Hướng dẫn làm mạch đồng hồ thời gian thực ds1307 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Hướng dẫn làm mạch đồng hồ thời gian thực ds1307Chip thấy nhiều bạn rất thích làm một mạch đồng hồ thời gian thực GIỜ - PHÚT - GIÂY nhỏ nhắn để ở bàn học, nên hôm nay chip sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nào biết hoặc chưa biết tí gì cũng có thế làm cho mình một mạch để chơi cho vui.

Qua bài này.bạn nào làm tốt sẽ có thêm mạch chạy Ngày Tháng Năm - Giờ Phút Giây cho các bạn làm.

P/S:Mạch này là của 1 bạn Đức Hệ ..Chip down về nhưng họ giữ bí mật không chia sẻ code đọc nên chip tiện thể lấy file mạch in làm rồi Test luôn code của chip vào chạy lại ngon...Nên sẽ Source Open cho tất cả các bạn ^^"


Xem video Mô phỏng

Xem video mạch làm thật

Bước 1: Chuẩn bị mua linh kiện

-Chip AT89C52
-IC DS1307
- 2 tụ hóa 10uF 
- 1 tu hóa 470uF
-4 tụ gốm 33pF
-1 thạch anh 12Mhz
-1 thạch anh 32Mhz
-1 Đế Chip 40 chân
- 1 đế ic 8 chân
-1 đế pin 3v
- 1 pin 3v
-4 nút bấm nhỏ
-10 điện trở 1k
-4 điện trở 10k
- 5 trở 100R
- 5 trở 330R
-4 led báo nút bấm + Hz
- 1 LM7805
- 1 trở băng 103
-6 tranzitor C1815
- 6 led 7 đoạn Anode chung loại bé có 10 chân 2 hàng..riêng từng con..

Đế chip 40 chân
Led 7 đoạn anode chung
Chip At89C52
DS1307
Thach anh 12Mhz
Thach anh 32Mhz
Đế Pin 3V
Pin 3VLed báo nguồn và trạng thái nút bấm  
Kết cấu led
Tụ hóa 10uF - 100uF
LM7805
Tụ gốm 33pF
Trở băng 103
Bước 2: Làm mạch in - Sẽ có 2 loại mạch in :

- Loại 1: Chip sẽ dùng mạch của người khác designed để hướng dẫn các bạn làm, vì chip làm thử chạy ổn.Nhưng không có chức năng báo thức.
- Loại 2: Mạch Chip designed sẽ có thêm chức năng hẹn giờ.( Chip vẽ xong rồi nhưng đang thêm phần hẹn giờ)Giờ chip sẽ tạm thời hướng dẫn các bạn làm mạch Loại 1.Đây là hình ảnh mạch sau khi làm xong và test thử

Các bạn download mạch in sau về đem in ở quán..Chú ý in lên giấy thủ công cho dễ là mạch..(Mạch in)

♥ Cách làm mạch in cho Member mới Tại Đây:
Sau khi làm xong mạch in là công đoạn gắn linh kiện lên không như các mạch Trái Tim hay Cube không phải câu dây..Bài này sẽ phải câu dây..Các bạn học dần rồi sau này làm những mạch khác của chip..Chip khỏi hướng dẫn...^^"

Mach Nguyên mẫu

Mach CHip chú thích cho các bạn hiểu người người biết lắp..nhà nhà biết lắp..^^

1- là nguồn cấp sạc điện thoại hoặc Pin 9V Bạn nào muốn dùng biếp áp mà đầu ra 5v 1 chiều đảm bảo bị nháy..nên lắp thêm con tụ như hình cuối cùng.
2- pin 3V 
3-Lm7805
4-Thạch anh 32Mhz
5-tụ gốm 33pF
6- nút bấm - Các bạn chú ý..Nút bấm 4 chân..kiếm cái led và cục pin con thở nối nó vào 2 đầu..2 đầu nào bấm mới sáng là 2 đầu hở và nối nó chúi xuống.
7- led báo nút bấm..nếu bạn nào lắp sai nút bấm//cắm nguồn led sáng luôn.nên rút nút bấm ra cắm lại
8- trở 1k cho nút bấm
9-2 chân nút bấm reset mạch lúc bị đơ
10-thạch anh 12Mhz
11-tụ gốm 33pF
12-trở 330R cho led nháy
13-- led
14- trở 100 R
15-Trở băng 103
16-trở 1k
17-trở 10k
18- DS1307
19- tranzitor C1815

Chú ý: Những đường màu xanh tím chính là vị trí những dây câu câu có nghĩa là móc nó trên..dùng chân con trở cắt đứt ấy nối nó như hình sau:

Đặc biệt nên câu hết các dây mới được lắp linh kiện.Nhìn hình sau cho chuẩn nhé các tình yêu.


Đối với những bạn mới làm quen câu dây..không nên gắn trực tiếp led 7 đoạn lên mạch..mà mua thêm Jump cắm cái sau đó cắm nó vào chân mạch..còn led 7 đoạn gắn lên.con led nào die thì rút ra cho nhanh..Nói chung vài chục năm mới chết led.

Đối với mạch in này: Muốn làm thành công nhanh thì lắp khối led hiển thị trước ( Chú ý câu hết các đương dây, sau đó khoan mé led 7 thanh rồi hàn, hàn cực cẩn thận bằng hàn mũi nhỏ càng tốt sẽ không bị dính )
Sau khi hàn xong..bắt đầu kiểm tra tín hiệu led bằng cách dùng đồng hồ vạn năng mở thang đo x10 chấn chân đen vào chân ra chung nguồn của led 7 thanh( tra google) chân đỏ đồng hồ quẹt qua các tín hiệu a,b,c,d,e,f kiểm tra xem chập không? như vậy là gần thành công rồi..sau đó lắp các linh kiện đúng chiều..Lắp nút bấm hết sức cẩn thận, lắp phải đúng chiều led báo nút bấm ko sáng..khi đã ok hết nạp ic gắn vào mạch. Đó là kinh nghiệm làm mạch thật của chip.


Bước 3: Nạp IC 89C52 - Có 2 loại code nạp vào Chip 89c52

- Loại 1: Code này chỉ có file Hex - Nghĩa là nạo xong rồi vứt đấy chẳng phát triển thêm VD như hẹn giờ hay là cho bạn nào làm Đồ Ăn phát triển
(Hex)
-Loại 2: Code chip thiết kế lại chạy ổn định ngon lành hơn..và  Chip sẽ nâng cấp lên thêm hẹn giờ cho nó hay ho.Code này mở các bạn down về đọc thoải mái.
( Full Source Open)
Sau khi xong mạch..Tìm cách nạp IC các bạn ra quan Quảng cáo led nhờ họ nạp hộ hoặc là mang Lên TP Nam Định Chip Nạp Free ^^
Khi nào có thêm Hẹn giờ Chip sẽ Up lên.

Bước 4:Nối nguồn - chạy mạch

Chúc các bạn thành công.
( Full Tất Cả)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download


//DONG HO SU DUNG TIMER  BLOG DIEN TU - TIN HOC EDIT By ChipKool.net
//PHAN CUNG: 89c51;  THACH ANH: 12MHZ ;
//SU DUNG 6 LED 7 DOAN GIO : PHUT : GIAY
 
/************KHAI BAO THU VIEN, DINH NGHIA********************************************* ***********/
#include
 
#define Set_key P3_4
#define Up_key  P3_5
#define Dw_key  P3_6
#define SDA P1_1
#define SCL P1_0
#define DS1307_ID 0xD0
#define SEC 0x00
#define  MIN 0x01
#define HOUR 0x02
//#define DATE 0x04
//#define MONTH 0x05
//#define YEAR 0x06
 
/************KHAI BAO BIEN, MANG...******************************************* ********************/
unsigned char led7_data[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; //Decimal to Led7seg
unsigned char t_view,time,index,F_set,B_nhay,get_t ;
unsigned char hour,sec,min;
 
/************KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON*********************************************** ********/
void set_main(void);  // Chuong trinh khoi tao main
void setup_timer(void);  // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
void delay(unsigned int time); // Delay
void Fix_time(void);  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
void Keypad(void);  // Kiem tra xu ly phim nhan.
void T1_ISR(void);  //ngat timer 1 phuc vu nhay led
void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led
 
/************CAC CHUONG TRINH CON*********************************************** ******************/
// FOR I2C
/************************************************** *********************/
 
void I2C_start(void)
{
SCL  = 1;  SCL = 0;
SDA = 1;  SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0; delay(2);
SCL = 0; delay(2);
}
void I2C_stop(void)
{
SCL = 1;  SCL = 0;
SDA = 0;  delay(2);
SCL = 1;  delay(2);
SDA = 1;
}
bit I2C_write(unsigned char dat)
{
unsigned char i;
for (i=0;i<8 -1="" 0-="" 0="" 0x0f="" 0x80="" 1:0="" 1="" 7seg="" acknowledge="" addr="" address="" amp="" ang="" bcd="" bien="" bit="" bus="" byte="" char="" che="" check="" chinh="" chuong="" clear="" co="" connect="" cua="" dat="" data="" delay="" do="" ds1307="" ds1307_get="" ds1307_write="" duoc="" ea="1;" et0="1;" et1="1;" et_key="" f_set="" fix_time="" for="" gia="" giay="" gio="" hex="" hieu="" hour="23;" i2c="" i2c_read="" i2c_start="" i2c_stop="" i2c_write="" i="0;i<8;i++)" iam="" if="" in="" int="" keep="" keypad="" khoi="" kiem="" led="" loop="" main="" min="59;hour--" nhan.="" nhan="" on="" p0="0x00;" p1="0xFF;" p2="0x00;" p3="0xFF;" phim="" phut="" ram="" rd_bit="" read="" receive="" request="" ret="" return="" scl="" sda="(dat" sec="59;min--;}" set="" set_main="" setup="" setup_timer="" start="" tao="" temp="dat" tf0="0;" tf1="0;" th0="-1000/256;" th1="0x3C;" time--="" time="" timer0="" timer1="" timer="" tl0="-1000%256;" tl1="0xAF;" tmod="0x11;" to="" tr0="1;" tr1="1;" tra="" tri="" trinh="" tu="" unsigned="" va="" void="" while="">2
if(F_set==4) {F_set=0;
DS1307_Write(0x02,hour);
DS1307_Write(0x01,min); }
}
if(F_set==1){  //Tang hoac giam phut neu F_set = 1
if(!Up_key) hour++;
if(!Dw_key)  hour--;
}
if(F_set==2){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) min++;
if(!Dw_key) min--;
}
if(F_set==3){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) sec++;
if(!Dw_key) sec--;
}
Fix_time();  //kiem tra tran so
delay(20000);
}
void T1_ISR(void) interrupt 3 //ngat timer 1 chay dong ho
{
TR1=0;
TF1=0;
TH1=0x3C; // nap lai gia tri cho thanh ghi
TL1=0xAF;
time++;
if(time==10)
{time=0; B_nhay++; get_t=1;
if(B_nhay==2)
B_nhay=0;
}
TR1=1;
}
/*************************************/
void T0_ISR(void) interrupt 1  // Dung ngat timer 0 de quet led
{
TR0=0;
TF0=0;
TH0=0xfc;//-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
TL0=0x18;//-1000%256;
index++;
//giay
if(index==1)
{
if(F_set==3 && B_nhay==1){index++;  index++;}
else
{
t_view=sec; //sec;
P2=0xff;
P0=0x20;//00100000
P2=led7_data[t_view%10];  }}  //lay so du sau khi chia 10
 
if(index==2)
{
P2=0xff;
P0=0x10;//00010000
P2=led7_data[t_view/10]; } //xuat gia tri hang chuc
//phut
if(index==3){
if(F_set==2 && B_nhay==1){index++;  index++;}
else
{  t_view=min;
P2=0xff;
P0=0x08;//00001000
P2=led7_data[t_view%10];  }}
 
if(index==4)
{ P2=0xff;
P0=0x04;//00000100
P2=led7_data[t_view/10];  }
//gio
if(index==5) {
if(F_set==1 && B_nhay==1){index=0;}
else
{ t_view=hour;
P2=0xff;
P0=0x02;//00000010
P2=led7_data[t_view%10];  } }
 
if(index==6)
{ P2=0xff;
P0=0x01;//00000001
P2=led7_data[t_view/10];
index=0;  }
TR0=1;
}
/************CHUONG TRINH CHINH********************************************* **********************/
void main()
{
set_main();
time=index=0;
hour=0;
min=0;
sec=0;
F_set=0;
get_t=0;
setup_timer();
while(1)
{
Keypad();
 
if(F_set==0)
{
if(get_t == 1)
{
get_t = 0;
sec = DS1307_get(SEC);
min = DS1307_get(MIN);
hour = DS1307_get(HOUR);
 
}
}
}
}


Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

160 comments

Click here for comments
19/3/13 ×

Cảm ơn sự chia sẻ của chip. Chúc chip luôn thành công trong cuốc sống.

Reply
avatar
19/3/13 ×

Cảm ơn sự chia sẻ của chip. Chúc chip luôn thành công trong cuốc sống.

Reply
avatar
Chip Kool
admin
19/3/13 ×

éc...comment cho 2 phát cuốc sống...@-):-O

Reply
avatar
DanhQuan
admin
19/3/13 × This comment has been removed by the author.
avatar
DanhQuan
admin
19/3/13 ×

Sack. Thấy nhớ Bạn Chip quá. Máy ngày blog đóng cửa mình ko còn biết chia sẻ với ai. Cậu có thể cho tớ vào nhóm cộng tác viên đc ko. Tớ vẽ mạch bằng proteus tương đối chắc. Mình muốn training với những mạch khác nhau để có thể giúp đỡ các bạn khác vừa để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình ^^
Ak mà tài liệu dịch osciloper mình dịch xong rồi. Sẽ chỉnh sửa để gửi qua mail cho cậu sớm nhất ^^

Reply
avatar
duc tran
admin
20/3/13 ×

Mạch này chạy thời gian thực, nhưng độ chuẩn ko cao chipcool à, chạy 1 ngày chậm tới khoảng mấy s đó. Mình làm rồi, mạch tuy ít linh kiện nhưng sai số quá.....

Reply
avatar
20/3/13 ×

thanks chip.hay đấy

Reply
avatar
Chip Kool
admin
20/3/13 ×

@DanhQuanOk..Bạn Danh Quan gửi địa chỉ gmail để Chip kích hoạt nick tham gia viết bài..Nhưng tối chip mới ol được..vì chiều đi học thêm..hic

Reply
avatar
Chip Kool
admin
20/3/13 ×

@duc tranChào bạn...Chip chưa biết bạn làm mạch ntn..nhưng mạch chip làm chạy 1 tuần mới sai 1 giây nhé..bạn biết tại sao ko..do con DS là chủ yếu đó.

Reply
avatar
dai nguyen
admin
20/3/13 ×

chip oi..mình muốn điều chỉnh đúng giờ thực tế thòi phải làm sao

Reply
avatar
Chip Kool
admin
20/3/13 ×

Sau khi nạp code xong..gắn chip 89C vào mạch..gắn IC DS1307 vào mạch..gắn PIn 3V mạch sẽ chạy sai..có khi ko chạy..vì chưa set lại Giờ - Phút - Giây cho lần đầu tiên..bạn chỉ việc chọn nút Set tính từ tay trái sang phải..nhấn chọn thay đổi 2 led giờ đến 2 led phút đến 2 led giây thì nhấn tiếp nút giữa hoặc nút phải để điều chỉnh thời gian giây trong 0 <<59 nhé..sau đó đợi 3s để mạch khởi tạo chạy..sau đó dù mất điện..cắm vào vẫn chạy đều.:)

Reply
avatar
mrsu
admin
22/3/13 ×

A chip vẽ mạch mà linh kiện dán hết đằng sau. Chỉ có led đằng trước đc k? Như thế nhìn sẽ đẹp hơn. Mà sắp có mạch chạy cả ngày tháng năm chưa a?

Reply
avatar
van hai
admin
22/3/13 ×

a Chip seach em cái file layout, em chỉnh xài led to hơn để dễ nhìn

Reply
avatar
23/3/13 ×

mạch này đã làm ui,chạy rất ổn định lại nhỏ gọn,đơn giản, các bạn nào thích nên làm thử

Reply
avatar
Anonymous
admin
23/3/13 ×

chờ mạch hẹn giờ của Bạn chip

Reply
avatar
Tran Viet
admin
24/3/13 ×

chip co link facebook không

Reply
avatar
Than Tran
admin
24/3/13 ×

thanks chip nha, bua truoc lam mach loa chay ngon lanh,de vai pua nua lam mach nay xem sao. unikey bi loi, chip thong cam nha..

Reply
avatar
Than Tran
admin
24/3/13 ×

thanks chip nha, bua truoc lam mach loa chay ngon lanh,de vai pua nua lam mach nay xem sao. unikey bi loi, chip thong cam nha..

Reply
avatar
anhtuan anh
admin
26/3/13 ×

hai con tro gan tu 10uf la gia tri bao nhieu vay chipp..a ghi cho ro..hic..e k thay gia tri no dau het

Reply
avatar
Chip Kool
admin
26/3/13 ×

2 con trở đó là 1k nhé

Reply
avatar
anhtuan anh
admin
26/3/13 ×

cang qua anh oi..em dug nguon bien the k dung pin...dung con diode cau 50v 1a de chinh luu dong 1 chieu...co them 1 tu. 10uf nua....dong qua k biet du k..nhung mach e 6 con led 7doan sang het..k nhay...nhan nut chinh gio, phut, giay, thi den led bao k nhay...led 7doan k co hieu ung gi..a giup e vs..cang thang?

Reply
avatar
Chip Kool
admin
27/3/13 ×

Vấn đề của bạn là như sau..Bạn dùng nguồn biến thế nên là biến thế 6 -12 v qua cầu chỉnh lưu..nhưng phải có 1 con tụ 1000uF/16v lọc phía đầu của Lm7805..sau đó nối thêm con tụ 470uF/16v sau con Lm7805..tình trạng sáng hết hoặc nhấp nháy sẽ hết..dòng cao quá sẽ làm chip treo led 7 đoạn sáng hết...

Reply
avatar
anhtuan anh
admin
27/3/13 ×

vay nhu the sao a k lam layout co them may con do cho a e do nhuc dau..du sao ai cung dung bien the het..ma con tu 470uf mau den ben phai? cua mach minh dung 50v dc k a...con mau den tren mach cua a do'''....

Reply
avatar
anhtuan anh
admin
27/3/13 ×

hic..e chiu roi,,,lam mai roi ma k chay..cat het linh kien mai mot cho a chip thiet ke lai lam cho chac...mach nay duong mach nho...han\ kho qua troi...cau day nhieu qua hoa ca mat...a chip thiet ke lai thi lam sao cho no it cau^ day..cho a e do? kho?...

Reply
avatar
Chip Kool
admin
27/3/13 ×

Phiên bản mới Chip thiết kế ít câu dây, đường mạch đẹp ko đứt..mạch chạy rất ngon..đang test thêm chế độ hẹn giờ..

Reply
avatar
anhtuan anh
admin
27/3/13 ×

khi nao xuat ban vay chipp..co gang tets cang nhanh cang tot
nha

Reply
avatar
Anonymous
admin
29/3/13 ×

bạn chip ơi cho mình hỏi mạch đồng hồ trên thì cực của tran mắc thế nào vậy.C nối chung .cực E nối vcc led 7 đoạn và cực B nối với vdk phải ko chip.Mong bạn giúp đỡ.

Reply
avatar
Chip Kool
admin
30/3/13 ×

Chuẩn mèn không cần chỉnh..đúng như bạn nói nhé:)

Reply
avatar
30/3/13 ×

Chíp ơi cho em xin Nguyên lí Hoạt động chi tiết của mạch đc không.Em muốn hiểu bản chất và tự tay làm. Em cảm ơn nhiều !
Gmail: Singulartn@gmail.com

Reply
avatar
Tran Viet
admin
30/3/13 ×

chip có thể up chương trình lập trình đầy đủ của mạch này không?(trước khi xuát ra file .hex ấy)

Reply
avatar
Anonymous
admin
1/4/13 ×

chip ơi! mình đã làm xong mạch rồi.Chạy rất good nhưng khi mình lắp 2 led đơn mắc song song thay 1 cổng led 7 đoạn đó thì led hơi mờ .Chip có thể giúp đỡ làm sao để led nó sáng mạnh chút được ko.(2 led là 1 cổng thì cần 14 led để thành 1 con 7 đoạn.)Nói vậy ko biết chip hiểu ko nữa :)

Reply
avatar
Anonymous
admin
2/4/13 ×

chip ơi.bạn cho tớ hỏi vì sao minh chon transistor loại đó vậy bạn cho mình biết cách chon linh kiện trong mạch được k

Reply
avatar
Anonymous
admin
2/4/13 ×

chip chỉ cho mình cách vì sao chon linh kiện như transistor và mấy con tụ kia nưa nha co gì bạn chỉ minh nha bạn bạn gửi qua địa chi mail: minhtri097@gmail.com nha thanks nhiều

Reply
avatar
2/4/13 ×

Chip ơi.. con tụ hóa hàn dưới mạch xanh xanh kia trị số là bao nhiêu vậy chip.. mình đang làm nên cần gấp... mong chip giúp đỡ ạ..

Reply
avatar
Tran Viet
admin
2/4/13 ×

Chip cho xin sơ đồ mô phỏng bằng proteus hoặc orcad đươc không ah.em muốn tìm hiểu nguyên lí cua mach.mail: Vietran2708@gmail.com

Reply
avatar
Tran Viet
admin
2/4/13 ×

a Chip có sơ đồ nguyên li mạch nay không ah,cho em xin với

Reply
avatar
5/4/13 ×

Chip ơi.. sao mình làm xong hết mọi thứ rùi.. cắm điện thì nó không chạy. có mỗi cái đèn led nháy là sao nhỉ.. ấn reset cũng không đc :((

Reply
avatar
Anonymous
admin
5/4/13 ×

Bạn xem..Các bạn khác làm chạy..còn bạn làm ko chạy..bạn nên xem lại mạch bạn làm nhé :)

Reply
avatar
6/4/13 ×

vẫn không lên là ko lên.... chán quá :(

Reply
avatar
mac gia loc
admin
7/4/13 ×

chip ơi cho hỏi xíu.. chip có mạch hẹn giờ dùng vđk 89c51 ko,, cho xin với,,thaks chip nhiu

Reply
avatar
12/4/13 × This comment has been removed by the author.
avatar
tran binh
admin
13/4/13 ×

chip ơi sao nối mạch xong rồi,cắm nguồn mà các lep báo ko sáng là sao vậy?

Reply
avatar
13/4/13 ×

Những bài viết của Chip rất có ý nghĩa, thay mặt tất cả ae cám ơn CHip.

Reply
avatar
Lộc Trần
admin
17/4/13 ×

sao cái filr full tất cả down không được chip ơi

Reply
avatar
17/4/13 ×

Link die r chip oi

Reply
avatar
Chip Kool
admin
17/4/13 ×

Link đây nhé...làm oke thì nháy nháy lên nhé http://www.mediafire.com/?8t8j8tae16mlm9a và http://www.mediafire.com/view/?n2nc74cw56xlsn6 và http://www.mediafire.com/download.php?dzqirpv6wq7prt6 và http://www.mediafire.com/download.php?ata1phjv653j9wv

Reply
avatar
18/4/13 ×

void T1_ISR(void) interrupt 3 //ngat timer 1 chay dong ho
{
TR1=0;
TF1=0;
TH1=0x3C; // nap lai gia tri cho thanh ghi
TL1=0xAF;
time++;
if(time==10)
{time=0; B_nhay++; get_t=1;
if(B_nhay==2)
B_nhay=0;
}
TR1=1;
}

mình đang tự học làm cái này! bạn có thể chỉ mình biết biến B_nhay, time, get_t là gì! có nhiệm vụ gì ko?

với lại cho mình hỏi luôn cái T1_ISR(void)làm cho led 7 đoạn nhấp nháy trong lúc mình set time hay T0_ISR(void) hay ko phải cả 2 :(

cảm ơn bạn nhiều :x:x

Reply
avatar
toan
admin
19/4/13 ×

bạn cho mình hỏi chút là sao mạch của mình lại chạy chậm hơn vài giây lạ sao nhỉ ,minh là lính mới nên chưa hiểu lắm
http://1.bp.blogspot.com/-C9TT-is51WY/TvMgpM9YFXI/AAAAAAAAB8s/3kPWqAyh69g/s1600/2.gif

Reply
avatar
Chip Kool
admin
19/4/13 ×

Bạn nạp code dongho.hex hay code.hex..nếu mà chậm vài giây tình trạng này do DS1307 đó..có loại DS chạy nhanh cả tiếng//có loại chậm vài giây...bạn nên mua ds loại 40k 1 con ấy bên tme.com.vn chuẩn nhất///

Reply
avatar
22/4/13 ×

chip giup mình giai thích phần trên với ??

Reply
avatar
Tien tran
admin
22/4/13 ×

mình cũng làm một cái mạch đồng hồ nhưng không phải phiên bản của chip chả hiểu sao lúc đầu nó còn chạy giờ hình như nó chán chạy rồi hay sao í. nó dúng yên nhấn nút thay đổi giờ thì vẫn được nhưng led báo giây không chạy mặc dù đã kiểm tra dao động của ds rồi. thay thử ds lẫn thạch anh rồi vậy mà sao em í cứ đứng yên. bực mình quá:(

Reply
avatar
Chip Kool
admin
22/4/13 ×

B_nhay, time, get_t : B_nhay là biến nhấp nháy led khi điều chỉnh đó..biến time dùng trong hàm trễ đó..Dùng cả 2 timer 1 cái quét 1 cái cài đặt bạn ak..

Reply
avatar
Chip Kool
admin
22/4/13 ×

@Tien tranMạch của bạn cũng chỉ hiển thị giờ phút giây thôi ak..mà lại gặp trường hợp đó..Mạch của bạn chạy được mấy tháng rồi mới tịt..vì mình nghĩ do mạch..bạn hàn có vấn đề..mạch đồng hồ hàn phải thật chuẩn..mạch làm cũng chuẩn..dù chỉ sơ xuất cũng khó tìm ra lỗi lắm..rất nhạy cảm.

Reply
avatar
Tien tran
admin
23/4/13 ×

hihi Mạch mình mới làm song luôn( tối hum kia) hic kiểm tra thông thì các mạch đều thông, không bị chập chạm gì cả thế mới lại chứ. hjc

Reply
avatar
toan
admin
28/4/13 ×

cảm ơn bạn nha chíp kool để lúc nào mình thử mua con ds1307 khác test thử :p

Reply
avatar
Pham Phu
admin
26/6/13 ×

bác ơi cho em hỏi là em mới chỉ lắp Ds1037 với 8952,chưa lắp led 7 đoạn,vậy led từ chân 17 ra sẽ nhảy như thế nào vậy bác ? Thạch anh 32MHz mà bác nói có fai là con 32,768Khz ko bác ? Em cảm ơn ạ !

Reply
avatar
Chip Kool
admin
27/6/13 ×

Led từ chân số 7 của DS1307 chứ bạn..làm gì có 17 nào..còn thạch anh 32 mình viết tắt ý mà..chứ chính xác là 32,768kHz mà ^^

Reply
avatar
Pham Phu
admin
27/6/13 ×

trong mạch mô phỏng của bác có con led ở cuối 8952 bên góc phải dưới,ở trên video mô phỏng bác chạy có kìa , em chỉ lắp 2 con IC với thạch anh,chưa đấu vô led 7 đoạn,em muốn hỏi led nhảy như thế nào là chính xác,với cho em hỏi led ra xung 1Hz(1s) nó nằm đâu ạ ? em lắp tren boad test lắp hoài ko đc,bác có cách nào test 2 con IC để biết là nó còn hoạt động không bác ,em cần giúp đỡ lắm !

Reply
avatar
Chavda Hiren
admin
5/7/13 ×

hello friend

Reply
avatar
Chavda Hiren
admin
5/7/13 ×

hello sir chipkool pls.this project add AM:PM led & secand Bliking led plese

Reply
avatar
11/8/13 ×

chíp ơi, cứu mình vs, mình đi lên chợ trời mua linh kiện mà ngta lại bán cho loại led 7 thanh catot chung. hic hic, giờ mà lên lại chợ trời thì chắc chết quá. chip có thể sửa lại mạch để thành catot chung được giúp mình không, ngàn lần cám ơn chip :( :(

Reply
avatar
Chip Kool
admin
12/8/13 ×

Xin lỗi bạn.....bạn nên tự sửa được..mạch Catot chung là âm chung...và bạn đổi mã Led 7 đoạn, cộng thêm đổi mức kích tranzitor..sao cho nó cấp tín hiệu nguồn âm là được,..led sẽ không sáng khoẻ đâu..vì dùng nguồn từ VĐK ra..

Reply
avatar
Anonymous
admin
20/8/13 ×

10 điện trở 1k
-4 điện trở 10k
- 5 trở 100R
- 5 trở 330R
mấy con trở này gắn thế nào bạn
trong mô phỏng không thấy
mình định câu giây ko làm mạch in

Reply
avatar
Chip Kool
admin
21/8/13 ×

Bạn xem mô phỏng sẽ khoonge biết hết được, vì quan trọng là nguyên lý, bạn xem file nguyên lý mình đã upload lên rồi đó, làm theo nguyên lý mới chạy, làm theo mô phỏng không chạy đâu..

Reply
avatar
Anonymous
admin
21/8/13 ×

sao m không thấy file nguyên lí nhỉ
chỉ thấy mô phỏng và mạch in

Reply
avatar
mrkute
admin
26/9/13 ×

cắm 3 cái nút bấm như thế nào thế chip.
2 chân cung cực cắm lên hay xuông thế

Reply
avatar
Chip Kool
admin
26/9/13 ×

Nút bấm thì nó không có cực bạn lấy đồng hồ VOM vặn thang đo x10 rồi nhấp vào 2 chân, nếu mà bấm nút nó lên thì đúng là 2 chân đó nối với 2 chân nối trên mạch..còn nó lên ngay đừng lắp ko thì mạch ko chạy đâu..ok..

Reply
avatar
mrkute
admin
26/9/13 ×

nút bấm có 4 chân.mỗi bên có 2 chân thông mạch với nhau.
có hàn cả 4 chân hay chỉ 2 chân thôi chip
với 2 con tụ hoa chip đánh dấu + - tên mạch là tụ bao nhieuu thế ??
thanks

Reply
avatar
mrkute
admin
26/9/13 ×

mà chip đánh dấu các tiếp điểm cần cho dòng đi qua khi bấm. và tiếp điểm cho dòng đi qua khi chua bấm lên file mach in đã chú thích ở trên đi chip .minh cắm mãi mà không đươc cái nut bấm

nên lúc thì nó sáng cả luc thì nó không sáng

Reply
avatar
tu hoang
admin
28/9/13 ×

anh chíp ơi . em muốn đồng hồ chạy từ 00:00:00 ,( mạch này chạy không có 00:00:00 thì phải ) a dúp em sữa code lại được không ạ

Reply
avatar
Chip Kool
admin
28/9/13 ×

Mạch chạy lúc đầu tiên lắp PIN CMOS là 00:00:80..còn khi set DS1307 cập nhật ngày giờ..bạn muốn làm vì mục đích gì

Reply
avatar
2/10/13 ×

a chip cho e hỏi khi cấp nguồn thì led giờ nhấp nháy nhưng không chỉnh dc giờ và con ds1307 thì rất nóng,mình rút nguồn ra cắm lại 2 lần thì ko sáng led nữa ko biết con ds1307 có thăng thiên ko

Reply
avatar
Chip Kool
admin
2/10/13 ×

Làm gì có chuyện DS1307 nóng..nóng chỉ có nguyên nhân chập đường mạch..

Reply
avatar
3/10/13 ×

thế con ds1307 cháy thì có ảnh hưởng gì đến led và vdk ko a
e rút con 1307 ra cắm nguồn thì ko thấy hiện tượng gì

Reply
avatar
Chip Kool
admin
3/10/13 ×

Bạn nếu học điện tử thì nên biết đo đạc kiểm chứng, nguồn ổn chưa..điện áp nuôi VĐK tốt chưa..rồi xem khối DS có nguồn bao nhiêu..PIN đã cấp nguồn chưa.....cứ mò linh tinh, hỏi linh tinh đến bao giờ được..DS nó khó chết,..kiểm tra lại hết mạch..

Reply
avatar
3/10/13 ×

e ko học điện tử chỉ làm chơi nên ko có đồng hồ đo

Reply
avatar
tdgtgvt
admin
8/10/13 ×

chip ơi cho mình hỏi nếu mình muốn dùng 5 cái loa mắc song song để hẹn giờ thì vấn đề nguồn sẽ ntn? mong chíp giải đáp sớm giúp mình với. thanks!!

Reply
avatar
tnut pk
admin
8/10/13 ×

mình làm xong dùng sạc điện thoại làm nguồn mà 1 cái led báo nó bị nháy là sao chip? chả hiện giờ gì :(

Reply
avatar
bui minh
admin
9/10/13 ×

anh chip cho em xin mạch nguyên lí với ạ, tìm mãi k thấy :(

Reply
avatar
Chip Kool
admin
9/10/13 ×

Bạn tìm kiểu gì, trên có link tải full hết rồi mà hihi^^

Reply
avatar
Anonymous
admin
9/10/13 ×

chip oi minh vua lam xong cai mach dong ho co hen gio roi chay rat ngon bay gio minh muon them 2con led nhap nhay nua thi phai dau nhu the nao chip chi giup minh dc ko? cam on chip truoc nhe! add cua minh (tinhyeuvaygoi020877@yahoo.com)

Reply
avatar
13/10/13 ×

Chip oi cho minh hoi,minh da lam thanh cong mạch 1 roi.nhung nó có một nhuoc điểm là 1 so nét trên led 7 doan bị sáng mo.bạn chỉ minh cách khác phục nha

Reply
avatar
Chip Kool
admin
13/10/13 ×

sáng mờ ko phải do lập trình mà do mạch bạn....bạn xem có bị lỗi gì đường mạch thanh led đó ko..

Reply
avatar
18/10/13 ×

giúp với e làm xong rồi khi cấp ngồn toàn bộ hiện số 85 :(

Reply
avatar
Chip Kool
admin
19/10/13 ×

Toàn bộ hiện số 85, bạn hãy rút Pin CMOS ra nhé rồi cắm điện..nếu vẫn bị hãy lắp thêm 1 con tụ 104 ở 2 chân 4 và 8 DS1307 sau nếu bị hãy kiểm tra nguồn điện áp nuôi chip đủ chưa..nếu vẫn bị là xem code nạp đúng chưa..nếu chưa đúng mình update lại bản mới

Reply
avatar
20/10/13 ×

thaks a chip e làm dc rồi.tại cấp nguồn k đủ... :)
nhưng led hơi mờ a chip.có phải tại chân B c1815 e dùng trở 10k nên mờ k?

Reply
avatar
Anonymous
admin
21/10/13 ×

thank ban chip nhe minh lam thanh cong mach roi nhung con mot loi la o loai code1 thi led 7 doan hoi mo con loai code 2 thi sang het nhung con led nhap nhay ko sang the thi no bi lam sao chip chi giup minh dc ko?

Reply
avatar
Chip Kool
admin
21/10/13 ×

@thanh nguyenvan Vì cả 2 loại code Free mà..Code 1 tần số nháy kém, mạch 2 thiếu hẹn giờ và Led nháy..Các bạn làm như vậy là ok rồi..còn muốn có Mạch Full + code Full hẹn giờ cách bố trí led Vàng sáng thì phải mua bạn nhé..hì hì^^

Reply
avatar
Anonymous
admin
23/10/13 ×

ok the ban tinh mua Mach Full +code Full hen gio cach bo tri led to hon thi gia bao nhieu?ban cho minh dia chi minh chuyen tien ngay. OK

Reply
avatar
30/10/13 ×

Bác Chip ơi bác có thể viết code bằng asm dc không ạ, tại em đang học Vdk nếu dc bác gửi code vào mail này giúp e.duckaka.tnut@gmail.com thnak bác trước

Reply
avatar
Chip Kool
admin
31/10/13 ×

@thanh nguyenvan Bạn mail new.moon9xone@gmail.com nhé...có tính năng hẹn giờ ver mới mình mới thêm..

Reply
avatar
Chip Kool
admin
31/10/13 ×

@Đức NguyễnCode asem trên diễn đàn DTVN có nhiều rồi bạn nhé..bạn tự sát là ra na...

Reply
avatar
mrkute
admin
6/11/13 ×

làm cái đồng hồ này 1 board không phải câu dây này

https://drive.google.com/folderview?id=0B_xvZc1xoj9vVEtTT0g4V0dOOWs&usp=sharing

Reply
avatar
Chip Kool
admin
6/11/13 ×

@mrkute Không phải câu dây, nhưng nhìn led bố trí 2 con 1 cặp thưa..sẽ mất đi độ thẩm mỹ..

Reply
avatar
9/11/13 ×

anh Chip. LED 7 đoạn anh làm là loại nhỏ, vậy em có thể thay bằng loại LED 7 lớn được không, điện áp tiêu thụ của 2 loại lớn - nhỏ này có như nhau không anh ?

Reply
avatar
Chip Kool
admin
9/11/13 ×

@Hoàng Ngọc Thảo Loại lớn mình chưa dùng bao giờ..nên không rõ lắm...bạn mua lấy 1 con về dùng điện áp 5v cấp qua trở nhỏ..nếu sáng yếu cấp trực tiếp...ổn thì có thể đo chân PM mình design mạch..

Reply
avatar
lay huynh
admin
9/11/13 ×

ua a Chip sao ma tren phan linh kien thi su dung tu dien 10uF ma trong phan mo pnong mach in lai de la tu 1000uF vay a?

Reply
avatar
lay huynh
admin
10/11/13 ×

hom nay e len mau linh kien trong Nhat Tao,nguoi ta noi lam j co loai DS1307 nao 40k dau.chi co 1loai la 7k thoi.sao h aChip?

Reply
avatar
Chip Kool
admin
11/11/13 ×

Bạn mua loại 7K cũng được..ngoài bắc là 10k..chạy cũng khá tốt...chẳng thấy sai mấy đâu..thiêt đó..^^

Reply
avatar
11/11/13 ×

@Chip Kool
Bác Chip cho em cái mail được không ạ. e có vẫn đề muốn hỏi bác.thank

Reply
avatar
Chiennd
admin
6/12/13 ×

Bác cho em hỏi cái tụ gần con thạch anh 12Mhz trị số bao nhiêu vậy?

Reply
avatar
Chip Kool
admin
6/12/13 ×

2 con tụ gần thạch anh 12Mhz luôn luôn là 33pF vì nó là khối tạo dao động cho chip..

Reply
avatar
Chiennd
admin
6/12/13 ×

@mrkute bác cho em xin full cái mạch đồng hồ của bác đc ko ạ!?

Reply
avatar
Chiennd
admin
6/12/13 ×

ko, ý em là con tụ hóa màu đen ạ!

Reply
avatar
Nim Kudo
admin
8/12/13 ×

Các anh ơi cho e hỏi với!!! cái mạch của em nó chỉ sáng mỗi khối nút bấm còn 7seg thì không sáng gì cả ạ! :(( mấy anh chỉ giáo giúp e với ạ!!!

Reply
avatar
Chip Kool
admin
9/12/13 ×

xem con điện trở cấp nguồn vào chân C của C1815 có điện chưa..lấy đồng hồ ra đo..

Reply
avatar
9/12/13 ×

Anh chipkool xem hộ em cái này với, em làm mà bị lỗi thế này k biết bị lỗi gì sau khi nạp mấy code của anh: http://www.youtube.com/watch?v=2rnzj7U0JMw&feature=youtu.be

Reply
avatar
9/12/13 ×

@Nguyễn Bá Quỳnh
Code em lấy cái file code.hex trong thư mục file code nạp chip sau khi giải nén ra ạ

Reply
avatar
Chip Kool
admin
9/12/13 ×

Bạn chú ý nhé..mình thấy nút bấm có led nháy điên đảo như vậy là sai rồi..bạn có cắm ngược chip 89xx ko..con chip đó đầu hướng về con ds1307..còn rút chip ra cắm nguồn chỉ có led nguồn sáng..led nút bấm bấm mới sáng..có nguy cơ dính dây chỗ nào..

Reply
avatar
9/12/13 ×

Dạ không anh ạ. Con IC thì e chú ý cắm đúng chiều rồi ạ, cái đầu khuyết e cho về con 1307 rồi anh ơi, còn rút chip ra cắm nguồn chỉ có led nguồn sáng..led nút bấm bấm mới sáng thì cũng đúng vậy rồi. Em kiểm tra đường mạch thì cũng k sao anh ạ (có thể e chưa kiểm tra hết nhưng e kiểm tra kỹ rồi anh ạ ). Em có thử mấy cái code tải về nhưng có code lại không sáng led 7 thanh các phần nguồn nút bấm e đo đồng hồ vẫn tốt anh ạ. Anh có thể share lại cho e cái code mà anh viết cho mạch in mà e đang chạy không anh. Em kiểm tra mãi mà không phát hiện gì, e nghĩ có thể do code không phù hợp với mạch ( e chưa biết viết code nên không hiểu code của anh lắm )

Reply
avatar
9/12/13 ×

Em thử code dongho_chipkool.hex thì lại không sáng led 7 đoạn mà như thế này anh ạ:http://www.youtube.com/watch?v=3HYM__16asI&feature=youtu.be

Reply
avatar
10/12/13 ×

Ô đúng rồi mạch e làm nó cũng có hiện tượng như bạn @ Nguyễn Bá Quỳnh .e nghi là do code nhưng e có đọc những comment ở trên thì thấy code tốt nên chỉ do mạch thui, a có thể chỉ giúp em nguyên nhân được không ạ,cảm ơn a !

Reply
avatar
mrkute
admin
15/12/13 ×

https://drive.google.com/folderview?id=0B_xvZc1xoj9vVEtTT0g4V0dOOWs&usp=sharing

Reply
avatar
mrkute
admin
15/12/13 ×

%40%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%23c8703841935325389127%22%3EChiennd%3C%2F%61%3E
làm cái đồng hồ này 1 board không phải câu dây này

https://drive.google.com/folderview?id=0B_xvZc1xoj9vVEtTT0g4V0dOOWs&usp=sharing

Reply
avatar
Chiennd
admin
20/12/13 ×

Ko cho down la sao bac MrKute?

Reply
avatar
cuong nguyen
admin
21/12/13 ×

chào chip nếu mình muốn dùng ắc quy 12v 5A để làm nguồn thì mình có phải làm thêm gì nữa ko hay là chỉ cần đấu trực tiếp vào

Reply
avatar
Chip Kool
admin
21/12/13 ×

@cuong nguyen Acquy 12v thì đấu chõ đầu vào của LM7805 chân 1 2 con tụ 2200uF/ 16v

Reply
avatar
cuong nguyen
admin
21/12/13 ×

vậy là mình phải lắp thêm 1 tụ 2200uF/16v vào chân số 1 và số 2 của con 7805 phải ko chip

Reply
avatar
em yeu
admin
27/12/13 ×

anh chip oi,ở đây c1815 dùng như một công tắc hay để kd vậy anh

Reply
avatar
6/1/14 ×

mình làm thành công rồi, rất vui. cảm ơn Chip nhiều lắm hihi... :))

Reply
avatar
tho nguyen
admin
15/1/14 ×

minh moi lam mot mach dong ho giong nhu cau ma no ko hoat dong, den led bao nguon no sang yeu lam. vay la no bi sao ha chip, voi lai co cach nao de nhan biet ic 89 con hoat dong ko thi lam sao ha chip.lam on giup minh voi minh o dong nai.cam on chip truoc nha. :(

Reply
avatar
15/1/14 ×

ban oi cho minh hoi neu con ds bi loi thi mach co hien thi ko mach cua minh cau day len no nhay va hien toan so 888888 khong biet tai sao giup minh voi

Reply
avatar
15/1/14 ×

mach cua minh hien toan so 88888 nhung khi bam chinh gio thi no van co hien tuong nhap nhay de minh chinh gio nhung hien toan so 888 va nhap nhay.

Reply
avatar
Chip Kool
admin
15/1/14 ×

@Vũ Ngọc VượngBạn chỉnh được phần giây nhỏ hơn 60 không? Nếu bị thế dễ là do khối thạch anh, xem lại mạch...Bạn nạp code loại nào?

Reply
avatar
Chip Chip
admin
18/1/14 ×

a chip, giờ e muốn làm led đơn thay led 7 đoạn thì làm sao a ?/? khoảng 4 led đơn 1 đoạn thôi !!

Reply
avatar
Chip Chip
admin
18/1/14 ×

nhầm tý...khoảng 3 led 1 thanh thôi

Reply
avatar
24/1/14 × This comment has been removed by the author.
avatar
thanh hoang
admin
21/2/14 ×

a chipp oi cho em xin file ocard vs

Reply
avatar
thanh hoang
admin
21/2/14 ×

cho e xin file ocard vs a chip

Reply
avatar
19/3/14 ×

anh cho e xin sơ đồ mô phỏng chạy trên proteus được không ạ

Reply
avatar
19/3/14 ×

anh gửi vào địa chỉ này cho e vs nanghongsoimatem.et@gmail.com

Reply
avatar
quy phan
admin
24/3/14 ×

anh chip ơi em dùng vdk 89s52 được không vậy anh ....

Reply
avatar
chinh nguyen
admin
26/3/14 ×

A CHIP ơi sao mô phổng bang proteus 7 thời gian cứ chậm dần dần đi vậy

Reply
avatar
Chip Kool
admin
26/3/14 ×

@chinh nguyen Bạn có biết " Mô Phỏng" thì chính xác hoan toàn sao được..còn phụ thuộc tốc độ xử lý máy tính..tự làm mạch sẽ hiểu..

Reply
avatar
7/4/14 ×

lúc mạch này mô phỏng luôn bị châm hơn vài s/phút , là vì sao vậy mấy ace

Reply
avatar
Chip Kool
admin
7/4/14 ×

@Tuấn Lê MinhMach mo phong co tranzitor nen cham..nen lam mach that

Reply
avatar
14/4/14 ×

ai đã làm mạch này help e zới ạ , e đang lắp mạch mà ko hiểu lắp mấy con tụ ak , với lại cho e hỏi luôn , led phím bấn , đấu âm dương sao ạ

Reply
avatar
van thai
admin
16/4/14 ×

code loại 2 khi chạy 2 chân scl và sda của ds1307 không nháy... mình làm mạch thật nạp không chạy
chỉ hiện 888888

Reply
avatar
Chip Kool
admin
16/4/14 ×

@van thai Nên dùng code loại 1 với mạch in đầu tiên...còn code 2 thì nên chú ý chân loa nhé..nên loại bỏ ko mắc loa..

Reply
avatar
17/4/14 ×

a chip oi..a có thể xem lại code bên mạch đồng hồ led 7thanh dc k...em lm thành công rồi nhưng có 1 lỗi nhỏ.a xem giúp em với https://www.youtube.com/watch?v=eXJfMxcF4Wk&feature=youtu.be

Reply
avatar
cong tien
admin
21/4/14 ×

KO CO SO DO MANH NGUYEN LY HA ANH!!

Reply
avatar
cong tien
admin
21/4/14 ×

A CHO E XIN MACH OCARD VS !

Reply
avatar
14/5/14 ×

các bạn cho mình hỏi sao mình làm theo y như vây nhưng khi lắp mạch thì các led đều sáng lên hêt ví dụ như 6 con led hiển thị giờ phút giây đều hiện 88:88:88

Reply
avatar
Chip Kool
admin
14/5/14 ×

@Taihoa Nguyendang Bạn bỏ khối loa và 2 con tranzitor đi xem..

Reply
avatar
14/5/14 ×

dạ,cảm ơn anh chip để em làm thử

Reply
avatar
Chip Kool
admin
14/5/14 ×

@Taihoa Nguyendang Nếu vẫn còn bị sẽ tạo 1 bài TUT hướng dẫn mới hoàn toàn

Reply
avatar
15/5/14 ×

Nó vẫn bị như vậy anh chip.Mong anh giúp cho,em đang cần.Em cảm ơn!

Reply
avatar
chi kim
admin
7/6/14 ×

anh chip cái Bin 3v để cấp nguồn cho con DS1307 ah hay mình có thể lấy nguồn 5v đó khỏi cần dùng bin được không

Reply
avatar
Thuan Duy
admin
9/6/14 ×

https://www.youtube.com/watch?v=CxT1VArA-tU&feature=youtu.be
có bác nào tư vấn giúp e sửa cái :'(

Reply
avatar
17/6/14 ×

Chip ơi cái code loai 2 nạp cái nào vậy, nhìn cái nào cũng có chữ code :-?

Reply
avatar
18/8/14 ×

A Chip ơi!
em muốn làm trên PIC16f877a voi mạch của a có khác khau nhiều không ak

Reply
avatar
24/8/14 ×

Tôi muốn đặt làm một chiếc đồng hồ điện tử chạy giờ phút giây nhỏ khoảng 10*15cm, chữ số to, ai có thể làm được liên hệ: 0964086161. Tôi ở Hà Nội. Thanks

Reply
avatar
Chip Kool
admin
26/8/14 ×

@phale thienanh Bạn liên hệ mail: new.moon9xone@gmail.com để trao đổi..Đặt mạch nhé.

Reply
avatar
9/10/14 ×

Chip ơi, cho e hỏi chỗ con led 13 chân của nó dính dây với đường mạch phía dưới mục đích là gì ạ ?
Con tụ phía dưới con led 13 có phải để lọc nguồn không ạ ?

Reply
avatar
huy nguyen
admin
3/2/15 ×

anh chip ơi em làm mạch xong rồi nạp code1 dùng nguồn 12v1a nhưng mà nó chỉ hiện số 868686 nhán nút chỉnh thi có nhấp nháy nhưng mà khi reset lai thi vân như thế anh giúp em với.thank anh nhiều

Reply
avatar
cohay nguoi
admin
29/3/16 ×

@Chip Kool

giúp code mạch này em với anh chip ơi.em đang làm đồ án.bộ hẹn giờ đa năng đóng ngắt thiết bị điện tự động.sdung pic16f877a, ds 1307, lcd, role
em cảm ơn anh nhiều ạ!
mail em là: nguoicohay@gmail.com

Reply
avatar
Tu Trinh
admin
3/5/16 ×

mình thấy led 7doan bằng led đơn được không anh Chip

Reply
avatar
Chip Kool
admin
4/5/16 ×

@Tu Trinh Được em nhé . http://www.echipkool.com/2013/05/huong-dan-lam-mach-dong-ho-dung-led-don.html

Reply
avatar
tan nguyen
admin
25/7/16 ×

Sorry chip kool cho mình hỏi chút. Bạn làm thế nào mà khi chỉnh giờ thì giờ nhấp nháy , chỉnh phút thì phút nhấp nháy vậy có thể nói qua cho mình thuật toán dc ko bạn. Thanks chip kool

Reply
avatar
Loc Bui
admin
29/9/16 ×

cho e hoi la ? s no hien thi so len ma hk co chay duoc , cu dung im luon ak

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266