Hướng dẫn Lập trình Băm Xung Cho LED ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Hướng dẫn Lập trình Băm Xung Cho LED


Băm Xung Cho LED Với Chân P0.0

Linh kiện cần dùng 
2 tụ 22p hoặc 33p
1 thạch anh 12MHz
1 tụ 10uF
1 trở 10k
1 trở thanh 10k hoặc trở 1k
1 led 5 mm màu tùy ý
1 trở 220k hoặc 100k
nguồn 5v có thể lấy từ nguồn máy tính hoặc sạc điện thoại

Một số chú ý khi băm xung: 
Để led sáng mịn và không có cảm giác bị giật thì
Tần số f khi băm xung phải luôn đảm bảo f >= 60Hz
Nếu f = 60Hz ==> T = 1/60Hz = 16ms
Ví dụ: Chia cường độ led ra làm 16 mức thì trong chu kỳ T = 16ms ta chia ra 16 mức khác nhau.
nghĩa là mỗi mức giữ 1ms

- Code viết sau đây sẽ sáng dần và tắt dần LED tại PORT0.0 sử dụng vòng lặp.

Tiến hành. Viết code
Đầu tiên là code bằng C cho 8051

Các bạn xem sơ đồ thuật toán để hiểu chi tiết hơn

Còn đây là Code C:
/*Thach anh su dung f=12Mhz*/
#include "regx52.h"
sbit led = P0^0;

void led_dimmer();

void delay_ms(unsigned char time){
   unsigned char temp;
   while(time--){
      temp = 85;
      while(temp--);
      temp = 60;
      while(temp--);
   };
}

void main(){
   while(1){
      led_dimmer();
   }
}

void led_dimmer(){
   unsigned char i,j;
 
   for(i=1;i<=16;i++){
      j=0;
      while(++j<5){     // tong time delay la 16*20 = 320 ms
         led = 1;
         delay_ms(i);  
         led = 0;
         delay_ms(16-i);
      }    
   }
   for(i=1;i<=16;i++){
      j=0;
      while(++j<5){     // tong time delay la 16*20 = 320 ms
         led = 1;
         delay_ms(16-i);  
         led = 0;
         delay_ms(i);
      }    
   }
}

Debug:Tính thời gian delay cho đoạn code trên
5: void delay_ms(unsigned char time){ 
   6:       unsigned char temp; 
   7:       while(time--){ 
C:0x0003    AD07   MOV    R5,0x07   ;2ckm
C:0x0005    1F     DEC    R7           ;1ckm
C:0x0006    ED     MOV    A,R5         ;1ckm
C:0x0007    6012   JZ     C:001B      ;2ckm
   8:           temp = 250; 
C:0x0009    7EFA   MOV    R6,#0x55   ; 2ckm
   9:           while(temp--);  
C:0x000B    AD06   MOV    R5,0x06    ; 2ckm
C:0x000D    1E     DEC    R6   ;1ckm
C:0x000E    ED     MOV    A,R5  ;1ckm
C:0x000F    70FA   JNZ    C:000B   ;2ckm
    10:           temp = 62; 
C:0x0011    7E3E   MOV    R6,#0x3C    ;2ckm
    11:           while(temp--);  
C:0x0013    AD06   MOV    R5,0x06      ;2ckm
C:0x0015    1E     DEC    R6   ;1ckm
C:0x0016    ED     MOV    A,R5   ;1ckm
C:0x0017    60EA   JZ     delay_ms(C:0003)    ;2ckm
C:0x0019    80F8   SJMP   C:0013      ;2ckm
    12:       };

Phân tích đoạn code trên thì ta được:
: 6 + 2 + 80*6 + 2 + 60*8 = 1000 (ckm)
==> t = 1000*Tosc (Tosc) tần số thạch anh. Ví dụ thạch anh 12MHz thì t = 1ms

CODE DÙNG ASM:

          ORG 0000H
         LJMP  MAIN
MAIN:     
         MOV   R3,#01
NHAY1:     
         CLR   A
         MOV   R4,A
NHAY2: INC   R4
         MOV   A,R4
         CLR   C
         SUBB  A,#05
         JNC   NHAY3
         SETB  P0.0
         MOV   R7,0X03
         CALL  DELAY1MS
         CLR   P0.0
         CLR   C
         MOV   A,#16
         SUBB  A,R3
         MOV   R7,A
         CALL  DELAY1MS
         SJMP  NHAY2

NHAY3:      INC   R3
         CJNE  R3,#17,NHAY1
         MOV   R3,#01

NHAY4:      CLR   A
         MOV   R4,A

NHAY5:      INC   R4
         MOV   A,R4
         CLR   C
         SUBB  A,#05
         JNC   NHAY6
         SETB  P0.0
         CLR   C
         MOV   A,#16
         SUBB  A,R3
         MOV   R7,A
         CALL  DELAY1MS
         CLR   P0.0
         MOV   R7,0X03
         CALL  DELAY1MS
         SJMP  NHAY5

NHAY6:      INC   R3
         CJNE  R3,#17,NHAY4
         LJMP  MAIN

DELAY1MS:   MOV  R5,0X07
         DEC  R7
         MOV  A,R5
         JZ   OFF_TIME
         MOV  TMOD,#01
         MOV  TH0,#0FCH
         MOV  TL0,#018H
         SETB TR0
         JNB  TF0,$
         CLR  TF0
         CLR  TR0
         SJMP  DELAY1MS
OFF_TIME:   RET

END 


Tính thời gian trễ mình dùng timer0, chế độ 16 bit
cách tính toán các bạn có thể tham khảo thêm tại tài liệu 8051

Mô phỏng trên Proteus
 
Mạch thực tế
 
Video: Thực hiện trên Board

Copyright tienhuypro from dientuvietnam.net
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266