Đồng hồ số dùng timer tạo thời gian trễ. ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Đồng hồ số dùng timer tạo thời gian trễ.


Chương trình mẫu:

GIAY      EQU    R2
PHUT     EQU    R3
GIO        EQU    R4
BIEN_GIAY    EQU    R5
    ORG    000H
    JMP    MAIN
    ORG    00BH    
    JMP    NGAT_T0
MAIN:    
    MOV    TMOD,#01H
    MOV    TH0,#HIGH(-50000)
    MOV    TL0,#LOW(-50000)
    CLR    TF0
    SETB    TR0
    MOV    IE,#82H
LOOP:
    MOV    GIO,#0
X4:    MOV    PHUT,#0
X3:    MOV    GIAY,#0
X2:    MOV    BIEN_GIAY,#0
    CALL    HEX_BCD
    CALL    BCD_7DOAN
X1:    CALL    HIENTHI
    CJNE    BIEN_GIAY,#20,X1
    INC    GIAY
    CJNE    GIAY,#60,X2
    INC    PHUT
    CJNE    PHUT,#60,X3
    INC    GIO
    CJNE    GIO,#24,X4
    JMP    LOOP
;*********************************************
NGAT_T0:
    MOV    TL0,#LOW(-50000)
    MOV    TH0,#HIGH(-50000)
    INC    BIEN_GIAY
RETI
;*********************************************
HEX_BCD:
    MOV     A,GIAY
    MOV     B,#10
    DIV       AB
    MOV    10H,B            ;LUU SO HANG DV GIAY
    MOV    11H,A              ;LUU SO HANG CHUC GIAY
  
    MOV    A,PHUT
    MOV    B,#10
    DIV       AB
    MOV    12H,B            ;LUU SO HANG DV PHUT
    MOV    13H,A            ;LUU SO HANG CHUC PHUT
    MOV    A,GIO
    MOV    B,#10
    DIV       AB
    MOV    14H,B        ;LUU SO HANG DV GIO
    MOV    15H,A        ;LUU SO HANG CHUC GIO
RET
;*********************************************
BCD_7DOAN:
    MOV    DPTR,#MA7DOAN
    MOV    R0,#10H        
    MOV    R1,#20H
GM1: MOV    R6,#2
GM2: MOV    A,@R0
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV    @R1,A
    INC      R0
    INC      R1
    DJNZ    R6,GM2
    MOV    @R1,#0BFH
    INC       R1
    CJNE    R0,#16H,GM1
RET
;*********************************************
HIENTHI:
    MOV     R0,#20H
    MOV     A,#80H
HT: MOV   P0,@R0
    MOV     P2,A
    CALL    DELAY
    MOV     P2,#00H        ;CHONG LEM
    INC       R0
    RR        A
    CJNE    A,#80H,HT
RET
;*********************************************
DELAY:
    MOV    R7,#0FFH
    DJNZ    R7,$
RET
;*********************************************
MA7DOAN:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END

(30.34kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn: www.sangthai.com.vn
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266