Home » » Đèn giao thông hiển thị led Matrix 8x8

Đèn giao thông hiển thị led Matrix 8x8

Written By Unknown on June 15, 2015 | 11:16 PM


Hi All,

Chia sẻ cùng các bạn Mạch đèn giao thông hiển thị led ma trận 8x8, đơn giản nhất.


Code Mã nguồn C:

#include<at89x52.h>

//tre 1ms
void delayms (unsigned int  ms)
{


while(ms--)
{
//chuong trinh tao re 1ms
TMOD=0x01;
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
TR0=1;
while(!TF0);

TF0=0;
TR0=0;
}
}

//chuong trinh chinh
void main()
{
 int n,i,k,j;
unsigned char mahang[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//mahang logic 0
unsigned char macot[248]={
   //ma led ma tri 8x8 2 so 1 bong   tu 00=>30

 0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,   //00
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x00,0x00,   //01
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x5C,0x54,0x74,   //02
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x54,0x54,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x70,0x10,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x5C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x5C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x40,0x40,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x7C,

   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x74,0x54,0x7C,
  0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x5C,0x54,0x74,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x54,0x54,0x7C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x70,0x10,0x7C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x5C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x5C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x40,0x40,0x7C,0x00,
   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x7C,0x00,
   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x7C,0x00,

   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,
  0x5C,0x54,0x74,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x5C,0x54,0x74,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x54,0x54,0x7C,0x00,
    0x5C,0x54,0x74,0x00,0x70,0x10,0x7C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x74,0x54,0x5C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x54,0x5C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x40,0x40,0x7C,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x54,0x7C,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x74,0x54,0x7C,0x00,
   0x54,0x54,0x7C,0x0,0x7C,0x44,0x7C,0x00   //30
};//ma cot tich cuc muc 1 //khai bao trang thai ban dau cua cac den bao P0 dieu khien

 P0=0x3E; //trang thai den bao

while(1)
{
 
for(k=45;k>=0;k--)  //vong quet led truoc
  {
for(i=50;i>=0;i--) //vong quet led sau
{
for(j=0;j<20;j++)   //tao thoi gian tre hien thi nhay 100lan
{
  for(n=0;n<8;n++) //vong quet tin hieu
{
P3=mahang[n];   //quet hang
P1=macot[i*8+n]; //quet cot led sau
P2=macot[k*8+n]; //quet cot led truoc
delayms(1);   //thoigian hien thi 1 cot

//dieu khien led bao 1 chu ki dau

if(k==0&&i==6)
{ //bat den vang
P0_1=0;
P0_5=0;
//xoa het den xanh do
  P0_2=1;
  P0_4=1;
  P0_0=1;
  P0_6=1;
}

}
}
if(k==0&&i==0)
  {
  P0=0xE3; //CHO PHEp DDI THANG VA CAM RE PHAI RE PHAI DOC ,CAM DI THANG NGANG,VA CHO PHEP RE PHAI NGANG
  }
}


}
//nua chu ki sau
for(k=4;k>=0;k--)  //vong quet led truoc
  {
for(i=9;i>=0;i--) //vong quet led sau
{
for(j=0;j<20;j++)   //tao thoi gian tre hien thi nhay 60lan
{
  for(n=0;n<8;n++) //vong quet tin hieu
{
P3=mahang[n];   //quet hang
P1=macot[i*8+n]; //quet cot led sau
P2=macot[k*8+n]; //quet cot led truoc
delayms(1);   //thoigian hien thi 1 cot
//dieu khien led bao 1 chu ki
if(k==0&&i==6)
{ //bat den vang
P0_1=0;
P0_5=0;
//xoa het den xanh do
  P0_2=1;
  P0_4=1;
  P0_0=1;
  P0_6=1;
}

}
}
if(k==0&&i==0)
  {
//lat tin hieu xanh do
  P0=0x3E; //CAM DI THANG VA CHO PHEP RE PAHI DOC,CHO PHEP DI NGANG VA CAM RE PAHI NGANG
}
}


}

}
}


( Full Code + Mô Phỏng )
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Tác Giả Thuận Phạm

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments :

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Search This Blog