET
RET


MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B


DELAY1MS:
MOV TMOD,#01H
LAPZ:
MOV TH0,#75H
MOV TL0,#30H
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
RET


DELAY:
MOV R1,#20
LAPX:
MOV R2,#50
LAPY:
NOP
NOP
DJNZ R2,LAPY
DJNZ R1,LAPX
RET
ENDDOWLOAD TRỌN BỘ MẠCH ORCAD + PROTUES + MẠCH IN
(Link mediafire)


(Link Ziddu)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog Điện Tử | Tin Học


0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P