Home » , » Mạch đo tốc độ động cơ Encoder lên Led 7 Thanh

Mạch đo tốc độ động cơ Encoder lên Led 7 Thanh

Written By Điện Tử ChipKool on September 17, 2013 | 2:17 PM


Code Vi Điều Khiển 8051 Keil C:

 /******************************************************************************                                                
Chip type           : STC89C52      
Program type        : Application
Clock frequency     : 12 MHz
Project             : DO TOC DO DONG CO
Version             : V1.0
Date                : 17/02/2013
Author              : DAO XUAN TRUONG
Mobile : 0979.20.90.10          
My Company          : JVN TECH NOLOGY., JSC

Comments: Chuong trinh viet do toc do dong co mot chieu
          Dau ra Encorder duoc dua vao chan ngat INT0
 Encoder su dung la Encoder 32 xung
Note : Cam bat cu hinh thuc sao chep nao khi khong duoc su dong y cua tac gia
******************************************************************************/
#include<regx52.h>                      
#define Outled  P0
#define true  1
#define false 0
#define THx 15536/256
#define TLx 15536%256
sbit E0 = P1^0;
sbit E1 = P1^1;
sbit E2 = P1^2;
sbit E3 = P1^3;
sbit L0 = P2^0;
sbit L1 = P2^1;
sbit L2 = P2^2;
sbit L3 = P2^3;
sbit L4 = P2^1;
sbit L5 = P2^2;
sbit L6 = P2^3;
sbit L7 = P2^7;

sbit Sp = P1^5;
bit chuki=false;
unsigned char k;
unsigned int Soxung,Demxung,Vong,n;
unsigned char time=0;
unsigned char CharCode[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//for number 0->9
void Sys_init();
void Display(unsigned int dem);
/******************************************************************************
Chuong trinh ngat INT0
******************************************************************************/
 void NGAT0(void) interrupt 0
 {
  Demxung++;
  //L7=!L7;
 }
/******************************************************************************
Chuong trinh ngat timer1 thoi gian tran 0.05s
******************************************************************************/
 void ngat_time1(void) interrupt 3
  {
time++ ;//tang bien dem thoi gian
if(Demxung>0) L7=!L7;
else if(Demxung==0)  {L7=1;chuki=true;}
if(time==80)//TIME = 4s chuan
{
 TR1=0; //dung bo dinh thoi
 chuki=true; //bao het thoi gian dem xung
 time=0;
}
TH1=THx;TL1=TLx;//dat cho lan sau
  }
/******************************************************************************
Chuong trinh tre
******************************************************************************/
void delay_us(unsigned long int d)
{
for(n=0;n<d;n++);
}

/******************************************************************************
Chuong trinh hien thi Led 7 doan
******************************************************************************/
void Display(unsigned int dem)
{
if(dem>=9999)//hien thi 4 so khi gia tri hien thi > 9999
{ dem=9999;
L0=L1=L2=L3=0;
E0=0;
Outled=CharCode[dem/1000];
delay_us(1);
E0=1;
P0=0XFF;

E1=0;
Outled=CharCode[(dem%1000)/100];
delay_us(1);
E1=1;
P0=0XFF;

E2=0;
Outled=CharCode[(dem%100)/10];
delay_us(1);
E2=1;
P0=0XFF;

E3=0;
Outled=CharCode[dem%10];
delay_us(1);
E3=1;
P0=0XFF;
}
else if((dem<=999)&&(dem>99)) //hien thi 3 so khi gia tri hien thi <999
{
L0=L1=L2=0;L3=1;
E0=1;
E1=0;
Outled=CharCode[(dem%1000)/100];
delay_us(1);
E1=1;
P0=0XFF;

E2=0;
Outled=CharCode[(dem%100)/10];
delay_us(1);
E2=1;
P0=0XFF;

E3=0;
Outled=CharCode[dem%10];
delay_us(1);
E3=1;
P0=0XFF;
}
else if((dem<=99)&&(dem>9)) //hien thi 2 so khi gia tri hien thi <99
{
L0=L1=0;L2=L3=1;
E1=E0=1;
E2=0;
Outled=CharCode[(dem%100)/10];
delay_us(1);
E2=1;
P0=0XFF;

E3=0;
Outled=CharCode[dem%10];
delay_us(1);
E3=1;
P0=0XFF;
}
else if((dem<=9))//hien thi 1 so khi gia tri hien thi <9
{
L0=0;L1=L2=L3=L4=L5=L6=1;
E2=E1=E0=1;
E3=0;
Outled=CharCode[dem%10];
delay_us(1);
E3=1;
P0=0XFF;
}
}
/******************************************************************************
Chuong trinh chinh
******************************************************************************/
void main(void)
{
Sys_init(); // goi chuong trinh khoi tao
P2=0X00;
Sp=0;
delay_us(8000);
Sp=1;
P2=0XFF;
 while(true)
{
 while(!chuki)
   {
Vong=(Soxung/200)*15;  // soxung(trong 4s)*15 = so vong trong 1phut
Display(Vong);
};
Soxung= Demxung;//luu gia tri so xung vua dem
Demxung=0; //dat lai so xung
    TR1=1; //dat lai thoi gian
chuki=false;
};
 }
/******************************************************************************
Chuong trinh khoi tao
******************************************************************************/
void Sys_init()
{
TMOD=0x10; //cho time1 chay
EX0=1; //cho phep ngat ngoai 1
IT0=1; //cho phep ngat suon am
TH1=THx;TL1=TLx;//dat gia tri cho time 1
TR1=1; //dat thoi gian bat dau chay
ET1=1; //cho phep ngat time 1
EA=1; //cho phep ngat toan cuc
}


( Mô Phỏng + Code)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Hình ảnh sản phẩm mạch thật - Bổ sung thêm khối Điều chỉnh tốc độ bằm núm volume - Contact: new.moon9xone@gmail.com nếu có nhu cầu mua Full mạch Nguyên lý + Layout chuẩn.

Tổng thế mạch


Khối PWM điều chỉnh tốc độ 

Khối động cơ 32 xung có encoder

Khối chip chủ và Hiển thị led 7 thanh

Khối nguồn điện áp vào 9v

Layout mặt sau.
VIDEO mạch chạy thực tếNguồn: Codientu.org

Echipkool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments :

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Search This Blog