Đèn giao thông hiển thị led Matrix 8x8


Hi All,

Chia sẻ cùng các bạn Mạch đèn giao thông hiển thị led ma trận 8x8, đơn giản nhất.


Code Mã nguồn C:

#include<at89x52.h>

//tre 1ms
void delayms (unsigned int  ms)
{


while(ms--)
{
//chuong trinh tao re 1ms
TMOD=0x01;
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
TR0=1;
while(!TF0);

TF0=0;
TR0=0;
}
}

//chuong trinh chinh
void main()
{
 int n,i,k,j;
unsigned char mahang[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//mahang logic 0
unsigned char macot[248]={
   //ma led ma tri 8x8 2 so 1 bong   tu 00=>30

 0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,   //00
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x00,0x00,   //01
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x5C,0x54,0x74,   //02
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x54,0x54,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x70,0x10,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x5C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x5C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x40,0x40,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x7C,
   0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x7C,

   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x74,0x54,0x7C,
  0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x5C,0x54,0x74,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x54,0x54,0x7C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x70,0x10,0x7C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x5C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x5C,0x00,
    0x00,0x00,0x7C,0x00,0x40,0x40,0x7C,0x00,
   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x7C,0x54,0x7C,0x00,
   0x00,0x00,0x7C,0x00,0x74,0x54,0x7C,0x00,

   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,
  0x5C,0x54,0x74,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x5C,0x54,0x74,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x54,0x54,0x7C,0x00,
    0x5C,0x54,0x74,0x00,0x70,0x10,0x7C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x74,0x54,0x5C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x54,0x5C,0x00,
     0x5C,0x54,0x74,0x00,0x40,0x40,0x7C,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x7C,0x54,0x7C,0x00,
   0x5C,0x54,0x74,0x00,0x74,0x54,0x7C,0x00,
   0x54,0x54,0x7C,0x0,0x7C,0x44,0x7C,0x00   //30
};//ma cot tich cuc muc 1 //khai bao trang thai ban dau cua cac den bao P0 dieu khien

 P0=0x3E; //trang thai den bao

while(1)
{
 
for(k=45;k>=0;k--)  //vong quet led truoc
  {
for(i=50;i>=0;i--) //vong quet led sau
{
for(j=0;j<20;j++)   //tao thoi gian tre hien thi nhay 100lan
{
  for(n=0;n<8;n++) //vong quet tin hieu
{
P3=mahang[n];   //quet hang
P1=macot[i*8+n]; //quet cot led sau
P2=macot[k*8+n]; //quet cot led truoc
delayms(1);   //thoigian hien thi 1 cot

//dieu khien led bao 1 chu ki dau

if(k==0&&i==6)
{ //bat den vang
P0_1=0;
P0_5=0;
//xoa het den xanh do
  P0_2=1;
  P0_4=1;
  P0_0=1;
  P0_6=1;
}

}
}
if(k==0&&i==0)
  {
  P0=0xE3; //CHO PHEp DDI THANG VA CAM RE PHAI RE PHAI DOC ,CAM DI THANG NGANG,VA CHO PHEP RE PHAI NGANG
  }
}


}
//nua chu ki sau
for(k=4;k>=0;k--)  //vong quet led truoc
  {
for(i=9;i>=0;i--) //vong quet led sau
{
for(j=0;j<20;j++)   //tao thoi gian tre hien thi nhay 60lan
{
  for(n=0;n<8;n++) //vong quet tin hieu
{
P3=mahang[n];   //quet hang
P1=macot[i*8+n]; //quet cot led sau
P2=macot[k*8+n]; //quet cot led truoc
delayms(1);   //thoigian hien thi 1 cot
//dieu khien led bao 1 chu ki
if(k==0&&i==6)
{ //bat den vang
P0_1=0;
P0_5=0;
//xoa het den xanh do
  P0_2=1;
  P0_4=1;
  P0_0=1;
  P0_6=1;
}

}
}
if(k==0&&i==0)
  {
//lat tin hieu xanh do
  P0=0x3E; //CAM DI THANG VA CHO PHEP RE PAHI DOC,CHO PHEP DI NGANG VA CAM RE PAHI NGANG
}
}


}

}
}


( Full Code + Mô Phỏng )
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Tác Giả Thuận Phạm

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266