Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

October 1, 2014

Mạch đo nhiệt độ LM35 hiển thị led 7 thanh dùng PIC

Trên internet hiện nay có rất nhiều bài hướng dẫn bạn lập trình để xử lí và hiển thị nhiệt độ lên màng hình LCD, hay 7Seg. Hôm nay, dientudieukhien.net chia sẽ cùng bạn một project, lập trình lấy dữ liệu từ cảm biến nhiệt LM35, hiển thị lên led 7 Đoạn, điều đặc biệt ở đây là có hiển cả dấu thập phân.

CMU: 16f877A
Ngôn ngữ: Mikroc pro
Mô phỏng: ISIS
Đã test trên thực tế:


Code:

/*Project: A Digital Temperature meter using an LM35 temperature sensor, display on led 7Seg
 author: Huynh Minh Trung
 Blog: dientublog.blogsot.com
 CMU: 16f877a
 Language: Mikroc Pro
 */

//-------------- Returns mask for common athode 7-seg. display
unsigned short mask(unsigned short num) {
  switch (num) {
    case 0 : return 0xC0;
    case 1 : return 0xF9;
    case 2 : return 0xA4;
    case 3 : return 0xB0;
    case 4 : return 0x99;
    case 5 : return 0x92;
    case 6 : return 0x82;
    case 7 : return 0xF8;
    case 8 : return 0x80;
    case 9 : return 0x90;
  } //case end
}

char kraj;
unsigned short zz, j, v;
unsigned int i;
unsigned short por[4];

void interrupt() {
  PORTB = 0;
  PORTD = por[v];
  PORTB = zz;              // turn on appropriate 7seg. display
  zz <<= 1;
  if (zz > 8u)
    zz = 1;                // prepare mask for digit

  v++ ;
  if (v > 3u)
    v = 0;                 // turn on 1st, turn off 2nd 7seg.

  TMR0   =   0;
  INTCON = 0x20;
}//~

void main() {
  unsigned long tem;
  unsigned int teminc;
  OPTION_REG = 0x80;
  j          =   0;
  v          =   0;
  zz         =   1;
  TMR0       =   0;
  INTCON     = 0xA0;       // Disable PEIE,INTE,RBIE,T0IE
  ADCON1     = 0X01;       //AN3-VREF, AN0 ANALOG INPUT
  CMCON      = 0X07;       //DISABLE COMPARATORS
  PORTA      =   0;
  TRISA      =   0xff;
  PORTD      =   0;
  TRISD      =   0;
  PORTB      =   0;
  TRISB      =   0;
  i          =   0;
  do {
    tem = ADC_Read(0);        // Read signal from LM35
    tem = tem*4882;
    teminc = tem/1000;       //Convert to  Temperature
    i= teminC;
 
 
 
    j = i / 1000u ;        // prepare digits for diplays
    kraj = mask(j);
    por[3] = kraj;
    j = (char)(i / 100u) % 10u;
    kraj = mask(j);
    por[2] = kraj;
    j = (char)(i / 10u) % 10u;
    kraj = mask(j);
    por[1] = kraj;
    j = i % 10u;
    kraj = mask(j);
    por[0] = kraj;
    Delay_ms(1000);
  } while(1);              // endless loop
}//~

( Full Nguyên lý + Code C PIC)

Theo dientudieukhien.net

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P