Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 18, 2012

Chương trình Delay 1S dùng timer.


Chương trình mẫu:
BIEN_GIAY    EQU    R2    
    ORG     000H
    JMP      MAIN
    ORG     00BH
    JMP      NGAT_T0
MAIN:
    MOV     TMOD,#01H
    MOV     TH0,#HIGH(-50000)
    MOV     TL0,#LOW(-50000)
    CLR      TF0
    SETB    TR0
    MOV     IE,#82H
LOOP:
    MOV     BIEN_GIAY,#0
    MOV     P0,#0FFH                  ;LED TAT
    CJNE    BIEN_GIAY,#20,$        ;50000 x 20 = 1000 000us = 1s
    MOV     BIEN_GIAY,#0
    MOV     P0,#00H                     ;LED SANG
    CJNE    BIEN_GIAY,#20,$
    JMP      LOOP
;*******************************************
NGAT_T0:
    MOV    TL0,#LOW(-50000)
    MOV    TH0,#HIGH(-50000)
    INC       BIEN_GIAY
RETI
END


Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P