Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

November 21, 2011

Code lập trình C led đơn cơ bản


Hôm nay Chip viết 1 đoạn code lập trình C cơ bản cho led đơn,một số hiệu ứng như nhấp nháy,sáng dần,sáng đuổi,sáng chẵn lẻ,sáng dồn.các bạn tham khảo code rất dễ hiểu,qua đó các bạn có thể tự viết cho mình 1 chương trình 32 led rồi đó,kết hợp các hiệu ứng và port thì rất hay,bạn dùng phần mềm biên dịch keil C tại đây
CODE


/**** Ket noi VDK voi P2,P3 tich cuc am 0 sang 1 tat******/
/*****Designer By Duycoi***************************/
/*****May chuong trinh nay cac ban co the phat trien them,ket hop chung voi nhau se tao nen code led trai tim bang C do,chuc cac ban thanh cong,moi chi tiet lien he0986xxxx*/
#include //khai bao Chip
#include
unsigned int i,j;

/*****chuong trinh tao thoi gian tre******/
void delay(long time)
{
while(time--);
}


/****Chuong trinh nhap nhay led******/
void nhapnhay(void)
{
            for(i=1;i<8;i++)
            {
            P2=P3=0xff;//cac led tat het
            delay(25000);//delay1s
           P2=P3=0x00;//cac led sang het
            delay(25000);//delay1s
            }
}


/****Chuong trinh sang dan  led******/

void sangdan(void)
 {
            unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,
            0x80,0x00};//ma tuong duong 11111110,11111100,11111000,11110000,
                                                             11100000,11000000,10000000,00000000
            P2=P3=0xff;// tat het cac led
            for(i=0;i<8;i++)
            {
            P2=M[i];//lay gia tri trong mang M
            P3=M[i];
            delay(25000);
            }

}

/****Chuong trinh sang duoi led******/

void sangduoi(void)
 {
            unsigned char M[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                                               //ma led 11111110,11111101,11111011,11110111,
                                                             11101111,11011111,10111111,01111111
            P2=P3=0xff;
            for(i=0;i<8;i++)
            {
            P2=M[i];
            P3=M[i];
            delay(25000);
            }

}
/****Chuong trinh sang chan le led******/

void chanle(void)
{
            for(i=1;i<8;i++)
            {
            P0=P1=P2=P3=0xAA;//1010
            delay(25000);
            P0=P1=P2=P3=0x55;//0101
            delay(25000);
            }
}
/****Chuong trinh sang don led******/

void sangdon(void)
{
unsigned char M[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
                  0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f,0x3f,
                                                  0x3e,0x3d,0x3b,0x37,0x2f,0x1f,
                                                  0x1e,0x1d,0x1b,0x17,0x0f,
                                                  0x0e,0x0d,0x0b,0x07,
                                                  0x06,0x05,0x03,
                                                  0x02,0x01};
   P0=P1=P2=P3=0xff;
 for(i=1;i<8;i++)
 {
  P2=M[i];
  P3=M[i];
  delay(25000);
  }
}


void main(void)//bat dau chuong trinh chinh
{
while(1)
            {
            nhapnhay();//ham ctrinh con nhap nhay
            sangdan();//ham chuong trinh con sang dan
            sangduoi();//ham chuong trinh con sang duoi
            chanle();//ham chuong trinh con sang chan le
            sangdon();//ham chuong trinh con sang don
            }
}

(tất cả file)


Blog Điện Tử | Tin Học

1 comments:

Hòa Phan Văn said...
8/2/13

mỗi đoạn code anh có thể cho clip để dễ hình dung dc ko ạ. em nhìn như thế đôi chỗ chẳng hiểu gì hết ạ

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P