Mạch đo tốc độ động cơ Encoder lên Led 7 Thanh ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch đo tốc độ động cơ Encoder lên Led 7 Thanh


Code Vi Điều Khiển 8051 Keil C:

 /******************************************************************************                                                
Chip type           : STC89C52      
Program type        : Application
Clock frequency     : 12 MHz
Project             : DO TOC DO DONG CO
Version             : V1.0
Date                : 17/02/2013
Author              : DAO XUAN TRUONG
Mobile : 0979.20.90.10          
My Company          : JVN TECH NOLOGY., JSC

Comments: Chuong trinh viet do toc do dong co mot chieu
          Dau ra Encorder duoc dua vao chan ngat INT0
 Encoder su dung la Encoder 32 xung
Note : Cam bat cu hinh thuc sao chep nao khi khong duoc su dong y cua tac gia
******************************************************************************/
#include<regx52.h>                      
#define Outled  P0
#define true  1
#define false 0
#define THx 15536/256
#define TLx 15536%256
sbit E0 = P1^0;
sbit E1 = P1^1;
sbit E2 = P1^2;
sbit E3 = P1^3;
sbit L0 = P2^0;
sbit L1 = P2^1;
sbit L2 = P2^2;
sbit L3 = P2^3;
sbit L4 = P2^1;
sbit L5 = P2^2;
sbit L6 = P2^3;
sbit L7 = P2^7;

sbit Sp = P1^5;
bit chuki=false;
unsigned char k;
unsigned int Soxung,Demxung,Vong,n;
unsigned char time=0;
unsigned char CharCode[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//for number 0->9
void Sys_init();
void Display(unsigned int dem);
/******************************************************************************
Chuong trinh ngat INT0
******************************************************************************/
 void NGAT0(void) interrupt 0
 {
  Demxung++;
  //L7=!L7;
 }
/******************************************************************************
Chuong trinh ngat timer1 thoi gian tran 0.05s
******************************************************************************/
 void ngat_time1(void) interrupt 3
  {
time++ ;//tang bien dem thoi gian
if(Demxung>0) L7=!L7;
else if(Demxung==0)  {L7=1;chuki=true;}
if(time==80)//TIME = 4s chuan
{
 TR1=0; //dung bo dinh thoi
 chuki=true; //bao het thoi gian dem xung
 time=0;
}
TH1=THx;TL1=TLx;//dat cho lan sau
  }
/******************************************************************************
Chuong trinh tre
******************************************************************************/
void delay_us(unsigned long int d)
{
for(n=0;n<d;n++);
}

/******************************************************************************
Chuong trinh hien thi Led 7 doan
******************************************************************************/
void Display(unsigned int dem)
{
if(dem>=9999)//hien thi 4 so khi gia tri hien thi > 9999
{ dem=9999;
L0=L1=L2=L3=0;
E0=0;
Outled=CharCode[dem/1000];
delay_us(1);
E0=1;
P0=0XFF;

E1=0;
Outled=CharCode[(dem%1000)/100];
delay_us(1);
E1=1;
P0=0XFF;

E2=0;
Outled=CharCode[(dem%100)/10];
delay_us(1);
E2=1;
P0=0XFF;

E3=0;
Outled=CharCode[dem%10];
delay_us(1);
E3=1;
P0=0XFF;
}
else if((dem<=999)&&(dem>99)) //hien thi 3 so khi gia tri hien thi <999
{
L0=L1=L2=0;L3=1;
E0=1;
E1=0;
Outled=CharCode[(dem%1000)/100];
delay_us(1);
E1=1;
P0=0XFF;

E2=0;
Outled=CharCode[(dem%100)/10];
delay_us(1);
E2=1;
P0=0XFF;

E3=0;
Outled=CharCode[dem%10];
delay_us(1);
E3=1;
P0=0XFF;
}
else if((dem<=99)&&(dem>9)) //hien thi 2 so khi gia tri hien thi <99
{
L0=L1=0;L2=L3=1;
E1=E0=1;
E2=0;
Outled=CharCode[(dem%100)/10];
delay_us(1);
E2=1;
P0=0XFF;

E3=0;
Outled=CharCode[dem%10];
delay_us(1);
E3=1;
P0=0XFF;
}
else if((dem<=9))//hien thi 1 so khi gia tri hien thi <9
{
L0=0;L1=L2=L3=L4=L5=L6=1;
E2=E1=E0=1;
E3=0;
Outled=CharCode[dem%10];
delay_us(1);
E3=1;
P0=0XFF;
}
}
/******************************************************************************
Chuong trinh chinh
******************************************************************************/
void main(void)
{
Sys_init(); // goi chuong trinh khoi tao
P2=0X00;
Sp=0;
delay_us(8000);
Sp=1;
P2=0XFF;
 while(true)
{
 while(!chuki)
   {
Vong=(Soxung/200)*15;  // soxung(trong 4s)*15 = so vong trong 1phut
Display(Vong);
};
Soxung= Demxung;//luu gia tri so xung vua dem
Demxung=0; //dat lai so xung
    TR1=1; //dat lai thoi gian
chuki=false;
};
 }
/******************************************************************************
Chuong trinh khoi tao
******************************************************************************/
void Sys_init()
{
TMOD=0x10; //cho time1 chay
EX0=1; //cho phep ngat ngoai 1
IT0=1; //cho phep ngat suon am
TH1=THx;TL1=TLx;//dat gia tri cho time 1
TR1=1; //dat thoi gian bat dau chay
ET1=1; //cho phep ngat time 1
EA=1; //cho phep ngat toan cuc
}


( Mô Phỏng + Code)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Hình ảnh sản phẩm mạch thật - Bổ sung thêm khối Điều chỉnh tốc độ bằm núm volume - Contact: new.moon9xone@gmail.com nếu có nhu cầu mua Full mạch Nguyên lý + Layout chuẩn.

Tổng thế mạch


Khối PWM điều chỉnh tốc độ 

Khối động cơ 32 xung có encoder

Khối chip chủ và Hiển thị led 7 thanh

Khối nguồn điện áp vào 9v

Layout mặt sau.
VIDEO mạch chạy thực tếNguồn: Codientu.org

Echipkool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266