Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

October 17, 2011

Mạch VĐK nút bấm + led đơn


MẠCH NGUYÊN LÝMẠCH IN

CODE LẬP TRÌNHORG 00H;Designer By ChipKool - SV UNETI - DTK3

MAIN:

KEY0:;khi nhan nut 0
            JNB P3.0,KEY0OK;thuc hien nut 0
            SJMP KEY1;khong nhan nut 0 thuc hien nut 1
            KEY0OK:
            CALL CTA;chuong trinh led sang chay
KEY1:;khi nhan nut 1
            JNB P3.1,KEY1OK;thuc hien nut 1
            SJMP KEY2;khong nhan nut 1 thuc hien nut 2
            KEY1OK:
            CALL CTB;chuong trinh led 2
KEY2:;khi nhan nut 2
            JNB P3.2,KEY2OK
            SJMP KEY3
            KEY2OK:
            CALL CTC
KEY3:;khi nhan nut 3
            JNB P3.3,KEY3OK
            SJMP KEY4
            KEY3OK:
            CALL CTD
KEY4:;khi nhan nut 4
            JNB P3.4,KEY4OK
            SJMP KEY5
            KEY4OK:
            CALL CTE
KEY5:;khi nhan nut 5
            JNB P3.5,KEY5OK
            SJMP KEY6
            KEY5OK:
            CALL CTF
KEY6:;khi nhan nut 6
            JNB P3.6,KEY6OK
            SJMP KEY7
            KEY6OK:
            CALL CTG
KEY7:;khi nhan nut 7
            JNB P3.7,KEY7OK
            SJMP KEY0;khong nhan nut 7 quay vong nut 0
            KEY7OK:
            CALL CTH
LJMP MAIN;nhay lai vong lap


CTA:;chuong trinh led sang chay

MOV P0,#00H
CALL DELAY
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV R2,#2
CHIP:
MOV A,#10000000B
LAP1:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP1
DJNZ R2,CHIP
RET

CTB:

MOV A,#00H
LAP2:
SETB C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAP2

MOV A,#0FFH
LAP3:
CLR C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAP3
RET


CTC:

MOV R2,#3
CHIP2:
MOV A,#10000000B
LAP4:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP4

MOV A,#00000001B
LAP5:
MOV P2,A
MOV P0,A
RL A
CALL DELAY
CJNE A,#00000001B,LAP5
DJNZ R2,CHIP2
RET


CTD:
MOV R2,#2
CHIP4:
MOV A,#00H
LAP6:
SETB C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAP6

MOV A,#0FFH
LAP7:
CLR C
RLC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAP7
DJNZ R2,CHIP4
RET

CTE:
CALL QUAY
MOV P0,#00000001B
MOV P2,#00000001B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00000011B
MOV P2,#00000011B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00000111B
MOV P2,#00000111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00001111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00011111B
MOV P2,#00011111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00111111B
MOV P2,#00111111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#01111111B
MOV P2,#01111111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
CALL DELAY
RET


QUAY:

MOV A,#10000000B
LAP20:
RR A
MOV P0,A
MOV P2,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP20
RET

CTF:
MOV R5,#5
CHIP5:
MOV P2,#00H
MOV P0,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,CHIP5
RET

CTG:
MOV R2,#3
CHIP6:
MOV A,#01111111B
LAP9:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#01111111B,LAP9
DJNZ R2,CHIP6
RETCTH:
MOV A,#10000000B
LAP21:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP21
MOV P2,#00000001B

MOV A,#10000000B
LAP22:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP22
MOV P2,#00000011B

MOV A,#10000000B
LAP23:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP23
MOV P2,#00000011B


MOV A,#10000000B
LAP24:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP24
MOV P2,#00000111B

MOV A,#10000000B
LAP25:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP25
MOV P2,#00001111B

MOV A,#10000000B
LAP26:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP26
MOV P2,#00011111B

MOV A,#10000000B
LAP27:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP27
MOV P2,#00111111B

MOV A,#10000000B
LAP28:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP28
MOV P2,#01111111B

MOV A,#10000000B
LAP29:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP29
MOV P2,#11111111B
RET

DELAY:;chuong trinh tao tre 0.04s
MOV R0,#200
LOOP1:
MOV R1,#200
LOOP2:
NOP
NOP
DJNZ R1,LOOP2
DJNZ R0,LOOP1
RET
END

Video 

Download Tất cả Mạch ORCAD + PROTUES

(Link Mediafire)


(link Ziddu)
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog Điện Tử | Tin Học.Hi vọng Blog Cung cấp cho các bạn những thứ các bạn cần.Mọi chi tiết góp ý vui lòng commnet bên dưới bài viết này?


1 comments:

Duc Dang said...
14/11/13

bạn ơi có thể cho mình xin file mạch in vẽ trên proteus đc ko? để bít cách nối linh kiện ý

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P