Chương trình điều khiển LCD 16x2. ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Chương trình điều khiển LCD 16x2.Chương trình mẫu

RS    BIT     P2.0
EN    BIT    P2.1
;*************************************************
;===================================
;*************************************************
    ORG      000H
    CLR       EN            ;LCD KO DUOC GIAO TIEP VDK
    CALL     KHOITAO_LCD
;++++++++++++++++++++++++++
    MOV     R0,#0
    MOV     DPTR,#STRING1
LOOP1:    
    MOV      A,R0
    MOVC    A,@A+DPTR
    CALL     WRITE_DATA
    INC        R0
    CJNE     R0,#15,LOOP1
;++++++++++++++++++++++++++
    MOV      A,#0C0H
    CALL     WRITE_COMMAND    ; DUA CON TRO LCD VE DAU DONG THU 2
    MOV     R0,#0
    MOV     DPTR,#STRING2
LOOP2:   
    MOV      A,R0
    MOVC    A,@A+DPTR
    CALL     WRITE_DATA
    INC       R0
    CJNE    R0,#21,LOOP2
    JMP      $
;*************************************************
KHOITAO_LCD:
    MOV      A,#38H                      ;KHOI TAO HANG 1 + 2
    CALL     WRITE_COMMAND
    MOV      A,#38H                      ;KHOI TAO HANG 1 + 2
    CALL     WRITE_COMMAND
   
    MOV     A,#0CH                       ;BAT MAN HINH LCD
    CALL    WRITE_COMMAND  
    MOV     A,#01H                        ;XOA MAN HINH LCD
    CALL    WRITE_COMMAND
RET
;*************************************************
WRITE_COMMAND:
    MOV      P0,A
    CLR       RS                             ;DU LIEU DUA VAO THANH GHI LENH LCD
    SETB     EN
    CLR       EN
    CALL     DELAY_41ms
RET
;*************************************************
WRITE_DATA:
    MOV      P0,A
    SETB     RS
    SETB     EN
    CLR       EN
    CALL     DELAY_100us
RET
;*************************************************
DELAY_41ms:
    MOV     50H,#41
DEL:   
    MOV     51H,#100
    DJNZ     51H,$
    DJNZ     50H,DEL
RET
;*************************************************
DELAY_100us:
    MOV    50H,#100
    DJNZ    50H,$
RET
;*************************************************
STRING1: DB  '     Welcome   '
STRING2: DB  'sangthai.com.vn'
END


(25.73kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn: www.sangthai.com.vn
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266