Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

June 15, 2015

Đèn giao thông hiển thị led Matrix 8x8


Hi All,

Chia sẻ cùng các bạn Mạch đèn giao thông hiển thị led ma trận 8x8, đơn giản nhất.


Code Mã nguồn C:

#include<at89x52.h>

//tre 1ms
void delayms (unsigned int  ms)
{


while(ms--)
{
//chuong trinh tao re 1ms
TMOD=0x01;
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
TR0=1;
while(!TF0);

TF0=0;
TR0=0;
}
}

//chuong trinh chinh
void main()
{
 int n,i,k,j;
unsigned char mahang[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//mahang logic 0
unsigned char macot[248]={
   //ma led ma tri 8x8 2 so 1 bong   tu 00=>30

 0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,   //00
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x00,0x00,   //01
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x5C,0x54,0x74,   //02
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x54,0x54,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x70,0x10,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x5C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x5C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x40,0x40,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x7C,

   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x74,0x54,0x7C,
  0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x5C,0x54,0x74,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x54,0x54,0x7C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x70,0x10,0x7C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x5C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x5C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x40,0x40,0x7C,0x00,
   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x7C,0x00,
   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x7C,0x00,

   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,
  0x5C,0x54,0x74,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x5C,0x54,0x74,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x54,0x54,0x7C,0x00,
    0x5C,0x54,0x74,0x00,0x70,0x10,0x7C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x74,0x54,0x5C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x54,0x5C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x40,0x40,0x7C,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x54,0x7C,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x74,0x54,0x7C,0x00,
   0x54,0x54,0x7C,0x0,0x7C,0x44,0x7C,0x00   //30
};//ma cot tich cuc muc 1 //khai bao trang thai ban dau cua cac den bao P0 dieu khien

 P0=0x3E; //trang thai den bao

while(1)
{
 
for(k=45;k>=0;k--)  //vong quet led truoc
  {
for(i=50;i>=0;i--) //vong quet led sau
{
for(j=0;j<20;j++)   //tao thoi gian tre hien thi nhay 100lan
{
  for(n=0;n<8;n++) //vong quet tin hieu
{
P3=mahang[n];   //quet hang
P1=macot[i*8+n]; //quet cot led sau
P2=macot[k*8+n]; //quet cot led truoc
delayms(1);   //thoigian hien thi 1 cot

//dieu khien led bao 1 chu ki dau

if(k==0&&i==6)
{ //bat den vang
P0_1=0;
P0_5=0;
//xoa het den xanh do
  P0_2=1;
  P0_4=1;
  P0_0=1;
  P0_6=1;
}

}
}
if(k==0&&i==0)
  {
  P0=0xE3; //CHO PHEp DDI THANG VA CAM RE PHAI RE PHAI DOC ,CAM DI THANG NGANG,VA CHO PHEP RE PHAI NGANG
  }
}


}
//nua chu ki sau
for(k=4;k>=0;k--)  //vong quet led truoc
  {
for(i=9;i>=0;i--) //vong quet led sau
{
for(j=0;j<20;j++)   //tao thoi gian tre hien thi nhay 60lan
{
  for(n=0;n<8;n++) //vong quet tin hieu
{
P3=mahang[n];   //quet hang
P1=macot[i*8+n]; //quet cot led sau
P2=macot[k*8+n]; //quet cot led truoc
delayms(1);   //thoigian hien thi 1 cot
//dieu khien led bao 1 chu ki
if(k==0&&i==6)
{ //bat den vang
P0_1=0;
P0_5=0;
//xoa het den xanh do
  P0_2=1;
  P0_4=1;
  P0_0=1;
  P0_6=1;
}

}
}
if(k==0&&i==0)
  {
//lat tin hieu xanh do
  P0=0x3E; //CAM DI THANG VA CHO PHEP RE PAHI DOC,CHO PHEP DI NGANG VA CAM RE PAHI NGANG
}
}


}

}
}


( Full Code + Mô Phỏng )
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Tác Giả Thuận Phạm

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P