Chống trộm hồng ngoại bằng Vi Điều Khiển ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Chống trộm hồng ngoại bằng Vi Điều Khiển

Dạo này nghe tin lắm trộm đột nhập quá, chip lại ở 1 mình cũng sợ sợ ^^" nên tính làm mạch chống trộm báo động đột nhập cho yên tâm chút..Phần mạch thu phát hồng ngoại chip test cũng tạm ổn, đợi khi nào làm được mạch sẽ tung tên cho các bạn mổ xẻ,..rảnh chip lập trình phần vi điều khiển giao tiếp cảm biến hồng ngoại, biết đầu có lắm trộm cùng đột nhập qua nhiều cửa sổ thì vỡ mặt ^^" Ý tưởng chip là chỗ Switch ấy, là chỗ mắc tín hiệu hồng ngoại vào, còn chỗ led báo sau này dùng còi báo động, LCD dùng hiển thị vị trí trộm ghé thăm....chip chưa có thêm ý tưởng gì nữa, có gì sai các bạn góp ý nhé...để sau này chip xong mạch sẽ có thêm thứ để chơi.


Code C:
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
// Dinh nghia chan Dieu Khien
#define K1 P1_0
#define K2 P1_1
#define K3 P1_2
#define K4 P1_3
#define K5 P1_4
// Dinh nghia chan LCD
#define RS P2_0
#define RW P2_1
#define EN P2_2
#define LCDdata P0
#define BF P0_7 
// Dinh nghia chan Led
#define LED1 P2_3
#define LED2 P2_4
#define LED3 P2_5
#define LED4 P2_6
#define LED5 P2_7
// Khai bao chuoi hien thi
unsigned char code string1[] = "www.echipkool.com";
unsigned char code string2[] = "Simple Is The Best";
unsigned char i,j,k;
/*********HAM DELAY***********/
void delay(unsigned char ms)
{
for(i =0;i<ms;i++)
 {for(j=0;j<125;j++){;}
 }
}

/*************HAM CHO***************/
void wait(void)
{
RS=0;//thanh ghi lenh
RW=1;//doc du lieu tu lcd
LCDdata=0xff;//gia tri 11111111 // khoi dong ngo vao
while(BF) //kiem tra co ban
{
EN =0;//dua xung thap en cao de chot
EN =1;//dua xung len cao
}
}
////////////////thiet lap Dieu khien LCD//////////////
void LCDcontrol(unsigned char x)
{
RS = 0;//chon thanh ghi lenh
RW =0;//ghi du lieu len lcd
LCDdata =x;
EN=1; //dua xung cao xuong thap de mo
EN=0;
wait();//doi LCD san sang
}
//////////////////Khoi tao LCD////////////
void LCDinit(void)
{
LCDcontrol(0x38);//2 dong va ma tran 5x7
LCDcontrol(0x0e);//bat man hinh,bat con tro
LCDcontrol(0x01);//xoa man hinh
}
///////////////Thiet lap du lieu co LCD/////////
void LCDwrite(unsigned char c)
{
RS=1;//Ghi du lieu
RW=0;//ghi du lieu len LCD
LCDdata=c;
EN=1;
EN=0;
wait();
}
///////////////////
void LCDwrites(unsigned char*s)
{
unsigned char data lens,count;
lens=strlen(s);
for(count=0;count<lens;count++)
{
LCDwrite(*(s+count));
}
}
//////////////HAM HIEN THI CHUOI KY TU//////////////
 void SendString2LCD(unsigned char code *p)
{
unsigned char i=0;
while(p[i]!=0)
{
LCDwrite(p[i]);
i++;
delay(200);
}
}
/////////////////HAM HIEN THI DONG CHU///////////////////
void DisplayText(void)
{
// Dich con tro den vi tri thu 1, dong thu nhat
LCDcontrol(0x80);
SendString2LCD(string1);
// Dich con tro den dau dong thu hai
LCDcontrol(0xC0);
SendString2LCD(string2);
}
/////////////// XOA LCD///////////////////
void LCDclear(void)
{
LCDcontrol(0x01);
wait();
}
////////////// HIEN THI 1 SO LEN LCD < 100
void putnum(unsigned char val)
 {
if(val<10){
LCDwrite(val+48);
}else if(val<100){
LCDwrite(val/10+48);
LCDwrite(val%10+48);
}
 }
 //////////////////HIEN THI SO LEN LCD > 100
 void LCD_putnum(int num)
 {
 unsigned char nghin,tram,chuc,donv;
 nghin=num/1000;
 tram=(num%1000)/100;
 chuc=((num%1000)%100)/10;
 donv=((num%1000)%100)%10;
 LCDwrite(nghin+48);
 LCDwrite(tram+48);
 LCDwrite(chuc+48);
 LCDwrite(donv+48);
 }
//////////////////HAM PHIM BAM DIEU KHIEN/////////////////////
void dieukhien_hn(void)
{
if(K1==0)
{
LCDclear();
LCDcontrol(0x81);// dua con tro ve vi tri 2 dong thu nhat
LCDwrites(" BAO DONG ");
LCDcontrol(0xC0); // ep con tro ve dau dong thu 2
LCDwrites(" Co Trom  ");
LCD_putnum(1);// vi tri co trom
delay(100);
LED1=1;
}
else{LED1=0;}// Neu khong co trom thi led bao dong tat
/*LCDclear();
LCDcontrol(0x0f);//nhap nhay con tro
DisplayText();//viet chuoi ky tu  */

if(K2==0)
{
LCDclear();
LCDcontrol(0x81);// dua con tro ve vi tri 2 dong thu nhat
LCDwrites(" BAO DONG ");
LCDcontrol(0xC0); // ep con tro ve dau dong thu 2
LCDwrites(" Co Trom  ");
LCD_putnum(2);// vi tri co trom
delay(100);
LED2=1;
}
else{LED2=0;} // Neu khong cos trom thi led bao dong tat
if(K3==0)
{
LCDclear();
LCDcontrol(0x81);// dua con tro ve vi tri 2 dong thu nhat
LCDwrites(" BAO DONG ");
LCDcontrol(0xC0); // ep con tro ve dau dong thu 2
LCDwrites(" Co Trom  ");
LCD_putnum(3);// vi tri co trom
delay(100);
LED3=1;
}
else{LED3=0;} // Neu khong cos trom thi led bao dong tat
if(K4==0)
{
LCDclear();
LCDcontrol(0x81);// dua con tro ve vi tri 2 dong thu nhat
LCDwrites(" BAO DONG ");
LCDcontrol(0xC0); // ep con tro ve dau dong thu 2
LCDwrites(" Co Trom  ");
LCD_putnum(4);// vi tri co trom
delay(100);
LED4=1;
}
else{LED4=0;} // Neu khong cos trom thi led bao dong tat
if(K5==0)
{
LCDclear();
LCDcontrol(0x81);// dua con tro ve vi tri 2 dong thu nhat
LCDwrites(" BAO DONG ");
LCDcontrol(0xC0); // ep con tro ve dau dong thu 2
LCDwrites(" Co Trom  ");
LCD_putnum(5);// vi tri co trom
delay(100);
LED5=1;
}
else{LED5=0;} // Neu khong cos trom thi led bao dong tat
}
void main(void)
{
LCDinit();//Khoi tao LCD
LCDcontrol(0x82); // dua con tro den vi tri thu 4 dong 1
LCDwrite('C');
LCDwrite('H');
LCDwrite('I');
LCDwrite('P'); 
LCDwrite(' ');
LCDwrite('K');
LCDwrite('O');
LCDwrite('O');
LCDwrite('L');
LCDcontrol(0xC0); // ep con tro ve dau dong thu 2
LCDwrites("MACH CHONG TROM");
/*LCDclear();
LCDcontrol(0x0f);//nhap nhay con tro
DisplayText();//viet chuoi ky tu   */
LED1=LED2=LED3=LED4=LED5=0; // Khoi tao gia tri Tat Led Bao dong 
while(1)//vong lap vo han
{
dieukhien_hn();
}
}
Echipkool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

5 comments

Click here for comments
Anonymous
admin
3/9/13 ×

a Chip đã làm thành công chưa?

Reply
avatar
4/9/13 ×

Mình làm mạch chạy thanh công rồi, sắp có phiên bản Final lên kết hợp Vi Điều Khiển:)

Reply
avatar
Unknown
admin
4/9/13 ×

anh chíp cho e hỏi anh dùng vi điều khiển gì vậy,anh có thể liên lạc với em qua yahoo được không

Reply
avatar
Unknown
admin
4/9/13 ×

hay tra lời em qua gmail phuongđuyct11b@gmail.com nha anh chíp

Reply
avatar
Unknown
admin
26/10/14 ×

chip cho e hỏi có mạch in chưa ạ

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266