Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 19, 2012

Chương trình điều khiển LED ma trận 8x8.Chương trình mẫu:
ORG    000H
    MOV        R2,#0FEH    
MAIN:
    MOV        DPTR,#BITMAP
X1:    
    MOV        A,#0
    MOVC      A,@A+DPTR
    MOV        P0,A
    MOV        P2,R2
    CALL        DELAY
    MOV        P2,#0FFH        ;CHONG LEM
    INC          DPTR
    MOV        A,R2
    RL           A
    MOV       R2,A
    CJNE      A,#0FEH,X1
    JMP       MAIN
;******************************************
DELAY:
    MOV    R7,#200
    DJNZ    R7,$
RET
;******************************************
BITMAP:
DB    0F8H,24H,22H,21H,21H,22H,24H,0F8H
ENDNguồn: www.sangthai.com.vn

3 comments:

Trần Quang said...
27/3/14

Chip ơi giúp mình về cái mạch tự động tắt đèn ngủ với

Chip Kool said...
28/3/14

Post nhầm box xóa đấy nhé, còn mạch tự động bật tắt đèn đơn giản mà..có post lên web echipkool.com rồi bạn tìm chỗ mạch điện cơ bản là có

hung tran said...
27/11/14

cái này mà làm thành mạch thực có cần gắn thêm linh kiện gì không chip

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P