Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

April 28, 2014

Mạch đếm sản phẩm hiển thị led 7 thanh - pic 16F877A

Đây là mạch sử dụng tia hồng ngoại để nhận biết vật cản và phát tín hiệu để cho vi điều khiển PIC16F877A thực hiện quá trình đếm số lượng. Mỗi khi có một vật cẩn đi qua thì mạch hồng ngoại sẽ tạo ra một tín hiệu mức 1 đưa về vi điều khiển.


Mạch được thiết kế đơn giản, mọi người có thể tham khảo và tự tay mình làm ra một cái giống như thế.
Sơ đồ khối của mạch:
Khối cảm biến là khối nhận biết vật cản(sản phẩm) và phát tín hiệu điều khiển về khối vi điều khiển, ở đây ta sử dụng led thu-phát hồng ngoại để làm công việc này.
 Hồng ngoại được phát bởi một con LED phát hồng ngoại và được thu vào con LED thu, LED thu khi có hồng ngoại chiếu vào thì hai đầu của LED xem như bị tắt, chính xác ở mạch khối cảm biến khi LED thu hồng ngoại bị chặn ánh sáng thì chân B của transistor C1815 coi như được kích do đó chúng ta sẽ có tính hiệu vào LM358. LM358 là opamp được mắc theo mạch so sánh để tạo tín hiệu mức 0V hoặc 5V.


Khối điều khiển có nhiệm vụ nhận biết tín hiệu từ mạch cảm biến và hiển thị số lượng trên LED 7 đoạn.Khối hiển thị bao gồm 3 LED 7 đoạn hợp lại để hiển thị số đếm được. LED 7 đoạn dạng Anode chung. Dùng transistor A1015 để quét led 7 đoạn.


Sau đây là code dùng để nạp cho Pic 16F877A hoạt động đúng theo yêu cầu:
Source code được viết bằng ngôn ngữ C trên trình biên dịch CCS.

#include <16f877a.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP, NOBROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(e)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#byte porte=0x09
#byte portb=0x06
#byte portd=0x08
#bit tram=porte.0
#bit chuc=porte.1
#bit dv=porte.2
#bit dk=portb.0
int x,y,z;
void hien(x,y,z);
void khong_lam_viec();
void main(){
  set_tris_d(0b00000000);
 set_tris_b(0b00000001);
 set_tris_e(0b000);
  x=0; y=0; z=0;
  while(1){
 if(dk==0){
    loop:
     if(dk==1){
          z=z+1;
          if(z==10){
          z=0;
    y=y+1;}
      if(y==10)
      {y=0;
       x=x+1;}
         if(x==9 & y==9 & z==9)
         {
          khong_lam_viec();}
 }
 else{hien(x,y,z);
      goto loop; }
 }
hien(x,y,z);
}
}
void hien(x,y,z)
{
tram=0;
chuc=1;
dv=1;
switch(x){
case 0: {portd=0xC0; break;}
case 1: {portd=0xF9; break;}
case 2: {portd=0xA4; break;}
case 3: {portd=0xB0; break;}
case 4: {portd=0x99; break;}
case 5: {portd=0x92; break;}
case 6: {portd=0x82; break;}
case 7: {portd=0xF8; break;}
case 8: {portd=0x80; break;}
case 9: {portd=0x90; break;}
default: break;
}
delay_ms(5);
tram=1;
chuc=0;
dv=1;
switch(y){
case 0: {portd=0xC0; break;}
case 1: {portd=0xF9; break;}
case 2: {portd=0xA4; break;}
case 3: {portd=0xB0; break;}
case 4: {portd=0x99; break;}
case 5: {portd=0x92; break;}
case 6: {portd=0x82; break;}
case 7: {portd=0xF8; break;}
case 8: {portd=0x80; break;}
case 9: {portd=0x90; break;}
default: break;
}
delay_ms(5);
tram=1;
chuc=1;
dv=0;
switch(z){
case 0: {portd=0xC0; break;}
case 1: {portd=0xF9; break;}
case 2: {portd=0xA4; break;}
case 3: {portd=0xB0; break;}
case 4: {portd=0x99; break;}
case 5: {portd=0x92; break;}
case 6: {portd=0x82; break;}
case 7: {portd=0xF8; break;}
case 8: {portd=0x80; break;}
case 9: {portd=0x90; break;}
default: break;
}
delay_ms(5);
}
void khong_lam_viec()
{
  while(1){
   hien(x,y,z);
  }
}

Nguồn sưu tầm

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P