Đồng hồ hẹn giờ 24h-59p-59s về 00000 dùng 8501 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Đồng hồ hẹn giờ 24h-59p-59s về 00000 dùng 8501

Làm đồng hồ diện tử led 7 vạch là một chuyên đề quá quen thuộc với các bạn là dân điện tử nhưng mạch điều khiển của nó có rất nhiều dạng nhưng chia ra hai dạng chính đó là đồng hồ mạch ic số (ĐHS) và đồng hồ Vi điều khiển (VĐK). Nhưng nếu làm bằng ic số thì mạch phức tạp và phải có xung 1Hz mà cái này thì khó kiếm khó làm. Nên mình quyết định chọn vi điều khiển.
Chiếc đồng hồ này thực ra chính là máy hẹn giờ do mình lập trình và thi công bản mạch PCB.

+ Mạch nguyên lý+ Chương trình viết bằng C:
- Dòng vi xử lý : 89C51
- Ngôn ngữ : C
- Môi trường biên dịch : Keil C


#include<regx51.h>
sfr dulieu=0x80;
sbit nutmode=P3^0;
sbit nuton=P3^4;
sbit chuong=P3^1;
int on=0,a,r=0,giay=59,chucgiay=0,dvgiay=0,phut=59,chucphut=0,dvphut=0,gio=24,chucgio=0,dvgio=0,
dvgiay_bcd=0,chucgiay_bcd=0,dvphut_bcd=0,chucphut_bcd=0,dvgio_bcd=0,chucgio_bcd=0;
void delay(long time)
   {
         while(time--);
   }
void giaima_ht()
    { 
        switch(a)
          {
             case 0: a=0x40; break;
             case 1: a=0x79; break;
             case 2: a=0x24; break;
             case 3: a=0x30; break;
             case 4: a=0x19; break;
             case 5: a=0x12; break;
             case 6: a=0x02; break;
             case 7: a=0x78; break;
             case 8: a=0x00; break;
             case 9: a=0x10; break;
           }
}
void giaima_dec()
      {
          dvgiay=giay%10;
          chucgiay=giay/10;
          dvphut=phut%10;
          chucphut=phut/10;
          dvgio=gio%10;
          chucgio=gio/10;
       }
void giaima_bcd()
      {
         a=dvgiay;
         giaima_ht();
         dvgiay_bcd=a;
         a=chucgiay;
         giaima_ht();
         chucgiay_bcd=a;
         a=dvphut;
        giaima_ht();
        dvphut_bcd=a;
        a=chucphut;
        giaima_ht();
        chucphut_bcd=a;
        a=dvgio;
        giaima_ht();
        dvgio_bcd=a;
        a=chucgio;
        giaima_ht();
      chucgio_bcd=a;
   }
void hienthi()
    {
        P1=0xff;
       dulieu=0xff;
       dulieu=dvgiay_bcd;
       P1=0xfe;
       delay(1);
       P1=0xff;
       dulieu=0xff;
       dulieu=chucgiay_bcd;
       P1=0xfd;
       delay(1);
       P1=0xff;
       dulieu=0xff;
       dulieu=dvphut_bcd;
       P1=0xfb;
       delay(1);
       P1=0xff;
       dulieu=0xff;
       dulieu=chucphut_bcd;
       P1=0xf7;
       delay(1);
       P1=0xff;
       dulieu=0xff;
       dulieu=dvgio_bcd;
       P1=0xef;
       delay(1);
       P1=0xff;
      dulieu=0xff;
      dulieu=chucgio_bcd;
      P1=0xdf;
      delay(1);
  }
void main()
{
       EA=1;
       ET0=1;
       EX0=EX1=1;
       IT0=IT1=1;
       chuong=0;
      TMOD=0x01;
      TL0=0xf0;
      TH0=0xd8;
      TR0=1;
      while(1)
          {
               giaima_dec();
               giaima_bcd();
               hienthi();
               if(nuton==0)
                 {
                   delay(300);
                   while(nuton==0)
                           {;}
                    on=1;
                  }
           }
  }
void ngat_T0() interrupt 1
    {
           TF0=0;
            if(on==1)r++;
           while(r==16)
                 {
                      r=0;
                     if(giay>-1)
                         {
                             giay=giay-1;
                          }
                    if(gio==0&&giay==-1&&phut==0)
                         {
                               chuong=1;
                               on=0;
                               giay=0;
                        }
                    if(phut>-1&&giay==-1&&gio>=0)
                        {
                                phut=phut-1;
                                giay=59;
                         }
                   if(phut==-1)
                         {
                               gio=gio-1;
                               phut=59;
                          }  
                  TL0=0xf0;
                  TH0=0xd8;
                   TR0=1;
           }
    }
void ngat_ET0() interrupt 0
    {
          if(nutmode==1)
             {
                if(phut<59)
                   {
                       phut++;
                    }
             }
          else
             {
                if(gio<24)
                     {
                        gio++;
                     }
             }
    }
void ngat_ET1() interrupt 2
     {
         if(nutmode==1)
            {
               if(phut>0)
                  {
                      phut--;
                   }
            }
        else
             if(gio>0)
                  {
                         gio--;
                   }
          }

+ Hình ảnh về sản phẩm+ Nguyên lý hoạt động
-Gồm 5 nút điều khiển:
+ Reset
+ run
+ INC
+ DEC
+ ADJ hour
1. Nút reset: reset đồng hồ đưa về giá trị 245959

2. Nút run: Nhấn nút này đồng hồ đếm lùi

3. INC: Tăng giá trị  đếm

4. DEC: Giảm giá trị đếm

5. ADJ hour: Nhấn nút này khi bấm INC, DEC thì sẽ điều chỉnh giờ

Khi giá trị lùi về 000000 thì relay đóng chuông báo.

Echipkool - Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266