Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 19, 2012

Chương trình điều khiển 16 LED sáng dần.

 ORG    000H
MAIN:
    MOV    P0,#0FFH        ;8 LED P0 TAT
    MOV    P2,#0FFH        ;8 LED P2 TAT
LOOP:    CALL    DELAY
    MOV    A,P0
    CLR    C
    RLC    A
    MOV    P0,A
    MOV    A,P2
    RLC    A
    MOV    P2,A
    JC    LOOP
    JMP    MAIN
;**************************************CHUONG TRINH CON DELAY
DELAY:
        MOV    R0,#0FFH
DEL: MOV    R1,#0FFH
        DJNZ    R1,$
        DJNZ    R0,DEL   
RET
END

(28.46kB)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn: www.sangthai.com.vn

2 comments:

cutu said...
10/11/12

code này hình như không chạy thì phải???

Chip Kool said...
10/11/12

em tải file về biên dịch mà không chạy..báo lỗi ở đâu em..:-z

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P