2- Mạch nạp tự động dùng Thisito và Transitor3- Một số mạch đo cảnh báo mức điện cho ắc qui 12 VDC dùng LED


4- Mạch nạp điện cho Pin LITHIUM bằng nguồn ắc qui 12 VDC(Có thể ứng dụng để lắp mạch nạp di động bằng nguồn ắc qui trên xe hơi)

5- Mạch nạp tự ngắt 


6- Mạch nạp tự ngắt sử dụng transtor NPN
Gồm 3 transitor kênh N. 2 biến trở và điện trở.

Khi chiết áp P1(10k) có giá trị cực đại
tức là từ (6.8k đến 10k) dòng nạp không có. Khi ta điều chỉnh P1 với một
giá trị nhỏ hơn giá trị max thì lúc này ta có dòng nạp theo ý muốn (P1
nhỏ nhất ứng với dòng nạp là lớn nhất.
Hai transitor T1 và T2 loại NPN được mắc
theo kiểu Darlington. Khi điều chỉnh P1 lúc này kích mở hai transitor
T1 và T2 mở cho dòng nạp đi qua và acquy được nạp.
Đối với chiết áp P2 thì điều chỉnh để
khống chế mức nạp cho acquy. Trong quá trình acquy đang nạp thì T3 không
làm việc vì mức điện áp vào cực bazo ở chế độ đóng
Khi acquy đã được nạp đầy, Transitor T3
được làm việc dòng điện qua T3 làm cho T1 v à T2 đóng (Vì điện áp không
qua chân B của T1 mà T3 mở sẽ cho dòng điện xuống đất). Khi đó không có
dòng nạp qua acquy và acquy đã được đầy.
Còn D6 bảo vệ điện áp ngược cho acquy
hay khi mác acquy nhầm không ảnh hưởng gì đến mạch. Để an toàn hơn là
các pác nên mắc cái cầu chỉ để đảm bảo hơn. Khi mắc nhầm thì Cầu chì này
tự ngắt.
Cầu nắn điện gồm các D1 đến D4 và Transitor T2 cần được tản nhiêt.
Điện trở R1 (0.5) dùng dây mangan có
đường kính là 1mm quấn vào ông dây cách điện có đường kính 1mm quần vào
ống cách điện có đường kính từ 25mm đến 30mm. khoảng từ 6 đến 8 vòng
(Chú ý cần đo dòng điện trước khi mắc)
Về nguồn chỉnh lưu ta cần lấy điện 20V ( Đây là không phải hẳn là điện 1 chiều điện nhấp nhô để nạp cho acquy nhanh).
Biến áp loại lõi có thiết diện là 10Cm2:
+ Cuộn dây thứ cấp (220V) quấn 5 đến 7 vòng/vôn, dây có đường kính : 0.45 - 0.6mm bằng dây đồng cách điện.
+ Cuộn thứ cấp lấy ra 20V quấn 6.3
vòng/vôn, dây có đường kính 1.8 - 2mm bằng đồng cách điện. Cách điện tốt
cuộn thứ cấp và sơ cấp