Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

December 6, 2013

Tạo xung tăng giảm độ rộng khi nhấn nút


Chương trình tạo xung có tần số 1hz  có độ rộng xung tăng giảm được khi nhấn nút.

Code:
// Write by Huu Quang
#include <REGX52.H>
#define tan_so 20
char millisec;
char do_rong_xung;
void delay_ms(unsigned int timer)
{
  int i,j;
 for(i=0;i<timer;i++)
  for(j=0;j<121;j++);
}
/*
void ISR_1000ms(void) interrupt 1   // ham ngat timer 0
{
 TF0 = 0;//xoa co tran
 TH0 =0xE2;  // nap du lieu vao thanh ghi timer
 TL0 =0x0A;
 TR0=1;
    P2_1=~P2_1;
}
*/
int main()
{

 TMOD=0x01;//timer 0 che do 16 bit
 TR0=1;    //cho phep timer 0 hoat dong
 TH0=(0xFFFF-50000)>>8;
 TL0=(0xFFFF-50000)|0xFF;

 while(1)
 {

  while(TF0!=0) 
  {
    millisec++;
   TF0=0;
   TH0 =(0xFFFF-50000)>>8;  // nap du lieu vao thanh ghi timer
   TL0 =(0xFFFF-50000);

   if(millisec<=do_rong_xung)
   {
    P2_0=1;  
   }
   else if(millisec<=tan_so)
   {
     P2_0=0;
   }
   else millisec=0;
  }
  if(P2_1==0)
  {
    while(P2_2==0);
   delay_ms(100);
   do_rong_xung+=1;
   if(do_rong_xung>=tan_so)
    do_rong_xung=1;
  }
 }

}
( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P