Home » » Hướng Dẫn Sử Dụng Keil C Lập Trình 8051

Hướng Dẫn Sử Dụng Keil C Lập Trình 8051

Written By Unknown on September 3, 2015 | 1:34 PM

I – Cài đặt Keil C uVision3
Tải file hướng dẫn cài đặt, crack  Keil C uVision3 ở dưới và làm theo hướng dẫn.
II – Các bước tạo Project
Ta thực hiện 6 bước:
1.Tạo mới 1 project.
2.Tạo File.C.
3.Add File.C vào Project.
4.Biên dịch và tạo File Hex.
5.Gỡ lỗi chương trình (nếu có).
6.Nạp chương trình cho Vi điều khiển.

1.  Tạo mới 1 Project
Chạy chương trình Keil C:Vào Project->New Project:Chọn đường dẫn để lưu và đặt tên cho project:


Sau đó ấn Save.

Tiếp theo ta chọn loại Chip: ở đây ta lựa chọn Atmel->chọn AT89C51

Ấn Yes và ta đã hoàn thành bước 1 – tạo 1 project mới.
2.Tạo File.C
Tiếp theo ta cần tạo 1 File.C để viết chương trình cho Chip lên file đó.

Vào File->New:

Sau đó chọn Save:Chọn đường dẫn vào cùng thư mục với Project vừa tạo ở bước 1. Sau đó đặt tên, với phần đuôi mở rộng là .C:

Chọn Save, và ta đã hoàn thành xong bước 2 – Tạo File.C.

3. Add File.C vào Project
Ta cần phải liên kết File.C với Project vừa tạo với nhau:

Trong giao diện Keil C, ở không gian làm việc của Project: Chuột phải vào phần “Source Group 1” -> Add files to Group “Source Group 1”:


Chọn đường dẫn đến thư mục Project -> chọn file.C vừa tạo ở bước 2 -> Add:Và ta đã hoàn tất giai đoạn tạo Project, chuẩn bị viết code nào J4.  Biên dịch và tạo file Hex
Ta thử viết 1 đoạn code tạo hiệu ứng nháy Led đơn giản ở port0 sau đây vào file.c trong project:

#include<at89x52.h>
unsigned char nhayled[20]={0x05,0x0e,0x1d,0x3e,0x7d,0xfe,0x01,0x82,0xc1,0xe2,0xf1,0xfa,0xfd,0x02,0xfd,0x02,0xfd,0x02,0xfd,0x02}; //cac hieu ung
void delay(unsigned int i)
{
    while(i--)
    {
       unsigned char j=121;
      while(j--){}
    }
}
main()
{
   unsigned char k;
   while(1)
   {
      for(k=0;k<20;k++)
      {
         P0=nhayled[k];
         delay(250);
      }  
   }
}


Tùy chỉnh Options:
-Sửa tần số thạch anh: 


-Tạo file Hex:


Biên dịch chương trình: Ấn vào biểu tượng Build. Nếu thành công sẽ có thông báo:
 “Creating hex file from …”, 0 Error. Và ta sẽ có 1 file Hex được tạo ra cùng thư mục với project.


5. Gỡ lỗi chương trình
Nếu chương trình còn có lỗi, để tiến hành gỡ lỗi chương trình (Debug) ta thực hiện từng bước:

Ở đây chương trình chỉ tác động lên Port0 nên ta sẽ mở khung quan sát Port0 lên.
Tiếp theo: để chạy từng dòng lệnh, ta ấn F10 hoặc F11:
-F10 sẽ không chạy vào hàm con.
-F11 sẽ chạy cả hàm con.Quan sát đầu ra ở Port0:

Sau khi sửa lỗi và hoàn thiện, việc còn lại ta chỉ cần nạp file Hex vào cho Vi điều khiển.

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments :

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Search This Blog