Đèn giao thông ngã 4 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Đèn giao thông ngã 4Chương trình mẫu:

;*****************************************************
;Chuong trinh dieu khien den giao thong
;*****************************************************
BGIAY       EQU    R2
GIAY         EQU    R3
X1_D2        EQU    01111011B
V1_D2       EQU    10111011B
D1_X2        EQU    11011110B
D1_V2       EQU    11011101B
D1_D2       EQU    11011011B
;*****************************************************
    ORG    000H
    JMP     MAIN
    ORG    00BH
    JMP     NGAT_T0
MAIN:
    MOV    TMOD,#01H            ;T0 CHAY XUNG NOI, MODE1        
    MOV    TL0,#LOW(-50000)
    MOV    TH0,#HIGH(-50000)
    CLR     TF0
    SETB   TR0
    MOV    IE,#82H                  ;T0 DUOC PHEP NGAT KHI TRAN
    MOV    BGIAY,#0
;======================================
TD: MOV    GIAY,#10
    MOV     P0,#X1_D2
    CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN X1 + V2 SANG 10s.
    MOV     P0,#V1_D2
    MOV     GIAY,#3
    CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN V1 + D2 SANG 3s.
    MOV     P0,#D1_D2
    MOV     GIAY,#5
    CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN D1 + D2 SANG 5 GIAY   
    MOV     P0,#D1_X2
    MOV     GIAY,#15
    CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN D1 + X2 SANG 15s.
    MOV     P0,#D1_V2
    MOV     GIAY,#3            
    CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN D1 + V2 SANG 3s.
    MOV     P0,#D1_D2
    MOV     GIAY,#5
    CJNE    GIAY,#0FFH,$            ;CHO DEN D1 + D2 SANG 5 GIAY
    JMP      TD
;*****************************************************
NGAT_T0:
    MOV     TL0,#LOW(-50000)
    MOV     TH0,#HIGH(-50000)
    CLR      TF0
    INC       BGIAY
    CJNE    BGIAY,#20,EXIT1       ;20  x 50ms = 1000ms = 1s
    MOV     BGIAY,#0
    DEC      GIAY
EXIT1:
RETI
END

(33kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn: www.sangthai.com.vn
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266