Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

December 6, 2013

Ma trận 8×8 dùng 1 IC 74HC595Code:
#include <REGX52.H>
sbit SCK = P3^0;
sbit DATA = P3^1;
sbit SCL = P3^2;
//         1     2  3   4    5    6
unsigned char code mang[] = { 0xFC,0xFC,0x80,0x80,0xFC,0xFC,
           0x83,0xF5,0xF6,0xF5,0x83,
            0x80,0xFD,0xFB,0xF7,0x80,0xFF,0xff
        }; //T A N
unsigned char cot[8]   = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

void delay(unsigned int t)
{
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i<t;i++)
 for (j=0;j<=125;j++);
}

void quet(unsigned char x)
{
 int i,temp;
 for(i=0;i<8;i++)
 {
  temp = x;
  temp = temp&0x80;
  if(temp==0x80) DATA = 1;
  else DATA = 0;
  x*=2;
  SCK = 0;
  SCK = 1;
 }
 SCL = 0;
 SCL = 1;
}

void main()
{
 int j,i,k;
 while(1)
 {
  for(j=0;j<18;j++)

   for(k=0;k<10;k++)//tan so quet
   for(i=0;i<8;i++)
   {  
    P2=cot[i];
    quet(mang[(i+j)%18]);
    delay(5);
   }
   P2=0;
   delay(100);
 }
}

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P