Mạch đếm sản phẩm hiển thị led 7 thanh ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Mạch đếm sản phẩm hiển thị led 7 thanh

Phần I : Thiết kế phần cứng 
Phần cứng được thiết kế trên phần mềm Altium Designer Winter 09 ( Có thể mở bằng DXP2004 trở lên với bản có đuôi là Bin5 )

Sơ đồ nguyên lý :Còn đây là những phân tích chi tiết về các khối và sự hoạt động của nó :

1. Khối nguồn :

Nguồn đầu vào là điện lưới 220V – 50Hz, đi qua biến áp hạ xuống 12VAC, qua cầu chỉnh lưu ra điện áp 1 chiều : 12 VDC.
Từ đây đưa vào IC ổn áp LM7805 cho ra đầu ra 5VDC ổn định ( thực tế khoảng điện áp ra dao động từ 4.8V – 5.4 V ).
Lưu ý : 
Hiện tại trên thị trường có 2 loại LM7085CV và LM7085KA Nên mua loại LM7805CV là tốt nhất, có thể chịu dòng và áp lớn. 
Tụ điện ở đây đóng vai trò lọc nguồn và san phẳng điện áp.
Lưu ý : 
Để lọc được tần số càng cao thì điện dung của tụ điện càng nhỏ.

2.Khối Vi điều khiển : 


Sử dụng vi điều khiển AT89S52
Lưu ý :
Port 0 của AT89S52 là một PORT với cực máng hở, do vậy nếu muốn dùng PORT0 như một cổng vào ra ( I/O port ) thì cần có điện trở treo lên dương nguồn Vcc ( Pull-up )


AT89S52 sử dụng RESET bằng mức dương, vì vậy mạch RESET được thiết kế như trên. Khi có nguồn vào, tụ C1 nạp, cho dòng chạy qua, tạo cho chân RST một mức dương, khi tụ được nạp đầy, không cho dòng đi qua, chân RST lại trở về mức 0V, quá trình Reset được hoàn tất
Reset có thể thực hiện bằng phần cứng như mạch reset, có thể thực hiện bằng phần mềm thông qua Watchdog ( Sẽ nói rõ hơn ở những bài sau ). Reset là quá trình đưa con trỏ lệnh ( IP )về vị trí lệnh đầu tiên, nói nôm na là khiến cho chíp thực hiện chương trình lại từ đầu.

3.Khối đầu vào đếm :


Nguyên tắc hoạt động của Encoder chữ U :
Cấu tạo bên trong của Encoder chữ U gồm 1 led quang phát sang, 1 transistor quang. Khi Led sáng, chiếu vào cực B của transistor quang, làm transistor này dẫn, đưa mức 0V lên chân 3 ( U+ ) của bộ khuếch đại thuật toán, => đầu ra bằng 0. (mức logic 0 )
Khi có vật đi qua, cực B của Transistor quang không nhận được ánh sáng, transistor đóng, U+ được nhận mức điện áp dương, => đầu ra có điện áp 2/3 Vcc (mức logic 1)
Lưu ý :
Biến trở VR1 có tác dụng tạo điện áp so sánh, tùy chỉnh biến trở này ta sẽ điều chỉnh được mức độ nhạy của cảm biến.
Sự chuyển từ mức logic 1 xuống mức logic 0 (sườn âm), khi đưa vào đầu vào ngắt của vi điều khiển sẽ tạo một ngắt. Khi đó, trong chương trình, ta cho một biến đếm, biến đó sẽ tăng lên dựa theo số lần ngắt.
Lưu ý : 
đầu vào ngắt trong bài này là ngắt 1 ( INT1 )

4. Khối hiển thị :


Sử dụng một led quét 4 . Nó thực chất là 4 con led 7 thanh đơn ghép nhau, sử dụng chung chân Data ( từ a – dot )
4 chân điều khiển bằng mức dương.
Để dễ dàng trong điều khiển 4 chân điều khiển của led này ta sử dụng transistor kích dòng:


Khối kích dòng này vừa tạo cho ta sự dễ dàng trong điều khiển, vừa là khối hút dòng, cấp dòng cho led sáng rõ và ổn định hơn.
Lưu ý : 
Trở công suất 270 ôm là trở hạn dòng bảo vệ transistor.
Để bảo vệ cực B của tran, ta sử dụng trở hạn chế :


Lưu ý :
Transistor trong mạch không nhất thiết phải là S9015 mà có thể là loại tran thuận bất kì (ví dụ A564)

Còn đây là thằng PCB :Phù, coi như xong phần thiết kế phần cứng.
Đây là bản thiết kế nguyên lý kèm và mạch in kèm theo, ai chăm thì tự thiết kế lại theo những điều đã phân tích ở trên, ai lười thì cứ lấy mà dùng. Mọi giá trị linh kiện đều giữ nguyên bản, không chỉnh sửa.

Phần mềm thực chất rất đơn giản, thuật toán chỉ là đọc số lần sảy ra ngắt tại ngắt ngoài INT1, cho vào một biến đếm, sau đó đem hiển thị giá trị biến đếm lên led 7 thanh.

Có những chú ý sau :

1. Khởi tạo ngắt :
Ta sẽ sử dụng ngắt ngoài INT1 để đếm, ngắt timer0 để hiển thị
Code:
void init(void)
{
TMOD=0x01; // Cho phep Timer0 hoat dong o che do timer 16 bit
IE=0x86; // Cho phep ngat ngoai tu chan INT1, ngat trong boi Timer0
IP=0x04;   // Cho phep ngat ngoai uu tien hon ngat trong
TH0=-5000/256; // Tre 1s
TL0=-5000%256;
result = 0; // Gia tri khoi tao ban dau bang 0
clear_led(); // Xoa LED
IT1=1; // Timer1 Overfllow Flag (Don't care)
TF0=1; // Timer0 Overfllow Flag
TR0=1; // Start Timer0
}
2. Hiển thị :
Thuật toán quyét led :
Do led được ghép từ 4 con led 7 thanh đơn, sử dụng chung các chân DATA, nên muốn hiển thị giá trị , thì nhất thiết phải sử dụng phương pháp quyét led.
Quyét led thực chất là trong một thời gian nhất định, cho dữ liệu ra các chân DATA, và tuỳ trọng số của giá trị ( hàng nghin, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ) mà ta cho chân điều khiển (chân led1, led2, led3. led 4 ) được cấp nguồn. Nói chung là trong một khoảng thời gian nhất định ( trong một thời điểm), chỉ 1 con led được sáng.
Chúng ta nhìn thấy cả 4 led cùng sáng là do hiệu ứng lưu ảnh của mắt.
Tần số quyét led phụ thuộc vào quá trình tính toán số liệu (thường rất nhỏ, không tính đến), và thời gian trễ 

Hàm tạo trễ:
Code:
// Ham tao tre de quyet led, ham nay chi mang tinh chat tao tre, chu thoi gian thuc trong ham khong dung voi thoi gian tre thuc su trong VDK
void delay_ms(unsigned int time)
{
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i = time;i>0;i--)
for(j=0;j<300;j++);
}
Tần số quyét led thấp quá hay cao quá đều tạo cho ta cảm giác led bị chớp, do vậy phải tùy chỉnh thời gian trễ này để khắc phục.

Nói chung quét led là trong một thời điểm chỉ có đúng 1 led sáng

Đoạn code để mã hóa DATA của led :
Code:
unsigned char M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};         //  mã DATA của led 7 thanh trong bài này.
Còn đây là đoạn code quyét led của Project này :
Code:
// Hàm xóa led để hạn chế hiệu ứng nhòe, chớp của led
void clear_led(void)
{
P0=0xff;
P2=0xff;
}
//   Ham quet LED
void Display(void)
{
clear_led();
thousand = result/1000;
if (thousand == 0) // Neu gia tri trong hang nghin = 0 thi led hang nghin khong sang
clear_led();
else
{ Led4 = 0; Led3 = 1; Led2=1; Led1 = 1;
P0=M[thousand];
delay_ms(m);
clear_led();
}

hundred =(result%1000)/100;

if ((thousand == 0)&&(hundred == 0)) // Neu gia tri trong hang nghin, va hang tram deu  = 0 thi led hang nghin, hang tram  khong sang
clear_led();
else 
{ Led4 = 1; Led3 = 0; Led2=1; Led1 = 1;
P0=M[hundred];
delay_ms(m);
clear_led();
}

tens = ((result%1000)%100)/10;

if ((thousand == 0)&&(hundred == 0)&&(tens == 0)) // Neu gia tri trong hang nghin, va hang tram, hang chuc deu  = 0 thi led hang nghin, hang tram, hang chuc  khong sang.
clear_led();
else
{ Led4 = 1; Led3 = 1; Led2=0; Led1 = 1;
P0=M[tens];
delay_ms(m);
clear_led();
}

unit =((result%1000)%100)%10;
Led4 = 1; Led3 = 1; Led2=1; Led1 = 0;
P0=M[unit];  
delay_ms(m);
clear_led();
}
Giá trị sẽ được hiển thị sau mỗi lần timer0 ngắt ( trong bài là 0.5 s hiển thị 1 lần):
Code:
void Outdata(void) interrupt 1
{
TR0=0;
Display();
TH0=-5000/256;
TL0=-5000%256;
TR0=1;
}
Đây là đoạn code hoàn chỉnh của Project :
Code:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///      Project : Produce Counter            
///     Start    : 01/24/2009                                                                                                       ///
///     End    : 02/01/2009                                                                                         ///
///    Author  : Nomad204 - Dungmax_1987           
///    Forum   : http://www.hauionline.com                                                                                                   ///
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Do an so 05 bo mon VDK khoa Dien tu truong DH Cong Nghiep Ha Noi 
// De 05 : Dem san pham, hien thi tren Led 7 doan
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// khai bao Header 
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>

#define m 2   // dinh nghia m de sau nay tien cho viec chinh sua thoi gian quyet led
// Khai bao Bit can dung
sbit start = P1^0;         // nut nhan bat dau    
sbit Led1 = P2^4;         // Cac dau ra quyet led
sbit Led2 = P2^5;
sbit Led3 = P2^6;
sbit Led4 = P2^7;

unsigned char M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};         // Ma data cua led 7 thanh
unsigned long int result;
unsigned char thousand,hundred,tens,unit;

// Ham tao tre de quyet led, ham nay chi mang tinh chat tao tre, chu thoi gian thuc trong ham khong dung voi thoi gian tre thuc su trong VDK
void delay_ms(unsigned int time)
{
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i = time;i>0;i--)
for(j=0;j<300;j++);
}
//  Ham xoa Led de giam hieu ung chop cua LED ( Do lech so voi tan so nhin thay cua mat )
void clear_led(void)
{
P0=0xff;
P2=0xff;
}
//   Ham quet LED
void Display(void)
{
clear_led();
thousand = result/1000;
if (thousand == 0) // Neu gia tri trong hang nghin = 0 thi led hang nghin khong sang
clear_led();
else
{ Led4 = 0; Led3 = 1; Led2=1; Led1 = 1;
P0=M[thousand];
delay_ms(m);
clear_led();
}

hundred =(result%1000)/100;

if ((thousand == 0)&&(hundred == 0)) // Neu gia tri trong hang nghin, va hang tram deu  = 0 thi led hang nghin, hang tram  khong sang
clear_led();
else 
{ Led4 = 1; Led3 = 0; Led2=1; Led1 = 1;
P0=M[hundred];
delay_ms(m);
clear_led();
}

tens = ((result%1000)%100)/10;

if ((thousand == 0)&&(hundred == 0)&&(tens == 0)) // Neu gia tri trong hang nghin, va hang tram, hang chuc deu  = 0 thi led hang nghin, hang tram, hang chuc  khong sang.
clear_led();
else
{ Led4 = 1; Led3 = 1; Led2=0; Led1 = 1;
P0=M[tens];
delay_ms(m);
clear_led();
}

unit =((result%1000)%100)%10;
Led4 = 1; Led3 = 1; Led2=1; Led1 = 0;
P0=M[unit];  
delay_ms(m);
clear_led();
}

// Khoi tao chuong trinh
void init(void)
{
TMOD=0x01; // Cho phep Timer0 hoat dong o che do timer 16 bit
IE=0x86; // Cho phep ngat ngoai tu chan INT1, ngat trong boi Timer0
IP=0x04;   // Cho phep ngat ngoai uu tien hon ngat trong
TH0=-5000/256; // Tre 1s
TL0=-5000%256;
result = 0; // Gia tri khoi tao ban dau bang 0
clear_led(); // Xoa LED
IT1=1; // Timer1 Overfllow Flag (Don't care)
TF0=1; // Timer0 Overfllow Flag
TR0=1; // Start Timer0
}
// Ham xuat gia tri ra hien thi su dung ngat Timer
void Outdata(void) interrupt 1
{
TR0=0;
Display();
TH0=-5000/256;
TL0=-5000%256;
TR0=1;
}
// Ham dem su dung ngat ngoai
void Count(void) interrupt
{
EA=0; // cam  ngat ngoai
result++;
if(result >= 9999)
result=0;
delay_ms(10);
EA=1;// cho phep ngat ngoai tro lai
}
// Chuong trinh chinh
void main(void)
{
EA = 0;   // Cam ngat ngoai, cho chuong trinh khoi tao xong
init();
delay_ms(100);
while(start); // Khi nhan nut start, moi cho phep ngat ngoai, khi do chuong trinh moi bat dau chay
EA = 1;   // Cho phep ngat ngoai tro lai
result = 0;   // Gia tri khoi tao cua bien ban dau.
while(1)
{
}
}
Phù phù, thế là xong phần lập trình rồi nhá.
Anh em nào có ngẫu hứng thì về làm mạch, lập trình thử, rồi lên đây bàn luận nhá.

( File Nguyên lý Altium + Code C + Hex full)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Theo DTVN
In bài này
Previous
Next Post »

4 comments

Click here for comments
Unknown
admin
7/5/14 ×

anh chip cho e xin cái file mô phỏng proteus của mach này vs, caohoang51@gmail.com
thank a!

Reply
avatar
7/5/14 ×

@Cao Văn Hoàng Bạn nhìn theo sơ đồ nguyên lý và vẽ lại..

Reply
avatar
Unknown
admin
27/5/16 ×

cho hỏi F9 no báo lỗi thư viện REG52 là s z

Reply
avatar
3/6/16 ×

Em nhấn F9 lỗi. Vậy em chuộ phải nhấn thêm thư viện < reg...nhé> rồi f7 lại

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266